Pages

04 May 2009

«Προειδοποίηση» Μακ Γκρίβι για την είσοδο Deutsche Telekom στον ΟΤΕ

02 05 2009 - Μέχρι τα μέσα Ιουνίου πρέπει να απαντήσει η Ελληνική Κυβέρνηση στην επιστολή του Επιτρόπου Τσαρλς Μακ Γκρίβι σχετικά με όρους της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και DeutscheTelekom.

H υπόθεση των επιστολών Μακ Γκρήβι ξεκίνησε με ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος είχε διατυπώσει ερωτήματα σχετικά με ζητήματα στα δικαιώματα αρνησικυρίας σε σημαντικές αποφάσεις του ΟΤΕ, διορισμού των Μελών του Δ.Σ, τα οποία τοποθετούνται αποκλειστικά από τις δύο πλευρές, όπως επίσης και για τις διαδικασίες αποχώρησης της DeutscheTelekomαπό τον ΟΤΕ. Κυβερνητικοί παράγοντες διατύπωσαν την άποψη στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα θεσμικό, νομικό και διαδικαστικό θέμα που να έρχεται σε σύγκρουση με το Κοινοτικό Δίκαιο, αν και ο νόμος 3631/2008 με τον οποίο απαγορεύθηκε στην MIG να αποκτήσει το 20% του ΟΤΕ.

Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι το σύνολο της αγοράς τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε μία περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές και τον διορισμό των νέων Επιτρόπων και των Μελών των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πηγή: ICTPlus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στον «αέρα» η συμφωνία για τον ΟΤΕ

Επιστολή Μακρίβι –Ακυροι τέσσερις όροι της σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom

Tη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παραβιάζει η συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom (D.T.) για τον ΟΤΕ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τσαρλς Μακρίβι στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση στις 14/4/2009. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής, η σχετική συμφωνία που κυρώθηκε τον Ιούνιο του 2008 (ν. 3676/2008) από το ελληνικό κοινοβούλιο, συνιστά «κρατικό μέτρο» και κατά τη γνώμη της Επιτροπής, παραβιάζει, σε τέσσερα σημεία της, τις διατάξεις για την ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων (άρθρο 56 ΕΚ) και την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 43 ΕΚ) της Συνθήκης Ε.Κ.

Ο κ. Μακρίβι ουσιαστικά εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση για τους όρους της συμφωνίας που επιτρέπουν:

1. Στους δύο μετόχους να ορίζουν το 100% των μελών του Δ.Σ. στον ΟΤΕ, αφήνοντας τη μειοψηφία του 50% (μείον δύο μετοχές) χωρίς εκπροσώπηση στο Δ.Σ.

2. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας (veto) στο Ελληνικό Δημόσιο σε αποφάσεις μείζονος σημασίας για τον ΟΤΕ.

3. Τους περιορισμούς στην πώληση μετοχών από την D.T., καθώς η σχετική συμφωνία επιβάλει ο αγοραστής να είναι της «αρεσκείας» του Ελληνικού Δημοσίου.

Είναι η δεύτερη νομική διαδικασία που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις της στο θέμα ΟΤΕ. Η πρώτη διαδικασία που κινήθηκε στο τέλος του 2007, αφορά τον ν. 3631/2008 βάσει του οποίου τίθενται περιορισμοί στους επενδυτές που αποκτούν πάνω από 20% του μετοχικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος με δραστηριότητες σε στρατηγικούς τομείς της χώρας. Πρόκειται για την γνωστή τροπολογία Αλογοσκούφη που έφερε τον Δεκέμβριο του 2007, που στόχο είχε την αποτροπή της επενδυτικής εταιρείας MIG ν’ αποκτήσει συμμετοχή στον ΟΤΕ άνω από 20%. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει φτάσει σε επίπεδο Αιτιολογημένης Γνώμης και θεωρείται σίγουρο ότι, αν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω το μέτρο, θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Η νέα διαδικασία κατά του ν. 3676/2008 (γνωστός ως Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom) αναμφίβολα έχει πολύ σοβαρότερο χαρακτήρα και δεν αποκλείεται, εφόσον φτάσει στο ΔΕΚ και υπάρξει καταδικαστική απόφαση, να διαταράξει τη συμφωνία και τις σχέσεις των δύο μετόχων. Μια τέτοια εξέλιξη σίγουρα θα βοηθούσε πολιτικά την αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη είχε αντιδράσει σθεναρά στη συμφωνία των δύο μετόχων στον ΟΤΕ.

Τα αμφισβητούμενα σημεία

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι όπως αποτυπώνεται στην προειδοποιητική επιστολή Μακρίβι, η συμφωνία-νόμος για τον ΟΤΕ πάσχει τόσο στο ορισμό των μελών του Δ.Σ. από τις δύο πλευρές (άρθρα 4, 6 και 7), όσο και στα δικαιώματα αρνησικυρίας που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 9.1). Επίσης αντιρρήσεις για τη νομιμότητά τους έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους περιορισμούς που τίθενται στις μεταβιβάσεις μετοχών του ΟΤΕ από την D.T. (άρθρο 12.2). Τέλος ο Επίτροπος Μακρίβι αμφισβητεί τη νομιμότητα της ρήτρας «αλλαγής ελέγχου της D.T.» (άρθρο 14.1).

Αναλυτικότερα, στην προειδοποιητική επιστολή αμφισβητείται:

1. Το δικαίωμα που παρέχεται από τη συμφωνία στους δύο μετόχους, παρόλο που καθένας από αυτούς ελέγχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, να διορίζουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Επίσης ακόμη και αν οι συμμετοχές αυτές μεταβληθούν (π.χ. το Ελληνικό Δημόσιο φτάσει στο 15%), οι δύο μέτοχοι συνεχίζουν να ελέγχουν το σύνολο των θέσεων του Δ.Σ. στον ΟΤΕ, καταργώντας οποιαδήποτε αναλογικότητα εκπροσώπησης των μετόχων. Θεωρητικά κάποιος τρίτος που αποκτά το 30% του μετοχικού κεφαλαίου στον ΟΤΕ, στην πράξη δεν μπορεί να έχει εκπροσώπηση στο Δ.Σ.

2. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αρνησικυρίας, η Κομισιόν επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον όρο της συμφωνίας που επιτρέπει σε θέματα αρνησικυρίας να είναι δυνατή η λήψη απόφασης στο Δ.Σ. ή την Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΤΕ, μόνον όταν συμφωνούν τουλάχιστον δύο μέλη του Ε.Δ. και παρέχουν τη θετική τους ψήφο. Το δίκαιο επιβάλει οι αποφάσεις στα εταιρικά όργανα να λαμβάνονται στη βάση της πλειοψηφίας, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ψηφίζουν τουλάχιστον 7 μέλη του 10μελούς Δ.Σ. του ΟΤΕ (με δεδομένο ότι στο θέμα θα υπάρχει ταυτόσημη ψήφος από τα πέντε μέλη που εκπροσωπούν την D.T.).

Επίσης νομικά διάτρητος από τον κ. Μακρίβι θεωρείται ο όρος της συμφωνίας ο οποίος, στο θέμα αρνησικυρίας που απαιτούν απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, επιβάλλεται στην D.T. να ψηφίζει κατά της εισήγησης (ως προς την οποία το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί ν’ ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας). Ουσιαστικά σε μια σειρά ζητημάτων π.χ. αλλαγή εθνικότητας του ΟΤΕ, αλλαγή εταιρικού σκοπού, μείωση εταιρικού κεφαλαίου, αλλαγή εξουσιών στα εταιρικά όργανα κ.ά., η D.T. είναι υποχρεωμένη να ψηφίζει τη θέση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι όροι αγοράς των μετοχών του ΟΤΕ

Ως νομικά διάτρητο χαρακτηρίζει ο κ. Μακρίβι τον όρο της συμφωνίας που επιβάλλει στην DT, εφόσον πουλήσει μετοχές ΟΤΕ, και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης, ο αγοραστής να είναι της «αρεσκείας» του δεύτερου. «Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα αρνείται (σ.σ. την πώληση των μετοχών από την DT) εκτός εάν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3631/2008, ανεξαρτήτως του αν ο εν λόγω νόμος είναι σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο της υλοποίησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η συμφωνία των δύο μετόχων. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια που θέτει ο ν. 3631/2008, είναι εκείνα ακριβώς που αμφισβητεί για τη νομιμότητά τους η Κομισιόν με την πρώτη διαδικασία που έχει κινήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος η Κομισιόν αμφισβητεί τον όρο της συμφωνίας των δύο μετόχων, που επιβάλει την DT να αποεπενδύσει από τον ΟΤΕ, μόνον στην περίπτωση που βρεθεί αγοραστής αντίστοιχης εμβέλειας με τη γερμανική εταιρεία. Πρόκειται για τη ρήτρα «αλλαγής ελέγχου της DT» η οποία αναφέρει ότι, το πρόσωπο που αποκτά τον εν λόγω έλεγχο, πρέπει να είναι «μεγέθους και επιπέδου παρόμοιου με αυτά της DT», να έχει συσταθεί «στην Ε.Ε. ή στις ΗΠΑ ή της οποίας οι απώτατοι δικαιούχοι είναι πρόσωπα που έχουν εθνικότητα ή ιθαγένεια ή έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί στην Ε.Ε. ή στις ΗΠΑ...».

Η ελληνική πλευρά πρέπει ν’ απαντήσει μέχρι 14/6/2009. Εφόσον η απάντηση δεν ικανοποιήσει, ακολουθεί η αποστολή Αιτιολογημένης Γνώμης, και εφόσον και η νέα απάντηση δεν ικανοποιήσει, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο ΔΕΚ. Η δεύτερη λύση, για να ξεπεραστεί το εμπόδιο του ΔΕΚ, είναι η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου να κατέλθει του 5%, οπότε και δεν ισχύει η συμφωνία των δύο μετόχων.

Πηγή: Kathimerini.grNo comments: