Pages

19 June 2009

Εκτός Χρηματιστηρίου η MULTIRAMA. Το 90% στον Πάνο Γερμανό

19 06 2009 - Ανω του 90% των μετοχών της Multirama συγκέντρωσε η Vandervelle του Πάνου Γερμανού με δημόσια πρόταση η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Πάνος Γερμανός σχεδιάζει να ασκήσει το δικαίωμα της εξαγοράς και των υπολοίπων μετοχών βγάζοντας την εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

imageΣύμφωνα με ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: "Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461 / 2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VANDERVELLE Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Επενδύσεων και Εμπορίου», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, με έδρα τον Δήμο του Αγίου Στεφάνου Αττικής και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67918/04/B/09/47 (εφεξής ο «Προτείνων» ή η «VΑNDERVELLE A.E.») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Την 14η Απριλίου 2009 ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Μετοχές») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜULTIRAMA Ανώνυμος Eμπορική και Βιομηχανική Eταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «MULTIRAMA A.E.B.E.»), οι οποίες δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντος την 30η Μαρτίου 2009, ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 5.180.464 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της MULTIRAMA A.E.B.E., με αντάλλαγμα 2,23 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της MULTIRAMA A.E.B.E. (εφεξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Σημειώνεται ότι η Δημόσια Προσφορά που απηύθυνε ο Προτείνων αφορούσε επιπλέον και τις μετοχές της Εταιρείας οι οποίες τυχόν θα εκδίδονταν κατά την Περίοδο Αποδοχής δυνάμει του από 30/4/2008 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιούχων. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης δεν έχει υπάρξει καμία μετατροπή, μερική ή ολική, του εν λόγω δανείου.

2. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14η Απριλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (εφεξής ο «Νόμος») και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 14η Απριλίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

3. Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η εταιρεία «VΑNDERVELLE INVESTMENTS LTD» με έδρα την Κύπρο, η οποία ανήκει σε ποσοστό 100% στον κ. Πάνο Γερμανό. O κος Πάνος Γεμανός και η εταιρεία «VΑNDERVELLE INVESTMENTS LTD» αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου του Προτείνοντος δυνάμει της από 15ης Μαϊου 2009 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης άρχισε την 20ή Μαϊου 2009 και έληξε την 17η Ιουνίου 2009.

5. Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 14η Απριλίου 2009, μετά από την απόκτηση μετοχών μέσω Χ.Α., ο Προτείνων κατείχε άμεσα 6.396.483 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 74,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ο κος Πάνος Γερμανός και η εταιρεία VANDERVELLE INVESTMENTS LTD, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχαν άμεσα μετοχές της Εταιρείας.

6. Κατά την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης προσφέρθηκαν εγκύρως στον Προτείνοντα, από 166 συνολικά μετόχους της Εταιρείας, 197.741 συνολικές μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,3034% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

7. Ο Προτείνων από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, αγόρασε χρηματιστηριακώς 373.235 μετοχές της Εταιρείας, σε τιμή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. Όλες αυτές οι αγορές Μετοχών δηλώθηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου.

8. Ο Προτείνων επομένως κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Δημόσια Πρότασης συνολικά 7.776.435 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι μετά ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο κος ο κος Πάνος Γερμανός και η εταιρεία VANDERVELLE INVESTMENTS LTD, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατείχαν άμεσα μετοχές της Εταιρείας.

9. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετόχων (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») και ο Προτείνων, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλλει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την πρώτη (1η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η ως άνω καταχώριση, θα πιστωθούν οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στη μερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ. και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» στην Ελλάδα, στο οποίο προσήλθε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα, είτε μέσω του Χειριστή του. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο και η πίστωση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στη μερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου στην περίπτωση όπου μετά από διενέργεια δημόσιας πρότασης ο Προτείνων κατέχει κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας τις οποίες δεν κατέχει. Ο Προτείνων μετά το πέρας της δημόσιας πρότασης έχει υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό και ως εκ τούτου σκοπεύει εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το τίμημα που θα καταβληθεί στους εναπομείναντες μετόχους της Εταιρείας θα είναι το ίδιο με αυτό που θα καταβληθεί στους Mετόχους που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, δηλαδή 2,23 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς λήγει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009.

11. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες Mέτοχοι έχουν επίσης δικαίωμα να πωλήσουν στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι 2,23 ευρώ ανά μετοχή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η περίοδος εξάσκησης του Δικαιώματος Εξόδου λήγει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009.

12. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και τελικά να αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πηγή: ICTPlusNo comments: