Pages

15 May 2009

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την Altec

14 05 2009 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2009, αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ύψους έως και 39.999.750,00 Ευρώ, δια της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση και διανομή έως και 133.332.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,30 Ευρώ και τιμής διαθέσεως στο εύρος € 0,30-0,36 ανά εκδοθησόμενη μετοχή και προτεινόμενη τιμή διάθεσης της νέας μετοχής € 0,33 ανά μετοχή.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή αυτών.

Oι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία "Επιτήρησης" της υπ' αριθμ. 39383/20/10/2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΧΑ και βάσει της παραγράφου 3.1.2.5 παρ. ε’ του Κανονισμού του Χ.Α.. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της από 17/10/2008 ανακοίνωσης της Εταιρείας με αριθ. πρωτ. 39245, σύμφωνα με την οποία περιγράφονταν οι επιπτώσεις στην Altec ABEE από την κήρυξη πτώχευσης της Altec TELECOMS, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατ’ άρθρ. 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα. Στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30/9/2008, τα αποτελέσματα της Altec ΑΒΕΕ έχουν επηρεαστεί αρνητικά κατά 98 εκ. ευρώ από απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού τα οποία προήλθαν κυρίως λόγω της κήρυξης πτώχευσης της Altec Telecoms, καθώς και από άλλες απαιτήσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία της, έχει αποφασίσει:

  • Τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της
  • την ενεργή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της
  • την απεμπλοκή της από ζημιογόνες και μη παραγωγικές επενδύσεις, που δεν άπτονται του βασικού της αντικειμένου, όπως αυτές που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή και πώληση software, που είναι και ο πιο κερδοφόρος για τηνεπιχείρηση.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, στις 1/04/2009 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (M.o.U.) μεταξύ της Altec, του βασικού της μετόχου του κ. Αθ. Αθανασούλη και των τραπεζών Αγροτική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα, EFG EUROBANK, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Κύπρου και Τράπεζα Πειραιώς με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Altec. Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Altec περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Απόσχιση της δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων E.R.P. επιχειρήσεων (“Software”) και της δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων για τον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό Τομέα (“Ιntegration”) και εισφορά τους σε 100% θυγατρικές του Ομίλου.
  2. Πώληση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας και λύση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων με σκοπό την άμεση μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Altec.
  3. Πώληση συμμετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της.
  4. Καθολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταφορά δανεισμού στις δραστηριότητες software και integration, και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση μακροχρόνιων ομολογιακών δανείων, καθώς και συμμετοχή των Τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο και της Altec όσο και θυγατρικών εταιρειών της.

Πηγή: Altec.grNo comments: