Pages

02 February 2009

ECTA: "Regulatory Scorecard”, σχετικά με το περιβάλλον της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες

Με μέτριες επιδόσεις χαρακτηρίζεται η πορεία της ελληνικής αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με την Ετήσια Μελέτη της ΕCTA για την Ευρώπη. Παρά την μείωση της απόστασης της Ελλάδας από άλλες προηγμένες τηλεπικοινωνιακά χώρες, είναι φανερή η άμεση επίσπευση των ενεργειών περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια μελέτη της ECTA, (European Competitive Telecommunications Association) με τίτλο “ECTA Regulatory Scorecard”, σχετικά με το περιβάλλον της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνουν 18 κράτη μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία και (από το 2008) την Τουρκία.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία επιδόσεων για τις Ευρωπαϊκές χώρες και όχι για τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

Η Ελλάδα το 2008 κατατάσσεται 16η (μεταξύ 20 χωρών), το 2007 ήταν επίσης 16η (μεταξύ 19 χωρών) και το 2005 τελευταία. Παρά τη χαμηλή κατάταξη, είναι εμφανής η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί την τελευταία τριετία, γεγονός που επισημαίνεται και στην Έκθεση, η οποία αναφέρει σχετικά: «Αν και η κατάταξη της δεν έχει βελτιωθεί, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το Scorecard 2007, ιδιαίτερα στην υλοποίηση της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.»

Αξοπρόσεκτη θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνολική πρόοδος που παρουσιάζει η χώρα μας την τελευταία τριετία, αφού από τελευταία που ήταν το 2005 έχει φτάσει το 2008 να συγκαταλέγεται στην τρίτη από τις τέσσερεις ομάδες δυναμικότητας, μαζί με χώρες όπως η Σουηδία, η Ισπανία και το Βέλγιο. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται πλήρως στο Πίνακα 1, όπου παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών στις μελέτες ECTA Scorecard για τα έτη 2005 – 2008.

  • Το 2005 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 218 βαθμούς και βρισκόταν 222 βαθμούς πίσω από την πρώτη Μ. Βρετανία
  • Το 2008 η Ελλάδα συγκέντρωσε 247 βαθμούς και βρέθηκε 126 βαθμούς πίσω από την πρώτη Μ. Βρετανία.

Μία περαιτέρω εμβάθυνση στη βαθμολογία της ECTA δείχνει ότι από τις 19 επιμέρους κατηγορίες που αναλύονται στη μελέτη, η Ελλάδα παρουσιάζει:

  • υψηλή επίδοση σε 6 κατηγορίες .
  • μεσαία επίδοση σε 9 κατηγορίες.
  • χαμηλή επίδοση σε 6 κατηγορίες.

Τα αντίστοιχα μεγέθη το 2007 ήταν (σε σύνολο 19 κατηγοριών) 6 με υψηλή επίδοση, 4 με μέση επίδοση και 9 με χαμηλή επίδοση. Υπάρχουν δηλαδή ορατά βήματα βελτίωσης.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στα εξής:

  • Στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει την υψηλότερη βαθμολογία μαζί με τη Δανία και την Ιταλία. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας μόλις πριν από 3 χρόνια είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μεγάλη καθυστέρηση στην προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου.
  • Στην κατάσταση της ευρυζωνικής αγοράς, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία ομάδα δυναμικότητας. Πρόκειται για αξιοσημείωτη πρόοδο, δεδομένου ότι μέχρι πριν 2 χρόνια η χώρα μας ήταν τελευταία σε ευρυζωνική διείσδυση και ακόμη παραμένει η μοναδική χώρα της Ε.Ε. όπου τα εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (όπως καλωδιακή τηλεόραση, δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα οπτικών ινών κλπ) αποτελούν λιγότερο από το 1% των ευρυζωνικών γραμμών.
Επιπλέον, μέσα από την Έκθεση διαφαίνονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
  • Η καθυστέρηση στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα Δικαιώματα Διέλευσης, για την οποία η ΕΕΤΤ είχε υποβάλει σχετική εισήγηση από τον Ιούνιο 2007, αντανακλάται πλήρως στην αντίστοιχη ενότητα του ερωτηματολογίου, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 0 (με μέγιστο το 20).
  • Η καθυστέρηση στη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, η έλλειψη σαφούς πρόβλεψης για την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η έλλειψη σαφούς σχεδιασμού για τη χρήση φάσματος στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (mobile TV) – θέματα τα οποία βρίσκονται εκτός των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ - αποτυπώνονται στη χαμηλή βαθμολογία της χώρας στην ενότητα για τις συχνότητες.
  • Στην ενότητα για τεχνολογική ουδετερότητα στη ρύθμιση, η χώρα μας βαθμολογείται με 0 (με μέγιστο το 30). Η βαθμολογία αυτή είναι αναμενόμενη, δεδομένου ότι τα περισσότερα κριτήρια αφορούν σε ρυθμιστικές ενέργειες που σχετίζονται με δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς και ήταν πρώιμο να συμπεριληφθούν στον προηγούμενο κύκλο της ανάλυσης και ρύθμισης των αγορών ). Πολλά από τα θέματα αυτά αναμένεται να αντιμετωπιστούν στον τρέχοντα κύκλο ανάλυσης και ρύθμισης ), με γνώμονα πάντα τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
LATEST REGULATORY SCORECARD WAS RELEASED 28 JANUARY 2009 (see below to download)

Regulatory Scorecard 2008 - Executive Summary -
Click here (Zip 576 KB)

Regulatory Scorecard 2008 - Methodology -
Click here (Zip 1.5MB)

Annexes to the Regulatory Scorecard 2008 - Click here (Zip 1.1MB)No comments: