Pages

10 June 2009

EU: Το Συμβούλιο ανοίγει το δρόμο για φθηνότερες τιμές περιαγωγής από την 1η Ιουλίου

09 06 2009 - Οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν σήμερα επισήμως τους νέους κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ τους οποίους είχε προτείνει η Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο ( IP/08/1386 ) και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο ( IP/09/620 ).

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ θα επιφέρουν, από την 1η Ιουλίου, περαιτέρω μείωση έως και κατά 60% στους σχετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών – την κατάλληλη δηλαδή χρονική στιγμή σε σχέση με τις θερινές διακοπές.

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή στην ΕΕ εγγυάται ότι οι καταναλωτές δεν θα καταβάλλουν περισσότερο από 0,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την αποστολή κειμενικού μηνύματος στην ΕΕ από το εξωτερικό. Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, να μεταφορτώνουν ταινίες ή να αποστέλλουν φωτογραφίες από διακοπές με το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσάρεστες εκπλήξεις με «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην επιστροφή τους επειδή χρησιμοποίησαν την περιαγωγή το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει επίσης να χρεώνουν τους πελάτες τους ανά δευτερόλεπτο – και όχι ανά λεπτό - μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς κατά 24%. Μετά από τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η σημερινή ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών σημαίνει ότι οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή ξεπέρασαν και το τελευταίο διαδικαστικό εμπόδιο και θα αποφέρουν πλέον άμεσα οφέλη στους καταναλωτές από την 1η Ιουλίου. Με την έγκριση αυτή, το Συμβούλιο ακολούθησε το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ψήφισε τον Απρίλιο υπέρ των νέων κανόνων με συντριπτική πλειοψηφία. Τα νέα αυτά είναι πολύ ευχάριστα για τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα μπορέσουν το φετεινό καλοκαίρι να χρησιμοποιήσουν ήσυχοι την περιαγωγή, χωρίς να φοβούνται τους "φουσκωμένους" λογαριασμούς», δήλωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες Επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding (η οποία επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά της μετά από άδεια τριών εβδομάδων).

Μετά από πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις αρχές του έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του κανονισμού, με συντριπτική πλειοψηφία (646 ψήφοι υπέρ, 22 κατά και 9 αποχές), κατά την ολομέλεια του Απριλίου ( IP/09/620 ).

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία και για να είναι σίγουρο ότι οι νέοι κ ανόνες θα ισχύσουν εγκαίρως για τις θερινές διακοπές, οι υπουργοί των κρατών μελών ενέκριναν σήμερα τον κανονισμό για την περιαγωγή στην ΕΕ στη διάρκεια του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» και αφού οι υπουργοί τηλεπικοινωνιών των 27 κρατών μελών είχαν δώσει την ανεπίσημη πολιτική τους στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Με τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο έγινε το τελευταίο βήμα στη διαδικασία έγκρισης και με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η επίσημη υπογραφή του κανονισμού στις 18 Ιουνίου από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την Προεδρία του Συμβουλίου και στη συνέχεια η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή περιέχονται σε κανονισμό της ΕΕ, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009 και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Πλαίσιο

Με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ που εγκρίθηκαν σήμερα επισήμως από το Συμβούλιο :

  • θα τεθεί ανώτατο όριο 0,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο τέλος χρέωσης των καταναλωτών για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων από το εξωτερικό , σε σύγκριση με τη σημερινή μέση χρέωση των 0,28 ευρώ (οι καταναλωτές από τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία πληρώνουν περισσότερο από 0,35 ευρώ για κάθε περιαγόμενο SMS).

  • θα μειωθούν ουσιαστικά τα τέλη περιαγωγής δεδομένων (δηλαδή το κόστος πλοήγησης στο Διαδίκτυο ή μεταφόρτωσης ταινιών με κινητό τηλέφωνο όντας στο εξωτερικό) με την καθιέρωση ανωτάτου ορίου χονδρικής 1 ευρώ για κάθε μεταφόρτωση ενός megabyte , σε σύγκριση με την ισχύουσα στην ΕΕ μέση τιμή χονδρικής 1,68 ευρώ ανά megabyte, με κορυφαίες τιμές στην Ιρλανδία (6,82 ευρώ), στην Ελλάδα (5,30 ευρώ) και στην Εσθονία (5,10 ευρώ). Το ανώτατο τέλος χονδρικής θα μειωθεί στα 0,80 ευρώ το 2010 και στα 0,50 ευρώ το 2011. Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

  • θα προστατεύονται οι καταναλωτές από τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς διότι θα τους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν έναν μηχανισμό διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας όταν ο λογαριασμός φθάσει τα 50 ευρώ , εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει ανώτερο όριο. Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα διαφάνειας μέχρι τον Μάρτιο του 2010.

  • θα μειωθούν περαιτέρω τα τέλη περιαγωγής για κλήσεις κινητής τηλεφωνίας . Τα ανώτατα όρια, που σήμερα είναι 0,46 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και 0,22 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, θα μειωθούν από την 1η Ιουλίου 2009 σε 0,43 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,19 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, σε 0,39 ευρώ και 0,15 ευρώ αντίστοιχα από την 1η Ιουλίου 2010 και από την 1η Ιουλίου 2011 σε 0,35 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,11 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό (όλες οι τιμές ανά λεπτό, χωρίς ΦΠΑ ).

  • καθιερώνεται ως αρχή η χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα για τις εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή και από το πρώτο δευτερόλεπτο για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό . Σήμερα, με τις μεθόδους χρέωσης ανά λεπτό, οι καταναλωτές πληρώνουν περίπου 20% περισσότερο από τον χρόνο που πραγματικά κατανάλωσαν για εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό.

Βλέπε επίσης MEMO/08/578

Πηγή: EUNo comments: