Pages

24 June 2009

Οι διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες

23 06 2009 - Τη δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλέον όλοι οι ιδιώτες, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που απλουστεύει τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος στις στέγες των κατοικιών.

image Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να πουλούν ρεύμα στη ΔΕΗ, κερδίζοντας σε ετήσια βάση ως και 5.000 ευρώ, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που οι ίδιοι καταναλώνουν. Αναλυτικότερα, με βάση τον τελευταίο νόμο, παρέχεται στους ιδιώτες σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας που φθάνει στα 0,55 ευρώ ανά kwh για μια 25ετία ανά εγκατάσταση, αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή ή στο 140% της μέσης οριακής τιμής του συστήματος.

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού.

Οι διαδικασίες για τον πολίτη- παραγωγό- καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες μέσω των τοπικών υπηρεσιών της ΔΕΗ, ενώ δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση από τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, όπως άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, ΦΠΑ ή φορολογία εισοδήματος.

Το πρόγραμμα αφορά συστήματα ως 10 kWp στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Καλύπτει όλη την επικράτεια με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας νησιά. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους τον χώρο στον οποίον εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Επιπλέον όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ., ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση- ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.

Η μέτρηση του ρεύματος που παράγεται και καταναλώνεται γίνεται από ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή. Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Αλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.

Ολα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW, που είναι περίπου τα 5.000 ευρώ ανά kW, και με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 ευρώ ανά kW. Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των δέκα ετών.

Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας, π.χ., πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film.

Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000- 35.000 ευρώ και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 ευρώ/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ό. 1.300 kWh/ ετησίως).

Παράλληλα η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000-7000 kwh/ ετησίως, που κοστίζει 0,12 ευρώ/ kwh και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια 5-7 kw από το σύστημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εξετάζεται η περίπτωση στην οποία κάποιος εγκαθιστά σε 80 τ.μ. 5 kw που κοστίζουν 25.000 ευρώ, τα οποία καλύπτονται κατά το ήμισυ με δανεισμό 25ετούς διάρκειας (12.500 ευρώ). Ο καταναλωτής θα έχει σε ετήσια βάση έσοδα της τάξεως των 3.575 ευρώ (5 Κw χ 1.300 kwh χ 0,55 ευρώ/ kwh).

Από αυτά αφαιρούνται περί τα 1.500 ευρώ για την αποπληρωμή δανείου και συντήρηση του εξοπλισμού. Οπότε τα καθαρά έσοδα φθάνουν στα 2.100 ευρώ ετησίως, που σημαίνει απόσβεση της επένδυσης σε 5-6 χρόνια. Από την άλλη, ένα μέσο νοικοκυριό με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό καταναλώνει κατά μέσον όρο 5.000 kWh ετησίως, δηλαδή δαπανά περί τα 600 ευρώ χ 5.000 kwh χ 0,12 ευρώ/ kwh = 600 ευρώ κόστος ετησίως.

Πηγή: hellenicbusiness.grNo comments: