Pages

10 June 2009

EU: Η Επίτροπος κα Reding χαιρετίζει το νέο ευρωπαϊκό χάρτη για την ελευθερία του Τύπου

09 06 2009 - Η Επίτροπος κα Viviane Reding συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Hans-Ulrich Jörges, αρχισυντάκτη του γερμανικού περιοδικού Stern και εμπνευστή του ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου.

Τον χάρτη υπέγραψαν, στις 25 Μαΐου, 48 ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από 19 χώρες αποβλέποντας στην προστασία του Τύπου από κυβερνητικές παρεμβάσεις και στην εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πηγές πληροφόρησης.

Σε αυτόν διατυπώνονται οι κύριες αξίες που οφείλουν να σέβονται οι δημόσιες αρχές κατά τις επαφές τους με δημοσιογράφους. Ο κ. Jörges παρουσίασε σήμερα το κείμενο και το παρέδωσε στην Επίτροπο κα Viviane Reding, η οποία χαιρέτισε τη θέσπιση εκ μέρους των δημοσιογράφων του πρώτου αυτού ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου.

« Ο χάρτης για την ελευθερία του Τύπου - πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής κοινότητας - συνιστά σημαντική επιβεβαίωση των βασικών αξιών - συμπεριλαμβανομένης της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης - που στηρίζουν τις δημοκρατικές παραδόσεις της Ευρώπης και που κατοχυρώνονται σε θεμελιώδη νομικά κείμενα. Αποτελεί επίσης υπενθύμιση ότι, για να υπάρχει πραγματική ελευθερία του Τύπου, πρέπει οι δημόσιες αρχές να αναλάβουν σημαντικό ρόλο: να είναι έτοιμες να προστατεύσουν την ελευθερία της έκφρασης και να προωθήσουν την ανάπτυξή της », δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. « Ο χάρτης είναι επομένως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση αυτών των βασικών αξιών και δικαιωμάτων, παρέχοντας στους δημοσιογράφους τη δυνατότητα να τις επικαλεστούν απέναντι σε κυβερνήσεις ή δημόσιες αρχές κάθε φορά που αισθάνονται ότι απειλείται αδικαιολόγητα η ελευθερία άσκησης των καθηκόντων τους».

Ο κ. Hans-Ulrich Jorges, αρχισυντάκτης του γερμανικού περιοδικού Stern και πρωτεργάτης του χάρτη, πρόσθεσε: «Είμαστε ευγνώμονες στην κα Viviane Reding επειδή εξαρχής υποστήριξε ανεπιφύλακτα την ιδέα ενός ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί και αυτή το χάρτη και θα συμβάλει ενεργά στην προώθηση της καθολικής ισχύος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζω επίσης την προσδοκία ότι η αναγνώριση του χάρτη θα αποτελέσει προϋπόθεση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με υποψήφιες χώρες για προσχώρησή τους στην ΕΕ. Ο κύριος σκοπός του χάρτη είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους και η δημοσιογραφική ένωση της Ευρώπης και να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους η δυνατότητα να επικαλούνται τις αρχές του σε περιπτώσεις παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου.»

Στα δέκα άρθρα του χάρτη περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις κατά τις επαφές με τους δημοσιογράφους, όπως απαγόρευση της λογοκρισίας, ελεύθερη πρόσβαση σε εθνικές και ξένες πηγές και ελευθερία συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών. Ο χάρτης υπογραμμίζει επίσης την προστασία των δημοσιογράφων από υποκλοπή και παρακολούθησή τους και τάσσεται υπέρ ενός αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος διασφάλισης των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων (το πλήρες κείμενο του χάρτη επισυνάπτεται σε παράρτημα). Μέχρι στιγμής, ο χάρτης υπάρχει σε οκτώ γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, κροατικά, ρωσικά, πολωνικά και ρουμανικά) και είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο, όπου οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να τον υπογράψουν.

Η ιδέα του χάρτη για την ελευθερία του Τύπου εμφανίστηκε το 2007, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ της Επιτρόπου κας Reding, του κ. J ö rges και άλλων αρχισυντακτών ευρωπαϊκών εφημερίδων ( IP/07/713 ). Ανάλογοι διάλογοι υψηλού επιπέδου διοργανώνονται από το 2005 σε ετήσια βάση μεταξύ του γραπτού Τύπου και της Επιτροπής για σειρά διαφορετικών θεμάτων (βλ. επίσης IP/05/1164 , IP/06/1445 και IP/08/1091 ) από την Ομάδα εργασίας για τα μέσα επικοινωνίας που έχει συστήσει η Επιτροπή και η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του συνόλου του υλικού που παράγει η Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής δεν βλάπτουν ακούσια τη συντακτική ή την εμπορική ελευθερία του γραπτού Τύπου. Ο χάρτης για την ελευθερία του Τύπου είναι συγκεκριμένο αποτέλεσμα των γόνιμων αυτών συζητήσεων μεταξύ διάφορων μέσων μαζικής επικοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ευρωπαϊκός χ άρτης για την ελευθερία του Τύπου και ο κατάλογο των υπογραφόντων διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση: http://www.pressfreedom.eu

Παράρτημα

European Charter on Freedom of the Press

Art. 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. All governments should uphold, protect and respect the diversity of journalistic media in all its forms and its political, social and cultural missions.

Art. 2

Censorship must be absolutely prohibited. There must be a guarantee that independent journalism in all media is free of persecution, repression and of political or regulatory interference by government. Press and online media should not be subject to state licensing.

Art. 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or be made subject to punishment.

Art. 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Searches of newsrooms and other premises of journalists and the surveillance or interception of journalists' communications with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Art. 5

All states must ensure that the media enjoys the full protection of an independent judiciary system and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their staff from physical attack and harassment. Violations of these rights and any threats to violate these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Art. 6

The economic livelihood and independence of the media must not be endangered by the state, by state-controlled institutions or other organisations. The threat of economic sanctions is unacceptable. Private enterprise has to respect the independence of the media and refrain from exercising pressure and from trying to blur the lines between advertising and editorial content.

Art. 7

The state and state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of journalists and the media to information. They are obliged to support them in their mandate to provide information.

Art. 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists must be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Art. 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Art. 10

The state shall not restrict entry into the profession of journalism.

Πηγή: EUNo comments: