Pages

10 July 2009

ΕΔΕΤ: Ανακοίνωση σχετικά με εξώδικη δήλωση του ΟΤΕ

09 07 2009 - Το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) διευκρινίζει επακριβώς τι συμβαίνει με τον τρόπο χρήσης του πανελλαδικού Aκαδημαϊκού Δικτύου Οπτικών Ινών και των υποδομών του μετά από εξώδικη δήλωση - πρόσκληση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

image Με αφορμή πολλαπλά δημοσιεύματα σχετικά με την εξώδικη δήλωση πουέστειλε στο Εθνικό Δίκτυο Ερευνα ςκαι Τεχνολογίας ο ΟΤΕ, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του πανελλαδικού ακαδημαϊκού δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ, διευκρινίζει σειρά ζητημάτων που προέκυψαν από τον τρόπο χρήσης το Δικτύου Οπτικών Ινών που αξιοποιεί. Για τον σκοπό αυτόν εξεδόθη η εξής ανακοίνωση: 

"Με αφορμή πολλαπλά δημοσιεύματα σχετικά με την από 30/6/2009 «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» που έστειλε στην ΕΔΕΤ ΑΕ η ΟΤΕ ΑΕ, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του πανελλαδικού ακαδημαϊκού δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η ΕΔΕΤ ΑΕ αποτελεί τον κρατικό φορέα που αναπτύσσει και λειτουργεί το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ, με το οποίο διασυνδέονται, με υπερυψηλές ταχύτητες, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας με το Διαδίκτυο.

2. Η ευθύνη της ΕΔΕΤ ΑΕ περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού, και δεν περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των δικτυακών υπηρεσιών στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος. Επομένως, η ΕΔΕΤ ΑΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει ή να αξιολογεί το εσωτερικό δίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο σε κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα.

3. Η υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ-ΕΔΕΤ προβλέπουν την μη εμπορική χρήση των υποδομών του δικτύου κορμού ΕΔΕΤ, από τους 100 περίπου δημόσιους εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς της χώρας.

4. Είναι πρακτικώς και νομικώς ανέφικτη η εμπλοκή της ΕΔΕΤ ΑΕ σε διαδικασία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου για οποιονδήποτε δημόσιο εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει, υπό προϋποθέσεις, στο οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα και στις αντίστοιχες δημόσιες Αρχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις άλλες σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.

5. Το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσης της ΟΤΕ ΑΕ για την ιστοσελίδα “Athens Indymedia” έχει ήδη διαβιβαστεί στο ΕΜΠ, ως αρμόδιο να αποφανθεί επί των καταγγελλομένων.

Η ΕΔΕΤ ΑΕ συνεργάζεται αρμονικά με τα αρμόδια στελέχη της ΟΤΕ ΑΕ, κατά την τελευταία δεκαετία, για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του δικτύου της και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών αναγκών της Ελληνικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ΕΔΕΤ ΑΕ ασχολείται με τη προαγωγή της ακαδημαϊκής δικτύωσης και την ενίσχυση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα. Σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά Ιδρύματα, σχεδιάζουμε τα δίκτυα της επόμενης γενιάς, έχοντας δημιουργήσει βασική υποδομή που βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, έχοντας παράλληλα κύριο στόχο την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την διεύρυνση των ψηφιακών δυνατοτήτων για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.
Η πρόκληση για την ΕΔΕΤ ΑΕ είναι να εισάγει στην καθημερινότητα του έλληνα από τη νεαρή ηλικία του σχολείου και του πανεπιστημίου νέες εξελιγμένες μεθόδους που θα βελτιώνουν την ζωή του, θα τον κάνουν αποτελεσματικότερο και ανταγωνιστικότερο σε διεθνές επίπεδο. Τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής έχουν αναγνωρισθεί δημόσια επανειλημμένα και στην Ελλάδα και διεθνώς.

Δεν ανήκει στις προθέσεις της ΕΔΕΤ ΑΕ η εμπλοκή σε άκαιρες και άσκοπες αντιπαραθέσεις που αποπροσανατολίζουν από τον σοβαρότατο εθνικό στόχο της ψηφιακής σύγκλισης, στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο. Θέματα ελευθερίας της έκφρασης μέσω διαδικτύου δεν πρέπει να εμπλέκουν σε καμία περίπτωση φορείς όπως την ΕΔΕΤ ΑΕ, που εξυπηρετούν με την παροχή της υποδομής δικτύου κορμού, με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, τεράστιο αριθμό πολιτών. 
Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία των θέσεων της ΕΔΕΤ ΑΕ είναι εκτός πραγματικότητας".No comments: