Pages

06 May 2009

EU: H Επίτροπος της ΕΕ κα Reding ζητεί πλήρη ιδιωτικοποίηση και πλήρη λογοδοσία του ICANN του από την 1η Οκτωβρίου

04 05 2009 - Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε από σήμερα το πρωί στον δικτυακό τόπο της, η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της EΕ για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου από τον Οκτώβριο του 2009. Το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, λαμβάνει καίριες αποφάσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, όπως οι χώροι ανωτάτου επιπέδου και η διαχείριση του βασικού καταλόγου του Διαδικτύου. Μέχρι στιγμής, το ICANN λειτουργεί βάσει συμφωνίας με το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η Επίτροπος κα Reding περιέγραψε σήμερα ένα μοντέλο μελλοντικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Το μοντέλο αυτό προβλέπει πλήρως ιδιωτικό και υπόλογο ICANN, το οποίο θα πλαισιώνεται από ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, καθώς και από μια ομάδα «G12 για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου» – ένα πολυμερές φόρουμ κυβερνήσεων όπου θα συζητούνται θέματα γενικής πολιτικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου και προστασίας του.

Το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Επιτρόπου κας Reding διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα θα δείξει θάρρος, σύνεση και σεβασμό στον παγκόσμιο χαρακτήρα του Διαδικτύου, ώστε τον Σεπτέμβριο να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα, πιο υπεύθυνη, πιο διαφανή, πιο δημοκρατική και περισσότερο πολυμερή διακυβέρνηση του Διαδικτύου» δήλωσε σήμερα το πρωί η Επίτροπος κα Viviane Reding στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της. «Tώρα είναι η ώρα να δράσουμε. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον Πρόεδρο Ομπάμα στις προσπάθειές του.»

Η κα Reding τόνισε ότι «η ώρα της αλήθειας θα έλθει στις 30 Σεπτεμβρίου εφέτος, όταν θα λήξει η συμφωνία μεταξύ του ICANN και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τότε θα ανοίξει ο δρόμος για πλήρη ιδιωτικοποίηση του ICANN· τότε θα τεθεί επίσης το ερώτημα σε ποιον πρέπει να λογοδοτεί το ICANN, από την 1η Οκτωβρίου.»

Το ICANN ασχολείται με ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, όπως είναι οι χώροι ανωτάτου επιπέδου ή η διαχείριση του διαδικτυακού συστήματος διευθύνσεων, το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύνδεσης εκατομμυρίων υπολογιστών μεταξύ τους. Το ICANN ιδρύθηκε το 1998 στην Καλιφόρνια, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Η λογοδοσία του ICANN αποτελεί προϋπόθεση,» είπε η κα Reding. «Η απόφαση της κυβέρνησης Clinton να ιδιωτικοποιήσει προοδευτικά το σύστημα ονομάτων χώρου και διευθυνσιοδότησης του Διαδικτύου και το σύστημα διευθυνσιοδότησης είναι σωστή. Μακροπρόθεσμα, δεν δικαιολογείται το υπουργείο μιας και μόνον χώρας να έχει την εποπτεία μιας λειτουργίας του Διαδικτύου, την οποία χρησιμοποιούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες όλο του κόσμου.»

Η Επίτροπος κα Reding περιέγραψε επίσης πώς είναι δυνατόν να διαμορφωθεί νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Διαδικτύου μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιδίως τα εξής:

  • Πλήρως ιδιωτικοποιημένο και ανεξάρτητο ICANN, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα βέλτιστα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, και πιο συγκεκριμένα στα πρότυπα που αφορούν τη δημοσιονομική διαφάνεια και τους εσωτερικούς μηχανισμούς λογοδοσίας, και θα υπόκειται σε αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο.
  • Ένα πολυμερές φόρουμ, όπου οι κυβερνήσεις θα μπορούν να συζητούν γενικά θέματα διακυβέρνησης του Διαδικτύου, όπως η «G12 για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου» – μια άτυπη ομάδα κυβερνητικών αντιπροσώπων που θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος και θα μπορεί να προβαίνει, κατά πλειοψηφία, σε συστάσεις προς το ICANN εφόσον χρειάζεται. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε να αντιδρά γρήγορα σε περιπτώσεις απειλής κατά της σταθερότητας, της ασφάλειας και του ανοιχτού χαρακτήρα του Διαδικτύου. Για λόγους γεωγραφικής ισορροπίας, αυτή η «G-12 για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου» προτείνεται να απαρτίζεται ανά δύο εκπροσώπους από τη Βόρειο Αμερική, τη Νότιο Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική, ανά τρεις εκπροσώπους από την Ασία και την Αυστραλία, και από τον Πρόεδρο του ICANN, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι διεθνείς οργανισμοί με αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσαν να έχουν την ιδιότητα του παρατηρητή.

Στις 6 Mαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει στις Βρυξέλλες την πρώτη δημόσια ακρόαση, ώστε να δώσει στη διαδικτυακή κοινότητα της Ευρώπης την ευκαιρία να διατυπώσει τις προσδοκίες της για τη μελλοντική διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Ιστορικό

Επί πολλά έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις με αντικείμενο τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα τη δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης του Διαδικτύου, το οποίο θα ανατεθεί πλήρως στον ιδιωτικό τομέας χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις στην καθημερινή διαχείριση του Διαδικτύου (βλ. IP/06/1297) και υποστηρίζει πάντοτε τον ανοικτό πλειονομερή διάλογο για την πολιτική διακυβέρνησης και ανάπτυξης του Διαδικτύου (IP/06/1491). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει επίσης στην συμβουλευτική επιτροπή των κυβερνήσεων του Σώματος του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), κύριος σκοπός της οποίας είναι να συμβουλεύει το ICANN όσον αφορά τις πτυχές δημόσιας πολιτικής των συντονιστικών δραστηριοτήτων του.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια ακρόαση για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Mαΐου στις Βρυξέλλες θα αναρτηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/internet_gov/index_en.htmNo comments: