Pages

24 June 2009

EU: Κρατικές ενισχύσεις - η Επιτροπή εκδίδει κατευθύνσεις σχετικά με την αναλυτική αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια

24 06 2009 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθύνσεις στις οποίες ορίζονται τα κριτήρια για την αναλυτική αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Στις κατευθύνσεις περιγράφονται οι πληροφορίες που απαιτούνται από την Επιτροπή για την αναλυτική αξιολόγηση της συμβατότητας των ενισχύσεων και η μεθοδολογία της αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στη στάθμιση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων της ενίσχυσης. Οι κατευθύνσεις είναι σύμφωνες με την εξειδικευμένη οικονομική προσέγγιση για την ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων, με βάση τις αρχές που παρουσιάζονται στον σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (βλ. IP/05/680 και MEMO/05/195 ). Οι κατευθύνσεις εντάσσονται στις προσπάθειες της Επιτροπής για τη μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes σχολίασε «Οι κατευθύνσεις αποτελούν ένα χρήσιμο και πρακτικό μέσο που βοηθά τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την παρουσίαση των σχεδίων περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν μεγάλες επενδύσεις, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ταχύτερα. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της οικονομικής προσέγγισης για την αξιολόγηση των ενισχύσεων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις του 2005».

ΟΙ κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-13 (βλ. IP/05/1653 ) προβλέπουν ότι τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια πάνω από ορισμένα όρια πρέπει να κοινοποιούνται ατομικά στην Επιτροπή επειδή ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία έρευνας σε περίπτωση που ο αποδέκτης της ενίσχυσης έχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 25% ή όταν η παραγωγική ικανότητα που δημιουργείται λόγω του σχεδίου υπερβαίνει το 5% της αγοράς (ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της σχετικής αγοράς προϊόντος είναι χαμηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στον ΕΟΧ). Οι περιφερειακές ενισχύσεις για τέτοιες μεγάλες επενδύσεις ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή διευκρινίζει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιεί την αναλυτική της αξιολόγηση.

Οι κατευθύνσεις στηρίζονται στις αρχές του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις , και ιδίως στο κριτήριο εξισορρόπησης, μέσω του οποίου σταθμίζονται τα θετικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η ενίσχυση έναντι των αρνητικών επιπτώσεων μιας πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού που μπορεί να προκαλέσει η ενίσχυση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν πληροφορίες για τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης, την καταλληλότητα και την αναλογικότητά της, καθώς και τον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης. Η Επιτροπή θα στηρίζει τη συνολική της αξιολόγηση σε αυτά τα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες , βλ. επίσης MEMO/09/ 292 .

Το πλήρες κείμενο των κατευθύνσεων θα διατίθεται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfmNo comments: