Pages

20 May 2009

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

20 05 2009 - Σπάνια ένα Συνέδριο έχει τη δυνατότητα να ασχολείται, με εντελώς καινούρια πράγματα, για το ίδιο θέμα, από χρόνο σε χρόνο. Σ’ αυτή τη σπάνια κατηγορία ανήκουν, ιδίως, τα διεθνή Συνέδρια για τις τηλεπικοινωνίες, την ευρυζωνικότητα, την ψηφιακή επανάσταση.

Πιστεύω ότι τα συμπεράσματά σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για όλους. Συγχαίρω τους διοργανωτές και καλωσορίζω στην πατρίδα μας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, εκπροσώπους της Ε.Ε., διεθνών φορέων, Ρυθμιστικών Αρχών από φίλες χώρες, επιστήμονες και τεχνοκράτες.

Σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, η πληροφορία -η ποσότητα και η ποιότητά της- ήταν και παραμένει σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης και προόδου. Σήμερα, ο πλούτος σε πληροφορία, αλλά και σε τεχνολογικά εργαλεία για την αξιοποίησή της, αποτελεί την πιο καθοριστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την πρόοδο, την ευημερία. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας αποτελούν ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματα της εποχής που διανύουμε. Αποτελούν, όπως όλες οι σύγχρονες κατακτήσεις, ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τους κατόχους τους: κράτη, λαούς, πολίτες.

Αποτελούν πλεονέκτημα που οφείλουμε να αξιοποιούμε για τη βελτίωση της ποιότητας στη ζωή μας, αλλά και για την αντιμετώπιση κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως:

- Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, τομείς όπου οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές κατακτήσεις προσθέτουν νέες δυνατότητες εντοπισμού των προβλημάτων και υπόσχονται αποτελεσματικές λύσεις.

- Ο εκδημοκρατισμός αναπτυσσόμενων χωρών: Όπου η διείσδυση του διαδικτύου μπορεί να «ανοίξει» στους πολίτες τις πόρτες σε διαδικασίες και θεσμούς δημοκρατίας.

- Η Παγκόσμια Κοινωνία των Πολιτών: Όπου οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες, εικόνες και στοιχεία, για σημαντικά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα παιδιά του κόσμου, η ειρήνη.

- Η αντιμετώπιση προβλημάτων, παγκόσμιας σημασίας, όπως η διεύρυνση της φτώχειας, η παράνομη μετανάστευση, η διεθνής τρομοκρατία, το διασυνοριακό έγκλημα, τομείς δηλαδή όπου η έγκαιρη πληροφόρηση αποτελεί βασικό παράγοντα κινητοποίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης.

Σε κάθε χώρα, οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική, η ευρυζωνικότητα καλούνται να δώσουν «έξυπνες» και γρήγορες λύσεις εκεί που λιμνάζουν χρόνια προβλήματα. Καλούνται, ταυτόχρονα, να ανοίξουν νέους δρόμους σε μία σειρά από τομείς για το μέλλον.
Κυρίως μάλιστα,

- Στη δημόσια διοίκηση: Όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εγγυάται αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, διαρκή επιμόρφωση των στελεχών της, διαφάνεια.

- Στη δημόσια υγεία: Όπου η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών και να σώζει ζωές. Μέσα από τα προγράμματα τηλεϊατρικής, μπορούν τώρα τα μικρά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, σε απομακρυσμένες περιοχές, να αποκτούν συστηματική υποστήριξη σε διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

- Στην Παιδεία: Όπου το Σχολικό Δίκτυο, μεταφέρει νέα γνώση και καθιστά δυνατή τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων αυτών έχει, ήδη, μετατραπεί σε ευρυζωνικές συνδέσεις.

- Στον Πολιτισμό: Όπου η ψηφιακή ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού δεν είναι απλά και μόνο δυνατότητα και ευκαιρία για τη χώρα μας, αλλά και υποχρέωση, στην οποία ανταποκρινόμαστε με βαθιά συναίσθηση εθνικής ευθύνης.

- Στην επιχειρηματικότητα: Ιδίως, μάλιστα, στον τουρισμό, αλλά και στο τηλε-εμπόριο, όπου η προβολή, η διερεύνηση της αγοράς και η παραγγελία, αποκτούν δυναμική αμεσότητα.

Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα, η Ψηφιακή Επανάσταση, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η ευρυζωνικότητα, διαμορφώνουν νέα δεδομένα, που δεν μπορεί, ούτε να αγνοούνται, ούτε να αφήνονται σε δεύτερη προτεραιότητα. Όποιος δεν εναρμονίζεται, κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο της ανάπτυξης. Η ευρυζωνικότητα είναι η πλέον προωθημένη υποδομή για τις σύγχρονες ανάγκες...

- της επικοινωνίας,
- της εκπαίδευσης,
- της εργασίας,
- της υγείας.

Παρέχει δυνατότητες άμεσης πρόσβασης σε αχανείς εκτάσεις γνώσεων και πληροφοριών. Δυνατότητες μετάδοσης ειδήσεων και πληροφοριών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητες διαβούλευσης, τηλε-εργασίας, συνεργασίας, συντονισμού από μακρινές αποστάσεις. Δυνατότητες ανάπτυξης νέων εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες συμβάλλουν...

- στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους,
- στην αύξηση της παραγωγικότητας,
- στην άρση της απομόνωσης απομακρυσμένων περιοχών. Μια ακόμη παράμετρος, ιδιαίτερα σημαντική, είναι στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων, των συνανθρώπων μας με αναπηρία, καθώς και στον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο ρόλος της Πολιτείας -κάθε Πολιτείας- στις τεράστιες νέες δυνατότητες, είναι διττός: Από τη μια να δημιουργεί το αναγκαίο περιβάλλον, τις υποδομές, τις λεωφόρους για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Και από την άλλη να μεριμνά, ώστε να ωφελούνται όλοι οι πολίτες.

• Εναρμονίσαμε, για το σκοπό αυτό, το εθνικό με το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Με και
ενδιαφέρον άκουσα καινούργιες προτάσεις για την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωσή του.

• Διαμορφώσαμε, από το 2004, και βάλαμε σε δυναμική εφαρμογή, από το 2006, Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, που άλλαξε δραστικά τα δεδομένα. Η χώρα, έστω και αργά, μπήκε στην τροχιά της Ψηφιακής Επανάστασης, και, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, κατάφερε να κατακτήσει σημαντικούς ρυθμούς. Πλησιάζει με ταχύτητα χώρες που είχαν ανοίξει πολύ πρωτύτερα τον ψηφιακό βημα

Τα αποτελέσματα είναι απτά.

•Σήμερα, το 40% των νοικοκυριών και περισσότεροι από εννέα στους δέκα νέους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (95%).

• Στις Δημόσιες Υπηρεσίες υπάρχει σημαντική αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που σημαίνει τεράστια εξοικονόμηση εργατοωρών και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το 19% των πολιτών και το 81% των επιχειρήσεων (με περισσότερο από 10 εργαζόμενους) συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με δημόσιους φορείς.

• Οι συνολικές ευρυζωνικές συνδέσεις ξεπερνούν σήμερα το 1,5 εκ., ενώ κάθε μέρα πραγματοποιούνται σχεδόν 2.000 νέες συνδέσεις. Η Ελλάδα πέτυχε στα τελευταία χρόνια έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας.Η Ελλάδα πέτυχε στα τελευταία χρόνια έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας.

Αξιοποιώντας τώρα τη δορυφορική αναμετάδοση, διασφαλίζουμε υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα καταστήματα κοινωνικής προσφοράς, που βρίσκονται σε ορεινές, νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. Μικρές πόλεις και
απομακρυσμένες περιφέρειες βγαίνουν σταδιακά από την επικοινωνιακή απομόνωση. Έχουμε, ήδη, δημιουργήσει μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε 75 πόλεις και συνεχίζουμε με εντεινό
ευρωπαϊκό ευρυζωνικό σχέδιο που έχει αναλάβει ποτέ κράτος μέλος της Ε.Ε.. Ένα δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης των σχετικών υποδομών στην ελληνική περιφέρεια, ύψους 210 εκ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», υλοποιούνται 2.500 έργα.

• Βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και το επίπεδο υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δράσεις όπως η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε 470 περίπου ικρούς δήμους, αλλά και με το έργο «Ψηφιακός Δήμος», που αφορά στην ηλεκτρονική ατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Χτίζουμε ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις -στον Τουρισμό, το εμπόριο και όχι μόνο- στηρίζοντας την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και τη λειτουργία τους. Τα προγράμματα «ΜΕΤΕΧΩ», «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΙΙ», «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ», «E-SERVICES» στηρίζουν τις σχετικές προσπάθειες.

Υπογραμμίζω ξεχωριστά ότι στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» χορηγήθηκε, εδώ και τρία χρόνια, με το πρόγραμμα «Δίοδος», σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα -καθηγητές και φοιτητές- η δυνατότατα γρήγορου και φθηνού διαδικτύου στο γραφείο και το σπίτι. Με την επέκταση του προγράμματος διανεμήθηκαν σε μεγάλο αριθμό φοιτητών και σπουδαστών φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, καταρτίσαμε σχέδιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (που φτάνουν τα 2 δις ευρώ) και σκοπεύουμε να καλύψουμε, με ευρυζωνικές υποδομές, τα ημιαστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές. Σχεδιάζουμε, ήδη, την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και επεξεργαζόμαστε ένα φιλόδοξο σχέδιο συνολικής δαπάνης 2,1 δις ευρώ. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που θα είναι ανοιχτό σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών βιντεοτηλεφωνίας, τηλε-ιατρικής, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-επιχειρηματικότητας και τηλεοπτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας. ευκρίνειας. Υπογραμμίζω ότι η ΕΡΤ αναπτύσσει, ήδη, τις αναγκαίες υποδομές για ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό ευρυζωνικό δίκτυο, που θα αποτελέσει τη βάση για νέες εξελιγμένες διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες.


Προτεραιότητά μας αποτελεί η μεταφορά της ευρυζωνικότητας παντού. Σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Αλλά και η διασφάλιση σε όλους τους πολίτες, ίσων κατά το δυνατό
ευκαιριών πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες

Στόχος μας είναι να έρθουν πιο κοντά...

- οι πολίτες με τις δημόσιες υπηρεσίες
- ο ασθενής με το γιατρό,
- ο φοιτητής με τον καθηγητή,
- ο καταναλωτής με τον έμπορο,
- ο κάτοικος ακριτικών περιοχών με τα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα του 21 αιώνα…

- δίνει έμφαση στην ψηφιακή παιδεία,

- επενδύει στον ψηφιακό πολιτισμό, - επιδοτεί τη διείσδυση των τεχνολογιών στον τουρισμό,

- υλοποιεί δράσεις για την προσβασιμότητα συμπολιτών μας με αναπηρία.

- θέτει στόχους δυναμικής προόδου στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Καλύπτονται δηλαδή σημαντικά από τα κενά που άφησε πίσω του χθες. Η Ελλάδα κερδίζει γρήγορα το χαμένο έδαφος και πρέπει να βγει δυνατά μπροστά στο μέλλον. Στη νέα εποχή της τεχνολογίας και της ταχύτητας οι επιλογές είναι δεδομένες: Το αύριο είναι, ήδη, εδώ, το παρόν είναι ήδη εδώ και μας προκαλούν. Οδηγός μας είναι ο κόσμος που έρχεται.

Πηγή: ΕΕΤΤNo comments: