Pages

24 July 2009

ΥΠΑΝ: Επιδότηση κουφωμάτων, καυστήρα και τζαμιών

24 07 2009 - Σε ενεργειακό λίφτινγκ περίπου 25.000 μονοκατοικιών και πολυκατοικιών πανελλαδικά, που έχουν κτιστεί πριν από το 1980, στοχεύει το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.

Το συγκεκριμένο κοινοτικό πρόγραμμα πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα και θα επιδοτεί με ποσοστά 30%-50% του συνολικού κόστους της εργασίας πέντε διαφορετικές ενεργειακές επεμβάσεις βελτίωσης ενός σπιτιού. Δηλαδή, αντικατάσταση των κουφωμάτων με διπλά τζάμια, θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και της ταράτσας, αντικατάσταση του παλαιού ρυπογόνου καυστήρα και του λέβητα με αντίστοιχους νέας τεχνολογίας, αντικατάσταση παλαιού ή τοποθέτηση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα και, τέλος, βαφή της οροφής με ψυχρά χρώματα.

Το μέτρο, που έχει εξαγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του και η εφαρμογή του αναμένεται να αρχίσει από το φθινόπωρο. Θα αφορά αποκλειστικά παλαιά κτίρια που κτίστηκαν πριν από το 1980 και αντιστοιχούν σχεδόν στο 80% του συνόλου της χώρας. Ωστόσο, δεν θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα όλα, παρά μόνο 25.000, λόγω έλλειψης περαιτέρω κονδυλίων.

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι
Για να κριθεί κανείς δικαιούχος, θα υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια που εξετάζεται να είναι είτε το ετήσιο εισόδημα έως κάποιο όριο είτε η Αντικειμενική Αξία του ακινήτου είτε η Τιμή Ζώνης. Επίσης θα πρέπει το εν λόγω ακίνητο ή κτίριο να έχει κύρια χρήση κατοικίας. Από τη δράση εξαιρούνται τα εξοχικά, τα οποία επειδή δεν χρησιμοποιούνται όλο τον χρόνο δεν παρουσιάζουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Για να επιδοτηθεί ένα κτίριο, θα πρέπει να ενταχθεί ολόκληρο στο πρόγραμμα. Έτσι, για μια πολυκατοικία θα πρέπει να ενταχθούν όλα τα διαμερίσματα και όχι το κάθε ένα ξεχωριστά. Η απόφαση θα λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Υποχρεωτικές εργασίες
Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς στο Πρόγραμμα εξετάζεται να υπάρχουν κάποιες υποχρεωτικές επεμβάσεις. Με βάση αυτό το σενάριο, υποχρεωτικές θα είναι οι εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος αλλά και οι τοποθέτησης διπλών θερμομονωτικών τζαμιών και κουφωμάτων- για τις ιδιοκτησίες που δεν έχουν ήδη. Ενώ προαιρετικές παρεμβάσεις θα θεωρούνται η αντικατάσταση του καυστήρα, η βαφή της οροφής και η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Όσο για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα τις καταθέτουν στα κατά τόπους ΚΕΠ, ενώ στο υπουργείο Ανάπτυξης θα υπάρχει ομάδα υποστήριξης και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης κατά το μοντέλο του προγράμματος «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό».

Επιδότηση 10.000-40.000 ευρώ
Τα ποσοστά της επιδότησης θα κυμαίνονται, ανάλογα με τον αριθμό των ιδιοκτησιών κατοικιών του κάθε κτιρίου (βάσει δηλαδή του αριθμού παροχών του ηλεκτρικού ρεύματος), με το αν πρόκειται για πολυκατοικία ή μονοκατοικία καθώς επίσης με το αν ο ενδιαφερόμενος επιδοτηθεί για μία από τις πέντε εργασίες ή για όλες μαζί. Εννοείται ότι όσο πιο ολοκληρωμένη θα είναι η παρέμβαση που γίνεται σε ένα κτίριο, τόσο πιο μεγάλο θα είναι και το τελικό ποσοστό επιδότησης.

Δεδομένου ότι το κόστος για τις βασικές εργασίες που πρέπει να γίνουν σε μια τυπική μονοκατοικία για να μην έχει απώλειες θερμότητας υπολογίζεται σε 20.000-25.000 ευρώ, θεωρείται ότι με επιδότηση 50% του συνολικού κόστους το μέσο όφελος για το νοικοκυριό αυτό θα ανέλθει σε 10.000-12.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στην περίπτωση μιας τυπικής πολυκατοικίας, με μέσο κόστος παρεμβάσεων τα 80.000 ευρώ, οι ένοικοί της μπορούν να επιδοτηθούν για το 50%, δηλαδή για 40.000 ευρώ.

Χρόνος κατασκευής
Στόχος είναι από το Πρόγραμμα να επωφεληθούν κτίρια που κτίστηκαν χωρίς Κανονισμό Θερμομόνωσης (θεσπίστηκε το 1979), γι΄ αυτό και ως όριο στην ημερομηνία ανέγερσης τέθηκε η 1/1/1980. Ένα ζήτημα προς επίλυση, πάντως, είναι το πώς θα πιστοποιείται από το ΚΕΠ ότι το κτίριο κτίστηκε όντως πριν από το 1980, όταν πολλά παλαιά ακίνητα δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια, θεωρούνται ωστόσο νομίμως υφιστάμενα. Γι΄ αυτό και μαζί με την υποβολή της αίτησης στο ΚΕΠ ο δικαιούχος θα συνυποβάλει και σχετική έγκριση της Πολεοδομίας, που θα πρέπει νωρίτερα να έχει ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου.

Τα σενάρια για τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα
Για να ενταχθεί κανείς σε αυτό το Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια που εξετάζεται να θεσπιστούν είναι το εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Άλλο σενάριο προβλέπει ότι θα πρέπει η Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) του ακινήτου να είναι χαμηλότερη του μέσου όρου των Τιμών Ζώνης στον συγκεκριμένο νομό. Το όριο Τ.Ζ. για την επιλεξιμότητα κάθε κτιρίου θα καθορισθεί σε επίπεδο Νομαρχίας, ενώ ειδικά για την Αττική πιθανόν να ορισθεί ανά τομέα (Βόρεια, Νότια, Κέντρο).

Επίσης, για να μην αποκλειστούν από το μέτρο τα κτίρια που έχουν μεικτή χρήση (προσεγγίζουν το 10% του συνόλου των κτιρίων στην Ελλάδα), αποφασίστηκε να οριστεί ότι ένα μέγιστο ποσοστό τους, γύρω στο 80%, πρέπει να έχει χρήση κατοικίας. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται έως την εξάντληση των πόρων και κατά μέγιστο μέχρι τα 2 χρόνια. Όσο για την υλοποίηση των επεμβάσεων της κάθε πρότασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον έναν χρόνο.

Για να λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα το Πρόγραμμα, το υπ. Ανάπτυξης θα έρθει σε συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να απαλλαγούν οι εργασίες που θα γίνουν στις κατοικίες από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας. Θα απαιτείται μόνο μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία. Αλλά και όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν με το υπουργείο Ανάπτυξης ένα ανώτατο όριο κοστολόγησης υλικών και υπηρεσιών, όπως και συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας.

Για να ενταχθεί κανείς σε αυτό το Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια που εξετάζεται να θεσπιστούν είναι το εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Άλλο σενάριο προβλέπει ότι θα πρέπει η Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) του ακινήτου να είναι χαμηλότερη του μέσου όρου των Τιμών Ζώνης στον συγκεκριμένο νομό. Το όριο Τ.Ζ. για την επιλεξιμότητα κάθε κτιρίου θα καθορισθεί σε επίπεδο Νομαρχίας, ενώ ειδικά για την Αττική πιθανόν να ορισθεί ανά τομέα (Βόρεια, Νότια, Κέντρο).

Επίσης, για να μην αποκλειστούν από το μέτρο τα κτίρια που έχουν μεικτή χρήση (προσεγγίζουν το 10% του συνόλου των κτιρίων στην Ελλάδα), αποφασίστηκε να οριστεί ότι ένα μέγιστο ποσοστό τους, γύρω στο 80%, πρέπει να έχει χρήση κατοικίας. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται έως την εξάντληση των πόρων και κατά μέγιστο μέχρι τα 2 χρόνια. Όσο για την υλοποίηση των επεμβάσεων της κάθε πρότασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον έναν χρόνο.

Για να λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα το Πρόγραμμα, το υπ. Ανάπτυξης θα έρθει σε συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να απαλλαγούν οι εργασίες που θα γίνουν στις κατοικίες από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας. Θα απαιτείται μόνο μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία. Αλλά και όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν με το υπουργείο Ανάπτυξης ένα ανώτατο όριο κοστολόγησης υλικών και υπηρεσιών, όπως και συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας.

Κεφάλαια 1 δισ. ευρώ στην αγορά
Οι πόροι που κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει το υπουργείο Ανάπτυξης για τη δράση «Ανακαινίζω» ανέρχονται σε 400 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθούν ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό των νοικοκυριών και πιθανόν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε νομού. Δεδομένου ότι τα ποσοστά επιδότησης θα κυμαίνονται μεταξύ 30%-50%, εκτιμάται ότι τα κεφάλαια που θα ενεργοποιηθούν για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, μαζί με αυτά που θα βάλουν οι ιδιώτες, θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ. Με μέσο κόστος παρέμβασης τα 40.000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δράση θα καταφέρει να καλύψει παρεμβάσεις σε 25.000 μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες από ένα δυναμικό συνολικά 2.800.000 παλαιών κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Σημειωτέον ότι, με βάση πρόσφατες μελέτες, το συνολικό κτιριακό απόθεμα της χώρας ξεπερνά τα 4 εκατ. κτίρια.

Χορό με πράσινα δάνεια από τις τράπεζες ανοίγουν οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ηλιοθερμικά συστήματα, αλλά και πράσινα σπίτια είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού των τραπεζών, οι οποίες διεκδικούν μερίδιο από την πίτα των περίπου 55 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην πράσινη ενέργεια έως το 2020. Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, αλλά και η Εurobank έχουν ρίξει στην αγορά ειδικά πράσινα δάνεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στο παιχνίδι αναμένεται να μπουν και άλλες τράπεζες, καθώς το ενδιαφέρον είναι πλέον ιδιαίτερα έντονο. Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ετοιμάζουν και άλλου τύπου καταναλωτικά δάνεια, τα οποία θα συνδυάζονται με τις επιδοτήσεις για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών αλλά και την επισκευή των κατοικιών.

Τα χαρακτηριστικά τους
Προνομιακά επιτόκια, μεγάλη διάρκεια, δυνατότητα συνδυασμού με άλλες χρηματοδοτήσεις και ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των πράσινων δανείων. Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς που φιλοδοξεί να χορηγήσει δάνεια 1,2 δισ. ευρώ την επόμενη διετία, τα προσφέρει με επιτόκιο δύο μονάδες μικρότερο σε σχέση με τα τρέχοντα.

Τώρα διαθέτει δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, π.χ. για φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ηλιοθερμικά συστήματα, τεχνολογίες και εφαρμογές γεωθερμίας και βιομάζας. Επίσης, με το ίδιο πρόγραμμα χορηγεί δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως βιοκλιματικά κτίρια, οικολογική δόμηση, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, εταιρείες ενεργειακών επιθεωρητών και υπηρεσιών, αλλά και για αγορά εξοπλισμού καλύτερης ενεργειακής απόδοσης όπως είναι τα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α, νέοι λέβητες και καυστήρες καλύτερης απόδοσης. Επιπλέον χρηματοδοτεί τις πράσινες μεταφορές, δηλαδή την αγορά από εταιρείες μεταφορικών μέσων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση αποβλήτων, τη βιολογική γεωργία, τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό και την παραγωγή προϊόντων πράσινης χημείας.

Από την πλευρά της, η Εurobank αρχίζει μία νέα σειρά οικολογικών δανείων, που απευθύνεται στα ελληνικά νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάζεται με το Οικολογικό Δάνειο- Φωτοβολταϊκά και εντάσσεται στον οικολογικό προσανατολισμό της τράπεζας. Όπως αναφέρουν στελέχη της, η Εurobank υποστηρίζει το κοινό στην προσπάθεια υιοθέτησης και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ιδιωτικά ακίνητα.

Αυτό το πρόγραμμα δανείου από την τράπεζα καλύπτει το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό, η Εurobank παρέχει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αρχίσει την επένδυσή χωρίς ίδια κεφάλαια. Ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά, το εν λόγω δάνειο χορηγείται με χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ ή σε ελβετικό φράγκο, η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 25 έτη και εγκρίνεται χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μπορεί να συνδυαστεί με προσημείωση ακινήτου, ενώ πέραν της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του προγράμματος η τράπεζα θα παρέχει ευρύτερη υποστήριξη στους πελάτες της καθ΄ όλη τη διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τέλος, ο πελάτης της Εurobank μπορεί να ρυθμίσει τη δόση αποπληρωμής ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, μειώνοντας, αυξάνοντας ή και παραλείποντας την πληρωμή.

Πηγή: sofokleousin.gr1 comment:

koufomata Expert said...

Το νέο πρόγραμμα τρέχει αλλά ο κόσμος δεν πιστεύει ότι θα έχει αποτελέσματα. Δείτε δημοψήφισμα.