Pages

01 June 2009

Altec - Microland: Πτώση τζίρου και συσσώρευση ζημιών στο τρίμηνο

29 05 2009 - Σημαντική πτώση τζίρου καταγράφει ο όμιλος Altec κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ κατά το ίδιο διάστημα οι ζημιές παρουσίασαν μεγάλη αύξηση.

Ειδικότερα,  σε επίπεδο ομίλου οι συνολικές πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκαν στα 8,85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,45 εκατ. ευρώ αφορούν πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και 1,40 εκατ. ευρώ πωλήσεις από διακοπείσες δραστηριότητες. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008 οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας είχαν διαμορφωθεί σε 48,73 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας (EBITDA) - κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών αποτελεσμάτων ύψους 6,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Το τελικό αποτέλεσμα σε ενοποιημένο επίπεδο, μετά την αφαίρεση των φόρων ήταν επίσης αρνητικό και διαμορφώθηκε σε ζημιές 6,72 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 123 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008.
Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 3,51 εκατ. ευρώ, έναντι 24,43 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα EBITDA ήταν αρνητικά στα 2,72 εκατ. ευρώ από θετικά EBITDA ύψους 5,29 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα - μετά από την αφαίρεση των φόρων - ήταν αρνητικό στα 4,57 εκατ. ευρώ από θετικό αποτέλεσμα ύψους 1,73 εκατ. ευρώ.

Σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης
Το διοικητικό συμβούλιο της Altec ΑΒΕΕ αποφάσισε, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 3/6/2009, όπως προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους έως 39.999.750 ευρώ με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των τραπεζών και λοιπών πιστωτών της εταιρίας, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της και την μείωση των τραπεζικών της υποχρεώσεων της.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρία και συγκεκριμένα, την 1/04/2009 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (M.o.U.) μεταξύ της ALTEC, του βασικού της μετόχου του κ. Αθ. Αθανασούλη και των τραπεζών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC.

Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Altec περιλαμβάνει τα εξής:
1. Απόσχιση της δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων E.R.P. επιχειρήσεων (Software) και της δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων για τον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό Τομέα (Ιntegration) και εισφορά τους σε 100% θυγατρικές του Ομίλου.
2. Πώληση των ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρίας και λύση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων με σκοπό την άμεση μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Altec.
3. Πώληση συμμετοχών της εταιρίας με σκοπό τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρίας και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της.
4. Καθολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταφορά δανεισμού στις δραστηριότητες software και integration, και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση μακροχρόνιων ομολογιακών δανείων, καθώς και συμμετοχή των Τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο και της Altec όσο και θυγατρικών εταιρειών της.

Επίσης σε ανακοίνωση της θυγατρικής εταιρίας Microland Computers στο Χρηματιστήριο Αθηνών επισημαίνεται ότι, υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών ερευνάται και ελέγχεται το κατά πόσο η εταιρία μπορεί να υπαχθεί και αυτή στο γενικότερο σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της μητρικής είτε με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου είτε με αναδοχή από την μητρική των οφειλών της.

Προς τούτο έχει υποβληθεί από την εταιρία σχετικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της προς το αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να υπαχθεί στην διαδικασία των άρθρων 99 επομ. του Πτωχευτικού Κώδικα και με βάση αυτό να προχωρήσει ή όχι στην προοπτική συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της και στην περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της με την ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Πηγή: kerdos.grNo comments: