Pages

01 July 2009

Altec: Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της

30 06 2009 - Στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2009, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39,03% του μετοχικού κεφαλαίου με 39.170.814 μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 100.353.000 μετοχών, και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 11/5/2009 πρόσκληση του Δ.Σ.
Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί τα εξής :

Μείωσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 14,049 εκατ. ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο" με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,44 ευρώ σε 0,30 ευρώ αποφασίζοντας ταυτόχρονα και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Παράλληλα αύξησε το μετοχικό κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, με την καταβολή σε μετρητά 39.999.750 ευρώ και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιον, 133.332.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού της. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου θα ανέρχονται στα 60 εκατ. ευρώ έναντι 160 εκατ. ευρώ.

Η αποτίμηση της  Altec Software ανέρχεται στα 38 εκατ. ευρώ και της Altec Integration στα 11 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα της εταιρείας θα ενσωματωθούν σε εταιρεία ειδικού σκοπού, με τις πιστώτριες τράπεζες αναλαμβάνουν την αξιοποίησή τους με την αποτίμησή τους να ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ.

Τροποποίησε το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 παρ. 3, 4 και 5 ΚΝ. 2190/1920, να παρέχεται η δυνατότητα στον Θανάση Αθανασούλη, ο οποίος θα εκπροσωπεί τουλάχιστον το 10% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος στο Δ.Σ. της εταιρίας.

Επίσης ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όσον αφορά την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (software) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 καθώς επίσης και την σχετική έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «FRS GLOBAL Ελεγκτές Α.Ε. η οποία προέβη στην αποτίμηση και διαπίστωση της αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου, η οποία εμπροθέσμως είχε υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όσον αφορά την απόσχιση του κλάδου για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 καθώς επίσης και την σχετική έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας "FRS GLOBAL Ελεγκτές" Α.Ε. η οποία προέβη στην αποτίμηση και διαπίστωση της αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου, η οποία εμπροθέσμως είχε υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Όρισε εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως ή των πράξεων εισφοράς των ως άνω κλάδων, καθώς και κάθε άλλης δήλωσης, και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των αποσχίσεων των παρα πάνω κλάδων τον Θανάση Αθανασούλη.

Τέλος ενέκρινε όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων. Επίσης οι μέτοχοι ενέκριναν την απόσχιση των δύο βασικών κλάδων δραστηριοποίησης της εταιρείας που αφορούν λογισμικό και λύσεις πληροφορικής, και την εισφορά τους σε δύο ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες επονομάστηκαν Altec Software και Altec Integration.

Η εταιρεία ανάλεβε έργο στην ΕΣΥΕ προϋπολογισμού 720 χιλ. ευρώ για την ανανέωση εξοπλισμού πληροφορικής και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συστημάτων της διαδικτυακής πύλης και της γενικότερης τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής της Υπηρεσίας. Παράλληλα η εταιρεία έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία δεν της ανατέθηκε το έργο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών του υπουργείου Ανάπτυξης προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, στο οποίο είχε καταλάβει την πρώτη θέση την τελική αξιολόγηση. 

Πηγή: ictplus.grNo comments: