Pages

23 April 2009

EU: Από την 1η Ιουλίου μειώνονται δραστικά τα τέλη περιαγωγής γραπτών μηνυμάτων, κλήσεων και υπηρεσιών δεδομένων

22 04 2009 - Από την 1η Ιουλίου, το τέλος για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων από άλλη χώρα εντός της ΕΕ θα ανέρχεται μόλις σε 0,11 ευρώ αντί 0,28 ευρώ που κοστίζει σήμερα. Έχει παρέλθει η εποχή που οι καταναλωτές χρεώνονταν φουσκωμένους λογαριασμούς όταν τηλεφόρτωναν μια φωτογραφία ή ταινία στο κινητό τους τηλέφωνο στο πλαίσιο περιαγωγής εντός της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύνοδο ολομελείας του στο Στρασβούργο, ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή γραπτών μηνυμάτων και δεδομένων, που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2008 (IP/08/1386). Το Κοινοβούλιο τάχθηκε επίσης υπέρ περαιτέρω μειώσεων των τελών για την περιαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων προς κινητά εντός της ΕΕ. Μέχρι τον Ιούλιο του 2011, το ανώτατο όριο των τελών θα μειωθεί σταδιακά από 0,46 σε 0,35 ευρώ ανά λεπτό της ώρας για κλήση με κινητό τηλέφωνο από το εξωτερικό και από 0,22 σε 0,11 ευρώ για την απάντηση κλήσης σε κινητό τηλέφωνο κατά την περιαγωγή στο εξωτερικό. Εξάλλου, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας θα υποχρεούνται να χρεώνουν ανά δευτερόλεπτο τις κλήσεις σε περιαγωγή το πολύ μετά τα 31 πρώτα δευτερόλεπτα της κλήσης, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η τρέχουσα πρακτική υπερβολικής χρέωσης των καταναλωτών μέχρι και κατά 24%. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών έχει ήδη προαναγγείλει τη συναίνεσή του στους νέους κανόνες για την περιαγωγή, το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας προλειαίνει το έδαφος για να αρχίσουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες ακριβώς πριν από τις θερινές διακοπές. Αναμένεται ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα εξοικονομούν έως και 60% για τη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου στο εξωτερικό εντός της ΕΕ.

«Επικροτώ την ισχυρή υποστήριξη που έδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών για όλους τους Ευρωπαίους που μετακινούνται εκτός της χώρας τους, για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso. «Μετά από αυτήν την ψηφοφορία, η Ευρώπη είναι πλέον η ελκυστικότερη ήπειρος στον κόσμο για τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας. Ελπίζω τούτο να μετουσιωθεί σύντομα σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των κινητών υπηρεσιών δεδομένων εντός της ΕΕ.»

Όπως δήλωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες επίτροπος κ. Viviane Reding «Με το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας τερματίζεται οριστικά το χαράτσωμα για την περιαγωγή εντός της ΕΕ. Χάρη στην ισχυρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, επιτεύχθηκε σε χρόνο ρεκόρ μόλις 7 μηνών συμφωνία για τους νέους κανόνες σχετικά με την περιαγωγή. Ακριβώς πριν από τις θερινές διακοπές, θα είναι πλέον ορατή η ενιαία αγορά χωρίς σύνορα στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας των Ευρωπαίων πολιτών».

Σύμφωνα με την αρμόδια για την προστασία των καταναλωτών επίτροπο κ. Meglena Kuneva «Σε εποχές οικονομικής ύφεσης, η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών αποτελεί ισχυρό μέσο για γρήγορη ανάκαμψη. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, η σημερινή ψηφοφορία θα δώσει δύναμη στους καταναλωτές και θα τονώσει περαιτέρω την αφομοίωση της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή, που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο:

  • Το ανώτατο όριο της τιμής που επιτρέπεται να χρεώνεται στους καταναλωτές για την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) όταν βρίσκονται στο εξωτερικό ορίζεται σε 0,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η μέση τιμή είναι σήμερα 0,28 ευρώ (η χρέωση για την περιαγωγή SMS υπερβαίνει μάλιστα τα 0,35 ευρώ στις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία).
  • Μειώνονται σημαντικά τα τέλη περιαγωγής δεδομένων (το κόστος για την περιήγηση στο διαδίκτυο με κινητό τηλέφωνο ή την τηλεφόρτωση ταινιών στο κινητό τηλέφωνο, στο εξωτερικό) με την καθιέρωση ανωτάτου ορίου χονδρικής τιμής 1 ευρώ ανά megabyte που τηλεφορτώνεται, ενώ η μέση τιμή είναι σήμερα 1,68 ευρώ ανά megabyte και οι ακριβότερες τιμές καταγράφονται στην Ιρλανδία (6,82 ευρώ), την Ελλάδα (5,30 ευρώ) και την Εσθονία (5,10 ευρώ). Το ανώτατο όριο χονδρικής θα μειωθεί σε 0,80 ευρώ το 2010 και σε 0,50 ευρώ το 2011.
  • Προστατεύονται οι καταναλωτές από φουσκωμένους λογαριασμούς με την εξασφάλιση της δυνατότητας επιλογής, από τους καταναλωτές, μηχανισμού διακοπής της παροχής υπηρεσίας όταν ο λογαριασμός φθάσει τα 50 ευρώ, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει υψηλότερο ποσό. Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα διαφάνειας μέχρι τον Μάρτιο του 2010. Προσφάτως, σε γερμανό καταναλωτή που τηλεφόρτωσε στο κινητό του τηλεοπτική εκπομπή ενόσω βρισκόταν στη Γαλλία στάλθηκε λογαριασμός 46000 ευρώ.
  • Περαιτέρω μείωση των ανωτάτων ορίων τιμών για την περιαγωγή κλήσεων. Τα ανώτατα όρια, που σήμερα είναι 0,46 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,22 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, θα μειωθούν από την 1η Ιουλίου 2010 σε 0,43 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,19 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, και από την 1η Ιουλίου 2011 σε 0,35 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,11 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό (όλες οι τιμές ανά λεπτό, χωρίς ΦΠΑ).
  • Καθιερώνεται ως αρχή η χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα για τις εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή και από το πρώτο δευτερόλεπτο για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό. Σήμερα, οι καταναλωτές πληρώνουν περίπου 20% περισσότερο από τον χρόνο που πραγματικά κατανάλωσαν για εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την περιαγωγή θα καταστεί άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία και στα 27 κράτη μέλη, από την 1η Ιουλίου 2009.

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή, οι οποίοι συμπληρώνουν τον πρώτο κανονισμό για την περιαγωγή φωνητικών κλήσεων που εγκρίθηκε το 2007 (IP/07/870), θα εφαρμόζονται έως το καλοκαίρι του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι το καλοκαίρι του 2010, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των νέων κανόνων. Εν συνεχεία, παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να προτείνει, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω κανόνες, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με την Επίτροπο Reding: «Η εξέλιξη της αγοράς περιαγωγής θα τελεί υπό τη στενή παρακολούθηση εκ μέρους της ΕΕ την επόμενη τριετία. Ελπίζω βαθύτατα να λάβει το μήνυμα ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο εναπόκειται πλέον να δραστηριοποιηθεί εφόσον επιθυμεί να αποδείξει ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην αγορά περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας. Η καλύτερη απόδειξη θα ήταν να προσφερθούν πολύ σύντομα στην αγορά πακέτα για την περιαγωγή φωνητικών κλήσεων και δεδομένων, σε ελκυστικές τιμές.»

Ιστορικό:

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρήση της κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ αυξήθηκε από 84,6% σε 119% του πληθυσμού (IP/09/473).

Η αγορά τηλεπικοινωνιών της ΕΕ απευθύνεται σε 500 εκατομμύρια δυνητικούς χρήστες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών υπηρεσιών δεδομένων. Για την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων ανταγωνισμού και ρυθμιστικής συνοχής εντός της αγοράς τηλεπικοινωνιών και για την προώθηση νέων επενδύσεων, αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύνοδο ολομελείας του Μαΐου, μείζων αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής για της Τηλεπικοινωνίες, καλούμενη «BEREC» (Body of European Regulators for Electronic Communications, Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) μέχρι τον Ιανουάριο του 2010.

Στον δικτυακό τόπο περιαγωγής της ΕΕ παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια περιαγωγής ανά χώρα στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011

€0.11

€0.11

€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average off-net retail price per MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011

€1.00

€0.80

€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 2009


30 August 2007

30 August 2008

30 August 2009

Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43

Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)


1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011

Eurotariff for calls made from abroad

€0.43

€0.39

€0.35

Eurotariff for calls received whilst abroad

€0.19

€0.15

€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers.No comments: