Pages

08 July 2009

Νέα επιστολή “βόμβα” της ΕΕΚΤ

07 07 2009 - Η Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας καταγγέλει ως αρνητικές τις επιπτώσεις της νέας φορολογίας στα κινητά τηλέφωνα και για τους καταναλωτές, στην Οικονομία και στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Επίσης καταγγέλει ότι δεν είναι αναλογική των εισοδημάτων των χρηστών κινητής τηλεφωνίας με τελικό αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου και της απασχόλησης.

imageΣημαντικές επιπτώσεις διαπιστώνει η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας στην επικείμενη εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων για την κινητή τηλεφωνία βάσει του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η αύξηση του φόρου που προβλέπει το σχέδιο νόμου:

 • Επί της ουσίας, ισοδυναμεί με διπλασιασμό της επιβάρυνσης από φόρους για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις των καταναλωτών και μάλιστα των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων
 • Δεν είναι αναλογική των εισοδημάτων των χρηστών κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι ομάδες χαμηλών εισοδημάτων.  
 • Επηρεάζει αρνητικά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου
 • Ανατρέπει την σχέση των καταναλωτών με τις εταιρείες
 • Επιβραδύνει την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας, ενός υγιούς κλάδου, η πορεία του οποίου ως σήμερα ασκούσε αποπληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία
 • Οδηγεί στον αναγκαστικό περιορισμό των επενδύσεων του κλάδου, γεγονός που θα δράσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας μέσω κινητού τηλεφώνου

Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP και του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, προκύπτουν τα εξής:

Διπλασιασμός των έμμεσων φόρων
Τη στιγμή που σε 74 χώρες στον κόσμο ο ΦΠΑ που αναλογεί στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 17,5%, στην Ελλάδα η εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων στην πράξη θα αυξήσει τον έμμεσο φόρο από το 19% του ΦΠΑ στα επίπεδα του 32% έως ~40%. Βάσει της εξέλιξης αυτής, θα επιβαρυνθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός των καταναλωτών και δη των συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας που κατά πλειοψηφία ανήκουν σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Αρνητικές οι επιπτώσεις στον κλάδο
Στο ίδιο τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και τις εταιρίες, οι επιπτώσεις από την αύξηση του φόρου θα οδηγήσουν την αγορά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε πτωτική πορεία. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η φορολογική επιβάρυνση του κόστους χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, αναπόφευκτα θα ανατρέψει τόσο την εμπορική πολιτική, όσο και τη σχέση των εταιριών με τους πελάτες τους, δημιουργώντας αντικίνητρο χρήσης.

Με τα νέα δεδομένα, οι εντατικοί χρήστες της κινητής αντί να επιβραβεύονται από τις εταιρίες θα χρεώνονται ακόμη περισσότερο, ενώ οι πελάτες με χαμηλότερο εισόδημα θα καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένα έξοδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός αυτό, θα επιφέρει σημαντικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και στο κόστος λειτουργίας τους, δεδομένου ότι η κινητή τηλεφωνία, σύμφωνα και με πρόσφατη μελέτη, αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς τους, συνεισφέροντας στην παραγωγικότητα.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση των φωνητικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι ελαστική ως προς την τιμή, η αύξηση του κόστους χρήσης μέσω της πρόσθετης φορολογίας αναμένεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στην ανάπτυξη της αγοράς, με φυσικό επακόλουθο την αναστολή των επενδύσεων των εταιριών. Ο περιορισμός των επενδύσεων θα φέρει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου, σε μια στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα αρχίζει να υπολείπεται των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών στην υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της δημιουργίας δικτύων τρίτης γενιάς.

Επιπλέον στοιχεία από τη μελέτη
Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα στοιχεία που προκύπτουν από τα σενάρια που ανέπτυξε η ICAP και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της ΕΕΚΤ, αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (λεπτά ομιλίας και έσοδο ανά λεπτό από το 3ο τρίμηνο του 2004 έως το 2ο τρίμηνο του 2008) που καταδεικνύουν ότι η ζήτηση των φωνητικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι ελαστική ως προς τις μεταβολές σε τιμές.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο που βασίστηκε στις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για άμεσα έσοδα από την αύξηση του φόρου της τάξης των €310 εκ. θα πρέπει να αναμένεται:

 • Αύξηση της μέσης τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής κατά ~7,2%
 • Μείωση της χρήσης φωνητικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά 8,7% (έναντι των προβλέψεων για το 2009 χωρίς μεταβολή στη φορολογία)
 • Περιορισμός της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο κατά 6,4% (έναντι των προβλέψεων για το 2009 χωρίς μεταβολή στη φορολογία)
 • Συμπίεση εσόδων των εταιρειών που ισοδυναμεί με το 63% των δαπανών τους σε επενδύσεις (βάσει στοιχείων του 2007)
 • Απώλεια του 37% των εσόδων που επιδιώκει να εισπράξει το Δημόσιο λόγω του περιορισμού άλλων εσόδων από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος.

Στον αντίποδα, βάσει του 2ου σεναρίου που αναπτύχθηκε και λαμβάνει ως προϋπόθεση την κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνεται:

 • Σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές με μείωση της μέσης τιμής που πληρώνουν για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά ~5,7% και αύξηση της χρήσης κατά ~6,8%.
 • Ενίσχυση των εσόδων των εταιρειών από την προσφορά υπηρεσιών σε καταναλωτές κατά 6,8% και των συνολικών τους εσόδων κατά 4,7% (έναντι των προβλέψεων για το 2009, χωρίς μεταβολή στη φορολογία).
 • Σημειώνεται ότι τα επιπλέον έσοδα για τις εταιρείες ανέρχονται στο 49% των δαπανών τους για επενδύσεις (2007) που σημαίνει ότι η κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις των εταιριών κινητής.
 • Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο κατά 5% (έναντι των προβλέψεων για το 2009 χωρίς μεταβολή στη φορολογία)
 • Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση των δημοσίων εσόδων κατά €242 εκ. από την κατάργηση του τέλους αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω της επίδρασης της αύξησης της χρήσης στους άλλους φόρους (ΦΠΑ και φόροι εισοδήματος εταιρειών και εργαζομένων).No comments: