Pages

18 June 2009

EU: H Ευρώπη προετοιμάζεται για την επανάσταση του Διαδικτύου

18 06 2009 - Το Διαδίκτυο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς: ενώ πριν από 25 χρόνια συνέδεε μόνο περίπου χίλιους χρήστες, σήμερα συνδέει 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ένας μέσος Ευρωπαίος έχει σήμερα τουλάχιστον ένα αντικείμενο συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε αυτό είναι υπολογιστής είτε κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών γύρω μας, που μόλις διακρίνονται με το μάτι και είναι πιο πολύπλοκες και πιο κινητές, θα γίνει εκατονταπλάσιος ή και χιλιαπλάσιος τα επόμενα 5 έως 15 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μέτρα με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των νέων δικτύων διασυνδεδεμένων πραγμάτων, τα οποία μπορεί να είναι βιβλία, αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές ή τρόφιμα, με λίγα λόγια του αναδυόμενου «Διαδικτύου των πραγμάτων» Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ που παρουσιάζεται σήμερα θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ασφάλεια και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Κάθε μέρα παρατηρούμε νέα παραδείγματα εφαρμογών που συνδέουν αντικείμενα με το Διαδίκτυο καθώς και αντικείμενα μεταξύ τους: π.χ., αυτοκίνητα συνδεδεμένα με φωτεινούς σηματοδότες για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, οικιακές συσκευές συνδεδεμένες με «έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα» και συστήματα ενεργειακής μέτρησης που επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας ή, ακόμη, συνδεδεμένα πεζοδρόμια που καθοδηγούν τα άτομα με προβλήματα όρασης», δήλωσε η Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα για θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας. «Η υπόσχεση για αυτή την νέα εξέλιξη του Διαδικτύου είναι απεριόριστη όσο και ο αριθμός των αντικειμένων που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, επιχειρηματίες και καταναλωτές κατευθύνουν την τεχνολογία και όχι το αντίστροφο.»

Το Διαδίκτυο συνδέει σήμερα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών (περίπου 300 εκατομμύρια στην ΕΕ). Τα επόμενα χρόνια μια κύρια εξέλιξη θα είναι η σταδιακή σύνδεση όχι μόνο υπολογιστών αλλά και μηχανών και διαφόρων αντικειμένων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του «Διαδικτύου των πραγμάτων». Τα πράγματα αυτά μπορούν να είναι απλά καθημερινά αντικείμενα όπως τα δοχεία γιαουρτιού που καταγράφουν τη θερμοκρασία στην αλυσίδα εφοδιασμού, ή δύο συνταγογραφούμενα φάρμακα με προειδοποίηση του ασθενούς για πιθανή ασυμβατότητα.

Μπορεί επίσης να είναι πιο πολύπλοκα, όπως τα συστήματα παρακολούθησης της υγείας ή ανακύκλωσης τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων όπως η γηράσκουσα κοινωνία και η κλιματική αλλαγή. Δεδομένου ότι ο καθένας έχει στο καθημερινό περιβάλλον του πολλές χιλιάδες αντικείμενα, αυτή η διασύνδεση αντικειμένων θα αυξήσει το βάθος των συνεπειών των σύγχρονων επικοινωνιών στην κοινωνία μας.

Από τα 14 μέτρα που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης αυτού του «Διαδικτύου των πραγμάτων» στην ΕΕ (βλ. παράρτημα), αναφέρουμε την τυποποίηση των σχετικών τεχνολογιών στην Ευρώπη και την καλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, των δεδομένων και της ασφάλειας που συνδέονται άμεσα με τη νέα τεχνολογία. Ήδη τον περασμένο μήνα η Επιτροπή τόνισε ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών διότι αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες όπως οι «έξυπνες ετικέτες» (συσκευές αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας – RFID) και υπέβαλε συστάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθεί αυτό ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετές διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (που είναι αναγκαίες για τη σύνδεση κάθε πράγματος στο Διαδίκτυο, όπως ακριβώς για τους δικτυακούς τόπους), ώστε να μπορεί να εμφανιστεί αυτό το νέο κύμα συνδέσεων αντικειμένων. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη της τελευταίας πηγής ηλεκτρονικών διευθύνσεων (IPv6), τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την επέκτασή της, που θα επιτρέψει στα αντικείμενα όπως τα είδη νοικοκυριού να έχουν τις δικές τους διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου για τη σύνδεση με άλλες συσκευές ( IP/08/803 ) .

Ιστορικό:

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση ( IP/06/289 ) σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση «έξυπνων μικροκυκλωμάτων» (τεχνολογίες RFID). Βάσει αυτής της διαβούλευσης εξέδωσε, τον Μάρτιο του 2007, ανακοίνωση ( IP/07/332 ) στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι RFID ήταν μόνο το ορατό μέρος της εξέλιξης και ότι η αλλαγή που ονομάστηκε «Διαδίκτυο των πραγμάτων» ήταν πολύ ευρύτερη.

Το σημερινό πρόγραμμα δράσης αναπτύσσεται με βάση αυτή τη δήλωση και προτείνει δεκατέσσερα στάδια για την εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού αυτής της νέας εξέλιξης. Η Επιτροπή, από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα υλοποιήσει τώρα αυτό το πρόγραμμα και θα υποβάλει έκθεση για τις σχετικές δραστηριότητες σε μια άλλη ανακοίνωση μετά από μια τριετία.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης μια στρατηγική ανακοίνωση σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση του Διαδικτύου: βλ. IP/09/951

Το πρόγραμμα δράσης σχετικά με το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» βρίσκεται:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.No comments: