Pages

17 April 2009

EU - Reding: Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στην ψηφιακή εποχή τονίζει η Ευρωπαία Επίτροπος κα Reding

14 04 2009 - Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σήμερα το πρωί, η κα Viviane Reding, η Ευρωπαία Επίτροπος για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα και δήλωσε πως η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε κάθε περίπτωση που τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διασφαλίσουν ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως η διαφήμιση που βασίζεται στη συμπεριφορά, τα «έξυπνα τσιπάκια» RFID ή οι κοινωνικές επαφές μέσω διαδικτύου θα σέβονται αυτό το δικαίωμα.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα», είπε η κα Viviane Reding, η Ευρωπαία Επίτροπος για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, ανακοινώνοντας αρκετά πεδία στα οποία η Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για να διατηρήσει αυτό το δικαίωμα, καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας διευκολύνουν τη χρήση και την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων. Προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα αναλάβει δράση, εφόσον τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ, που διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ανάγκη για συγκατάθεση του προσώπου πριν από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

«Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι απολύτως σαφείς: τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεσή του. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη βασική αρχή και να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αποθηκεύονται όλες οι συναλλαγές μας με αντάλλαγμα περισσότερο συναφή διαφήμιση! Δεν θα διστάσω να αναλάβω δράση σε περίπτωση που κάποια χώρα της ΕΕ αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων» δήλωσε η Επίτροπος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Η κα Viviane Reding προειδοποίησε επίσης ότι η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), τα έξυπνα τσιπάκια που βρίσκονται ενσωματωμένα σε προϊόντα για να εκπέμπουν ραδιοσήματα, θα πραγματοποιούσε το οικονομικό δυναμικό της μόνο «αν χρησιμοποιούνταν από τον καταναλωτή και όχι στον καταναλωτή: Κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να φέρει τσιπ σε κάποιο από τα υπάρχοντά του χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί ακριβώς προς τι χρησιμοποιούνται και χωρίς να έχει την επιλογή να τα αφαιρέσει ή να τα θέσει εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.»

Η Επίτροπος προέτρεψε επίσης τις εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης να ενισχύσουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο: «Η ιδιωτική ζωή πρέπει κατά την άποψή μου να αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τους πάροχους υπηρεσιών του Διαδικτύου και τους χρήστες του. Πιστεύω ακράδαντα ότι τουλάχιστον τα προφίλ των ανηλίκων πρέπει εξ αρχής να είναι ιδιωτικά και να μην είναι διαθέσιμα σε μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιστήσει την προσοχή σε χειριστές ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να διαχειρίζονται τα προφίλ των ανηλίκων με προσοχή μέσω αυτορύθμισης. Είμαι διατεθειμένη να προχωρήσω σε νέες διατάξεις, αν χρειαστεί.»

Ιστορικό πλαίσιο

Η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν το απόρρητο των επικοινωνιών απαγορεύοντας την παράνομη υποκλοπή και εποπτεία, εκτός αν οι εμπλεκόμενοι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους (άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ). Η οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ορίζει ότι το πρόσωπο πρέπει να δώσει ρητά συγκεκριμένη συγκατάθεση και να ενημερωθεί πριν γίνει επεξεργασία των δεδομένων του (άρθρο 2 παράγραφος η της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή προώθησε συμφωνία μεταξύ 17 μεγάλων εταιριών δικτύωσης για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα των ανηλίκων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (IP/09/232). Στην εν λόγω συμφωνία οι εταιρίες αναγνώρισαν την ευθύνη τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών και δεσμεύτηκαν να δώσουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν ασφαλή προσέγγιση όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εντός του τρέχοντος μηνός θα ενημερώσουν την Επιτροπή για συγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας και για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τις αρχές της συμφωνίας.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Επιτρόπου κας Reding είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm

Technorati Tags: ,,1 comment:

Anonymous said...

My name is Craig Montgomery I was browsing internet and found your blog. The author did a great job. I will subscribe to your RSS feeds. Thank you for your contribution. I am a web designer myself. And here some examples of the websites that I designed for payday loan cash advance company.