Pages

02 April 2009

Η ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το 2008

01 04 2009 - Αισιόδοξα μηνύματα από την χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Δείκτες i2010 του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, με πάνω από 10 εργαζομένους. "Ψηφιακές" οι μικρές ηλικίες, αλλά "μεταξετασταίες" οι μεγαλύτερες.

• Το 2008 σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος της τετραετίας στη χρήση του Διαδικτύου από τα ελληνικά νοικοκυριά

• Η νέα γενιά οδηγεί στη σύγκλιση αλλά η ηλικιακή ομάδα 35-54 υπολείπεται ακόμα του ευρωπαϊκού μέσου όρου

• Οι Έλληνες ανακαλύπτουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

• Ευρωπαϊκό το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων με 10+ εργαζομένους, χαμηλά όμως ακόμα παραμένει το ηλεκτρονικό εμπόριο

• Καλύπτουν έδαφος οι μικρές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες το όφελος από την αξιοποίηση των ΤΠΕ

• Διαμορφώνονται περιφέρειες δύο ταχυτήτων στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών
01/04/2009

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου από πολίτες, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από τη νέα γενιά, όμως η ηλικιακή ομάδα 35-54 εξακολουθεί να υστερεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Επιπλέον, σημαντικά έχει συμβάλλει η πρόοδος της ευρυζωνικότητας στη συνολική επιτάχυνση της χώρας. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, με πάνω από 10 εργαζομένους, ενώ ταυτόχρονα οι μικρές επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους καλύπτουν έδαφος, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της ετήσιας μέτρησης των δεικτών i2010 που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο, στη διάρκεια σχετικής Συνέντευξης Τύπου. Το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές & τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά & ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας ουσιαστικά περιφέρειες δύο ταχυτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για το έτος 2008:

Η Ελλάδα επιταχύνει το ρυθμό σύγκλισης με την ΕΕ27 στη χρήση Διαδικτύου.
Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, ενώ ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελεί πλέον οικιακή συσκευή. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (CAGR) των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο τα τελευταία 4 έτη εκτιμάται σε 17,6%, τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος ρυθμός της Ευρώπης (ΕΕ-27) είναι στο 7,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2008 σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος της τετραετίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1: % νοικοκυριών με κατ’ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Δείγμα (2008) – Σύνολο Πληθυσμού n=5966

Εντατικοποίηση της χρήσης του Διαδικτύου και αύξηση των τακτικών χρηστών.
Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης, 1 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εβδομαδιαίως ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην καθημερινή χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες χρήστες (66% το 2008).

H νέα γενιά οδηγεί στη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου είναι κατά κύριο λόγο νέοι άνδρες υψηλού και μεσαίου μορφωτικού επιπέδου που κατοικούν σε αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου:

• 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16-24 χρησιμοποιούν πλέον το Διαδίκτυο ενώ παρατηρείται έντονη χρήση ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, φύλου ή επιπέδου αστικότητας. Η νέα γενιά έχει πλέον συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα ως προς την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από την ελληνική κοινωνία στο προσεχές μέλλον.

• Η χρήση του Διαδικτύου από τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 35-54 σημείωσε μεν αύξηση το 2008, εξακολουθεί όμως να απέχει κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ φύλου, μορφωτικού επιπέδου και επιπέδου αστικότητας.

• Αξιοσημείωτη άνοδος στη χρήση του Διαδικτύου από αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου καταγράφεται το 2008 στο σύνολο του πληθυσμού.

• Η αποχή από το Διαδίκτυο φαίνεται να οφείλεται τόσο σε στάση ζωής και συνειδητή άρνηση όσο και έλλειψη δεξιοτήτων, κυρίως για τα άτομα των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξάλειψη της τεχνοφοβίας μέσω της εξοικείωσης και της κατάλληλης επιμόρφωσης.

Παρατηρείται αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών.
Για πρώτη φορά στην τετραετία διαπιστώνονται μεταβολές στους λόγους χρήσης του Διαδικτύου. Οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να εγκαταλείπουν τις «παραδοσιακές» ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απλή αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα & υπηρεσίες, αποστολή και λήψη email) και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Έτσι, το 64% των χρηστών του τελευταίου τριμήνου του 2008 δηλώνει ότι κάνει χρήση «προχωρημένων» υπηρεσιών επικοινωνίας: πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου, επικοινωνεί μέσω στιγμιαίων μηνυμάτων, συζητά σε ηλεκτρονικά fora, επισκέπτεται ιστολόγια (blogs), ενώ παράλληλα 1 στους 2 «κατεβάζει» και ακούει μουσική και 1 στους 5 παίζει διαδικτυακά παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ για πρώτη χρονιά σημειώνεται αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές, ακόμα οι έλληνες καταναλωτές δεν φαίνεται να αξιοποιούν τα οφέλη από τις ηλεκτρονικές αγορές.

Άνοδος των ευρυζωνικών συνδέσεων στα ελληνικά νοικοκυριά
Το 23% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση- από 1% που είχε καταγραφεί το 2005- και 7 στους 10 περίπου χρήστες του Διαδικτύου του τελευταίου τριμήνου διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι τους.
Σημαντική πτώση διαπιστώνεται διαχρονικά στην απλή τηλεφωνική σύνδεση και στην ISDN υπέρ της DSL σύνδεσης, όμως σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων αναφέρεται από τα νοικοκυριά σε αγροτικές περιοχές (53%) και σε άτομα κατώτερου ή μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (58% και 60% αντίστοιχα).

Αστικές και Τουριστικές περιοχές διατηρούν το προβάδισμα χρήσης του Διαδικτύου.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου ανά Περιφέρεια, σημαντική αύξηση σημειώνεται το 2008 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ειδικότερα στην Στερεά και Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο και την Κρήτη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ διαμορφώνονται ουσιαστικά περιφέρειες δύο ταχυτήτων. Το ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε 9 από τις 13 Περιφέρειες, ενώ η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Ήπειρος εμφανίζουν τη μικρότερη άνοδο από το 2005.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: % νοικοκυριών με κατ’ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά Περιφέρεια

Δείγμα (2008) – Σύνολο Πληθυσμού n=5966

Ευρωπαϊκό το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους)
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους είναι ανάλογη με την αντίστοιχη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, σε επίπεδο βασικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα το 2008, μετρήθηκε ότι το 96,6% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 8 στις 10 διαθέτουν σύνδεση ευρείας ζώνης. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρηματικές διαδικασίες κυμαίνεται σε συγκρίσιμα επίπεδα με την ΕΕ27.
Επιπλέον στις επιχειρήσεις 10+ παρατηρούνται τα εξής:

• Το 28% των εργαζομένων τους χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εβδομαδιαίως

• Σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να εμφανίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με 1 στις 5 επιχειρήσεις να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές και μόνο 1 στις 10 ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεισφέρει μόλις κατά 0,8% στο συνολικό τους κύκλο εργασιών

• Σημαντικά χαμηλές εμφανίζονται επίσης η διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και οι συναλλαγές με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

• Υψηλό επίπεδο αξιοποίησης εμφανίζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο (8 στις 10 επιχειρήσεις με 10+ απασχολούμενους)

Καλύπτουν έδαφος οι μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζομένους)
Παρά τη μεγάλη διαφορά που εξακολουθεί να σημειώνεται ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, σε επίπεδο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στις επιχειρήσεις με 1-9 εργαζομένους παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση χρήσης. Φαίνεται πλέον ότι και οι μικρές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται το όφελος ενώ υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τόσο στη ζήτηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ όσο και στην προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού.
Συγκεκριμένα το 2008 παρατηρείται:

• 1 στις 2 επιχειρήσεις 1-9 έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το 39% των εργαζομένων το χρησιμοποίει σε εβδομαδιαία βάση

• Σημαντική άνοδος στη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων στο διάστημα 2005-2008 (από 4,7% το 2005 στο 37,8% το 2008)

• 1 στις 4 μικρές επιχειρήσεις κάνει χρήση δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι Έλληνες ανακαλύπτουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες
Δεδομένης της εισαγωγής το 2008 του 5ου επιπέδου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, το οποίο περιλαμβάνει την προληπτική και προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες, 7 στις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Πλέον, 1 στους 5 Έλληνες χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο στις σχέσεις του με το Δημόσιο, ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγής με Δημόσιες Υπηρεσίες. Επίσης, για πρώτη χρονιά καταγράφηκε σημαντική άνοδος στο ποσοστό των ατόμων που απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα ή φόρμες σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Περαιτέρω μείωση του κόστους απόκτησης Η/Υ
Στα 450€ εκτιμήθηκε το μέσο κόστος αγοράς Η/Υ το Νοέμβριο του 2008, με βάση τις προδιαγραφές του ΕΟΜΜΕΧ, τιμή αντίστοιχη του μέσου όρου των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ-27).
Η παρουσίαση της μελέτης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Παρατηρητήριο.No comments: