Pages

08 July 2009

ΕΕΤΤ: Μελέτη για το Ψηφιακό Μέρισμα

07 07 2009 - H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σας ενημερώνει ότι εκπόνησε μελέτη, η οποία έγινε με την βοήθεια της εταιρίας συμβούλων Aegis Spectrum Engineering, προσδιορισμού και διαθεσιμότητας Ψηφιακού Μερίσματος για την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως και την πλήρη έναρξη ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών» ως αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 παρ.12 του Ν. 3592/2007.

Η μελέτη «Μελέτη για τον Προσδιορισμό και τη Διαθεσιμότητα Ψηφιακού Μερίσματος για την Ανάπτυξη Προηγμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έως και την Πλήρη Έναρξη Ψηφιακών Τηλεοπτικών Εκπομπών» είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά (Review of Digital Dividend Options in Greece).

Για την εξυπηρέτηση σας διατίθενται:
1. Επιτελική Σύνοψη της ανωτέρω μελέτης  στα Αγγλικά (εντός του κειμένου)

2. Επιτελική Σύνοψη της ανωτέρω μελέτης  στα Ελληνικά

Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν μερικώς ή πλήρως κάνει την μετάβασή τους στην ψηφιακή τηλεόραση, μια τεχνολογία που υπόσχεται καλύτερη ποιότητα εικόνας και δίνει στον καταναλωτή περισσότερες διαδραστικές δυνατότητες με την τηλεόραση. Στην Ελλάδα, η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση έχει ήδη αρχίσει από τον Νοέμβριο του 2008, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Η ΕΡΤ εκπέμπει ήδη πιλοτικά μερικά προγράμματα με ψηφιακό τρόπο ενώ οι λοιποί ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας έχουν ξεκινήσει να προβαίνουν στις προβλεπόμενες εκ της κείμενης νομοθεσίας ενέργειες  προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματός τους λαμβάνοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η πλήρης μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, ως έχει αποδειχτεί και από την ευρωπαϊκή πρακτική και έχει αποτυπωθεί και στο περιεχόμενο του Ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου (24 Σεπτεμβρίου 2008),  των σχετικών Κοινοτικών ανακοινώσεων καθώς και συναφών μελετών, θα «απελευθερώσει» φάσμα συχνοτήτων, το λεγόμενο «ψηφιακό μέρισμα».

Η ΕΕΤΤ, στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων της και δεδομένου ότι  η χρήση συχνοτήτων για ψηφιακή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος επιτρέπει την εξοικονόμηση φάσματος (καθώς είναι περισσότερο αποδοτική σε σύγκριση με την υφιστάμενη αναλογική),  ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την καταλληλότερη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μετά την πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση.

Βασικές παραδοχές της μελέτης ήταν:

  1. ότι ο αριθμός των ψηφιακών εκπομπών τηλεοπτικού περιεχομένου που θα προκύψουν για κάθε περιφέρεια θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των αναλογικών αδειών που προβλέπονταν από την νομοθεσία (ΚΥΑ 15587/1997 όπως εκάστοτε ισχύει)  καθώς και τα οριζόμενα στο νόμο 3592/2007 και
  2. ότι η εκτίμηση της χωρητικότητας σε ψηφιακούς τηλεοπτικούς διαύλους της ζώνης UHF 470- 838ΜΗΖ υπολογίζεται με αναφορά στο προτεινόμενο Σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, όπως αυτό  παρουσιάσθηκε στις 24.07.2008 από τον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών και  τον Υπουργό Επικρατείας στο πλαίσιο της εκδήλωσης:  «Παρουσίαση του χάρτη συχνοτήτων για την πλήρη ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού σήματος και του χάρτη συχνοτήτων αναλογικής εκπομπής στο ραδιόφωνο» και απεστάλη στην ΕΕΤΤ.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προϋποθέσεων, συνοψίζονται ως εξής:

  1. Προτείνεται η διάθεση ψηφιακού μερίσματος  στην «εναρμονισμένη»  ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz.
  2. Προσδιορίζεται δεύτερο τμήμα φάσματος στην περιοχή των καναλιών 28-32 που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύων που παρέχουν , υποστηρικτικές στη ραδιοτηλεόραση υπηρεσίες για κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων γεγονότων, τηλεοπτικά προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και για υπηρεσίες ασφαλείας κλπ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ έχει επανειλημμένα προτείνει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το θέμα της ψηφιακής τηλεόρασης όπως:

  1. Άμεση σύσταση Συντονιστικού Οργάνου από τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση.
  2. Κατάστρωση μέσα στο 2009 εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό μέρισμα που θα προκύψει μετά την μεταβατική περίοδο.
  3. Έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών διατάξεων σύμφωνα με τον νόμο 3592/2007.

Σύμφωνα με δήλωση του  Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη: «Η Εθνική « Ψηφιακή Στρατηγική» (Πρόγραμμα « Ψηφιακής Σύγκλισης»), για να γεφυρώσει το «εθνικό ψηφιακό χάσμα» που υπάρχει μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας, έχει ανάγκη την παροχή  οικονομικής ασύρματης ευρυζωνικότητας στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές της χώρας.  Δίχως όμως αυτό το «ψηφιακό μέρισμα», δεν θα υπάρχουν αρκετές συχνότητες για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξαπλωθεί η ευρυζωνικότητα ακόμα περισσότερο.  Συνεπώς, δεν είναι καθόλου νωρίς να ασχοληθεί από τώρα η Πολιτεία με το θέμα του «ψηφιακού μερίσματος», καθόσον, (1) τόσο οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες όσο και οι τηλεοπτικές εταιρείες παροχής ψηφιακών δικτύων και προγραμμάτων θα πρέπει να γνωρίζουν του «κανόνες του παιχνιδιού» ώστε να μπορέσουν από τώρα να καταστρώσουν τα στρατηγικά τους σχέδια και να προγραμματίσουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, ενώ (2) η Πολιτεία θα πρέπει να προετοιμάσει την κατάλληλη νομοθεσία για την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση και την διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών για τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις και την διάθεση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.»

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δήμητρα Νικολακοπούλου, τηλ: 210 6151011,  email: dnikolakopoulou@eett.gr, κ. Γρηγόρης Καρίμαλης, τηλ 210 6151013, email: gkarimalis@eett.grNo comments: