Pages

11 March 2009

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της hol

Η hellas online ηλεκτρονικές επικοινωνίες Α.Ε. γνωστοποίησε προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αυτής που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/12/2008 και πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (από τις 23/02/2009 έως και τις 09/03/2009), καλύφθηκε κατά ποσοστό 80,70% με την καταβολή συνολικού ποσού 40.921.918,40 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 25.576.199 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 6.116.109 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 09/03/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας οι ως άνω 6.116.109 μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέλθει σε 100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 26.938.461,80 Ευρώ, με την έκδοση 31.692.308 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85 Ευρώ έκαστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 23.769.231,00 Ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 50.707.692,80 Ευρώ.
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας.No comments: