Pages

17 April 2009

ΕΕΤΤ: Απόφαση σχετικά με τα Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. για το Έτος 2009

15 04 2009 - Με σημερινή της Απόφαση, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε :

(α) τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. έτους 2009 με απολογιστικά στοιχεία 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006. Στην εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνονται τα ουσιώδη ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου έτους 2009, όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής από την ΟΤΕ Α.Ε των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά (χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος και υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ουσιώδη ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου, όσον αφορά τη συμμόρφωση της ΟΤΕ Α.Ε. με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, ιδίως τον έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμολογίων των υπηρεσιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων για το έτος 2009. Στον εν λόγω κοστολογικό έλεγχο η ΕΕΤΤ χρησιμοποίησε απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία έτους 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία των ετών 2008 και 2009 αντίστοιχα.

(β) τον έλεγχο καταστάσεων κοστολόγησης μέσω του κοστολογικού συστήματος Μακροπρόθεσμου Μέσου Επαυξητικού Κόστους (ΜΜΕΚ) καθώς και των καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού.

γ) τα νέα ποσοστά retail minus των υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) για το έτος 2009.

(δ) τα νέα ανώτατα όρια τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν τιμής (sub-cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών.

(ε) Ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες φορητότητας και τις υπηρεσίες τηλεφωνικών καταλόγων χονδρικής.

Με την συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος εφαρμογής των τιμολογίων που προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την συγκεκριμένη Απόφαση, μεταξύ άλλων, εγκρίνονται ως κοστοστρεφείς οι τιμές για τις υπηρεσίες πλήρους και μεριζόμενου αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, οι οποίες είναι μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο. Ενδεικτικά, ακολουθεί συγκριτικός πίνακας 17 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές Πλήρους Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου.

ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ σε €


ΧΩΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥ


ΧΩΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ

1

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

16,43


1

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

140

2

ΕΛΒΕΤΙΑ

12,32


2

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

118,22

3

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

10,75


3

ΒΕΛΓΙΟ

91,93

4

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

10,63


4

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

85,15

5

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

10,5


5

ΓΑΛΛΙΑ

50

6

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10,5


6

ΔΑΝΙΑ

49,52

7

ΔΑΝΙΑ

9,95


7

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

46,55

8

ΑΥΣΤΡΙΑ

9,33


8

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

45

9

ΒΕΛΓΙΟ

9,29


9

ΣΟΥΗΔΙΑ

42,41

10

ΓΑΛΛΙΑ

9,29


10

ΑΓΓΛΙΑ

41,51

11

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

8,99


11

ΙΤΑΛΙΑ

39,63

12

ΙΤΑΛΙΑ

8,49


12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

38

13

ΕΛΛΑΔΑ

8,27


13

ΑΥΣΤΡΙΑ

31,5

14

ΑΓΓΛΙΑ

8,11


14

ΕΛΛΑΔΑ

31,24

15

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

7,83


15

ΕΛΒΕΤΙΑ

29,77

16

ΙΣΠΑΝΙΑ

7,79


16

ΙΣΠΑΝΙΑ

24

17

ΣΟΥΗΔΙΑ

7,52


17

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

13,85


Μ.Ο

9,76Μ.Ο

54,02

Πηγή: CULLEN INTERNATIONAL ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Επίσης, ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ενδεικτικά τις μεταβολές μεταξύ των υφιστάμενων τελών και των τιμών που προκύπτουν από τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο που διενήργησε η ΕΕΤΤ για ορισμένες από τις βασικότερες υπηρεσίες χονδρικής :

Υπηρεσία

Υφιστάμενη τιμή ΟΤΕ

Τιμές σύμφωνα με την Απόφαση του Κοστολογικού Ελέγχου του ΟΤΕ από την ΕΕΤT

Διαφορές Τιμών

Ποσοστιαία Μεταβολή %

Τοπικός Τερματισμός/Συλλογή κλήσεων

0,49

0,454

-0,04

-7,35%

Τοπικοί Βρόχοι Πλήρεις

8,70

8,27

-0,43

-4,94%

Ενεργοποιήσεις Πλήρους Τοπ. Βρόχου

34,25

31,24

-3,01

-8,79%

Φορητότητα (αποδεκτή αίτηση)

4,50

2,48

-2,02

-44,89%

Θύρες Διασύνδεσης

24,04

20,99

-3,05

-12,69%

Αναφορικά με το μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρους Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου, το προτεινόμενο τέλος* της ΟΤΕ Α.Ε. ήταν 9,13 ευρώ/μήνα. Στα στοιχεία που η ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε για να αιτιολογήσει την ανωτέρω τιμή, ο Ρυθμιστής διενήργησε, μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή, έλεγχο κοστοστρέφειας και διόρθωσε τα σφάλματα που εντόπισε, με αποτέλεσμα το κοστοστρεφές τέλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας να διαμορφωθεί στα 8,27 Ευρώ/μήνα.

Η Απόφαση θα είναι άμεσα διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ στην Ενότητα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες/Νομοθετικό Πλαίσιο-Κανονιστικές Αποφάσεις.

ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/14-4-2009 με θέμα "Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις"

Technorati Tags: ,,,No comments: