Pages

30 June 2009

ΕΕΤΤ: Έκδοση «Κανονισμού Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης»

30 06 2009 - Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε την έκδοση Κανονισμού με τον όποιο καθορίζονται τα τέλη διελευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτυων υπό, επί και υπέρ εδάφους που ανήκει σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους καθώς και σε χώρους αρμοδιότητας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η ΕΕΤΤ προέβη στην έκδοση του συγκεκριμένου Κανονισμού, ύστερα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009, με στόχο τον ενιαίο υπολογισμό τελών διελευσης και χρήσης δικτυων και ευκολιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ είχε ήδη πραγματοποιήσει παραπλήσια Διαβούλευση και κατά το 2007, και είχε υποβάλει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εισήγηση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τα Δικαιώματα Διέλευσης. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης της εν λόγω ΚΥΑ, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε την επανάληψη της συγκεκριμένης Διαβούλευσης  για την επικαιροποίηση των απόψεων των φορέων.

Στόχοι του σχετικού «Κανονισμού τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης», είναι να αρθούν οι δυσχέρειες του παρελθόντος, να δημιουργηθούν ενιαίοι κανόνες αντιμετώπισης των παικτών της αγοράς και να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Η μεθοδολογία υπολογισμού τελών βασίστηκε στο κοινό αίτημα όλων των φορέων της αγοράς για απλότητα και διαφάνεια.

Συνοπτικά, τα τέλη αυτά είναι :

(1)    Εφάπαξ τέλη διέλευσης για νέα δίκτυα εφεξής

        α)Τάφροι: 406,95 € ανά χιλιόμετρο
        β) Ευκολίες επί του εδάφους (φρεάτιο, καμπίνα): 244,17€ ανά ευκολία

(2)    Ετήσια τέλη χρήσης για ήδη υφιστάμενα δίκτυα και νέα δίκτυα εφεξής

       α) Μαθηματικός τύπος υπολογισμού του τέλους των τάφρων (σε € ανά χιλιόμετρο):
          Μέση Αντικειμενική Αξία (*) Δημοτικού διαμερίσματος (σε €/μ2) επί τον συντελεστή   0,175
       β) Ευκολίες επί του εδάφους (φρεάτιο, καμπίνα): 0€

Επιπλέον , το ύψος το τελών ορίζεται ως μηδενικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)Διέλευσης και Χρήσης σε περιοχές που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων,

β)Διέλευσης και Χρήσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως

γ)Διέλευσης και Χρήσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (κυτία, στύλους κλπ.)

δ) Διέλευσης και Χρήσης μέσω υποθαλάσσιων δικτύων.

ε)Διέλευσης και Χρήσης σε περιπτώσεις πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

στ )Διέλευσης και Χρήσης σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών ή διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) μέτρα.

ζ) Διέλευσης σε περιπτώσεις εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καμπινών.

Στο πλαίσιο του Κανονισμού, οι πάροχοι καλούνται να αποτυπώσουν (και να επικαιροποιούν τακτικά) στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) της ΕΕΤΤ τις εγκατεστημένες υποδομές τους, προκειμένου η ΕΕΤΤ να εκτιμά για τους αρμοδίους φορείς τα εκάστοτε αναλογούντα τέλη διέλευσης και χρήσης των υποδομών δικτύων. και των σχετικών ευκολιών τους.

Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και συγκεκριμένα:
http://www.eett.gr/opencms/opencms /admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP_528_075_2009.pdf
Σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ επεξηγηματικό κείμενο με παραδείγματα υπολογισμού.

(*) Σύμφωνα με το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) του Υπουργείου ΟικονομικώνNo comments: