Pages

20 March 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: 8η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Φεβρουάριος 2009
Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η δυναμική της ζήτησης παραμένει έντονη το β’ εξάμηνο του 2008- δυνατή η σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα με την ΕΕ-27 προς τα τέλη του 2010.

Η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 13,43% την 1η Ιανουαρίου 2009, επιβεβαιώνοντας πλήρως την εκτίμηση του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για ένα μέσο σενάριο του ρυθμού ανάπτυξης της ζήτησης.

Η δυναμική της ζήτησης παραμένει έντονη το β’ εξάμηνο του 2008- δυνατή η σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα με την ΕΕ-27 προς τα τέλη του 2010.

Η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 13,43% την 1η Ιανουαρίου 2009, επιβεβαιώνοντας πλήρως την εκτίμηση του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για ένα μέσο σενάριο του ρυθμού ανάπτυξης της ζήτησης.Βαθμός Διείσδυσης και Πλήθος Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1η Ιουλίου 2002- 1η Ιανουαρίου 2009

Ο συνολικός αριθμός των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.506.614 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 20,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, υπάρχουν περίπου 6260 ευρυζωνικές συνδέσεις λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί την 1η Ιανουαρίου 2009 μετρήθηκαν 184.625 ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards).

Κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται περί των 43.440 νέων συνδέσεων καταγράφοντας μια ελαφρά αύξηση, της τάξης του 14% . Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 1975 νέες συνδέσεις σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Με βάση τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2008, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27 με δυνατή πλέον τη σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα με την ΕΕ-273 προς τα τέλη του 2010.

Πλήρης η εγχώρια ευρυζωνική κάλυψη στις αστικές περιοχές- υπολείπεται η κάλυψη των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών.

Mε βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αρχές του 2008 ανερχόταν στα επίπεδα του 86%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, 17 στα 20 αιτήματα οικιακών ή εταιρικών πελατών για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης μπορούσαν να εξυπηρετηθούν άμεσα. Ο μέσος όρος για τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ κυμαίνονταν στα επίπεδα του 92%, ενώ αυτή η σχετικά μικρή απόκλιση της χώρας μας οφείλεται κατά βάση σε ιδιότυπες γεωγραφικές παραμέτρους (ορεινές περιοχές, νησιά κλπ.) σε σχέση με της υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά την ίδια περίοδο, η εγχώρια ευρυζωνική κάλυψη χαρακτηρίζεται ως πλήρης (100%) στις αστικές περιοχές ενώ κυμαίνεται στα επίπεδα του 85% και του 50% στις ημιαστικές και στις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για έμφαση στην κάλυψη με τεχνολογία πρόσβασης DSL των αγροτικών και των ημιαστικών περιοχών, προκειμένου να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας.

Η πτωτική τάση των τιμών συνεχίστηκε και στο β’ εξάμηνο του 2008- διαφαίνονται τάσεις συγκέντρωσης των τιμών σε συγκεκριμένα επίπεδα

Η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών με αρκετά ανταγωνιστικές προσφορές σε 2 πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης, το βασικό (έως και τα 2 Mb/s) και το μέσο (έως και 8 Mb/s). Εν μέρει, αυτό οφείλεται και στα αρκετά διαφοροποιημένα πακέτα πρόσβασης στο επίπεδο ΕΕ-15 κυρίως σε όρους ταχυτήτων πρόσβασης, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα, υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των χρηστών σε πολύ συγκεκριμένα πακέτα.


Εξέλιξη του Λιανικού Κόστους Ευρυζωνικής Πρόσβασης (€/μήνα)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε δημοσιοποιημένα ή και στη διάθεση του Παρατηρητηρίου, για το β’ εξάμηνο του 2008 στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσοστό πελατών απολαμβάνει τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Παρόλα αυτά, και δεδομένου ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής πρόσβασης προσφέρουν τη δυνατότητα για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών περιεχομένου και αλληλεπίδρασης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, να διαπιστωθεί αντίστοιχο ανταγωνιστικό πλαίσιο τιμών και στο πακέτο υψηλής πρόσβασης.

Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ.

Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ, αντιστοιχούν στο 36% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε 541.920.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προστίθενται περίπου 1405 νέες γραμμές ΑΠΤΒ σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Από τη μελέτη της εξέλιξης των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν στο συγκεκριμένο τύπο συνδέσεων για τους τελευταίους 24 μήνες σε τριμηνιαία βάση εξάγονται μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα.

  1. Οι συνδέσεις τύπου ΑΠΤΒ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό περί του 51,5%
  2. Οι συνδέσεις τύπου ΑΡΥΣ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό περί του 9,5%


    Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων ΑΠΤΒ κα ΑΡΥΣ (1η Ιανουαρίου 2007- 1η Ιανουαρίου 2009)
Διεισδυτικότητα Πακέτων Πρόσβασης

Με βάση τα αποτελέσματα έρευνας για την αποτύπωση της διεισδυτικότητας που γνωρίζουν τα πακέτα υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο επίπεδο της ΕΕ-27, στην Ελλάδα η μέση ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης, ανεξάρτητα του τύπου DSL σύνδεσης, ανέρχεται στα 5,9 Mb/s. Αυτό κατατάσσει τη χώρα στην 6η θέση της ΕΕ-27 (Ιανουάριος 2008). Δεδομένων των στοιχείων που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ6 αναφορικά με την κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα σύνδεσης, εκτιμάται ότι το μέγεθος αυτό είναι ήδη σημαντικά υψηλότερο σήμερα.

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά στο ποσοστό των συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης με πακέτα ονομαστικής ταχύτητας μεγαλύτερα από 2 Mb/s. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 18η θέση στη ΕΕ-27 στη συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης για το α’ εξάμηνο του 2008. Περίπου 30% των συνδρομητών κατέχει ονομαστικές προσβάσεις μεγαλύτερες των 2 Mb/s. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ, την 1η Ιανουαρίου 2009 το μέγεθος αυτό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά και, πλέον, 43,5% των συνδρομητών έχουν συνδέσεις με ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης μεγαλύτερη των 2Mb/s.

Πλήρες ReportNo comments: