Pages

06 July 2009

EU: Τέρμα στο χαράτσωμα για την περιαγωγή, χάρη στις ενέργειες της ΕΕ, κατά την παραμονή στο εξωτερικό

03 07 2009 - Από 01 07 2009, η αποστολή γραπτού μηνύματος από το εξωτερικό εντός της ΕΕ κοστίζει 0,11 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, είναι δηλαδή σχεδόν τρεις φορές φθηνότερη από τη μέση τιμή προηγουμένως στην ΕΕ, που ανερχόταν σε 0,28 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η χρέωση για εξερχόμενη κλήση σε περιαγωγή από άλλη χώρα της ΕΕ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,43 ευρώ ανά λεπτό και η χρέωση για εισερχόμενη κλήση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,19 ευρώ. Από σήμερα, οι εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής θα χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο, μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, αντί να χρεώνονται ανά λεπτό, οι δε εισερχόμενες κλήσεις θα χρεώνονται, από το πρώτο δευτερόλεπτο, ανά δευτερόλεπτο.

Όσοι ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικών υποχρεώσεων θα έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, να μεταφορτώνουν ταινίες ή να αποστέλλουν φωτογραφίες από το κινητό τους τηλέφωνο χωρίς να φοβούνται φουσκωμένους λογαριασμούς κατά την περιαγωγή, χάρη στο ανώτατο όριο τιμής χονδρικής 1 ευρώ ανά megabyte (MB) που μεταφορτώνεται. Όλα αυτά τα μέτρα αναμένεται να περικόψουν τα τέλη της περιαγωγής για τους καταναλωτές της ΕΕ κατά περαιτέρω 60% και να αυξήσουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η ΕΕ δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στο θέμα της περιαγωγής το 2007, με την περικοπή του κόστους των φωνητικών κλήσεων κατά 70%.

« Από σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι που καλούν ή αποστέλλουν γραπτά μηνύματα από το κινητό τους τηλέφωνο θα απολαμβάνουν την ενιαία αγορά της Ευρώπης χωρίς σύνορα. Τερματίζεται πλέον το χαράτσωμα για την περιαγωγή, χάρη στην αποφασιστική δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ», δήλωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες Επίτροπος της ΕΕ κυρία Viviane Reding. «Αναμένω ότι με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή θα φθηνύνει πολύ η πλοήγηση στο Διαδίκτυο από το κινητό σας όταν βρίσκεστε σε χώρα του εξωτερικού εντός της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι κανόνες της ΕΕ περιορίζονται στο θέμα της μείωσης των τελών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης. Καλώ τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών να μετακυλήσει γρήγορα αυτές τις εξοικονομήσεις στους πελάτες περιαγωγής δεδομένων. Η Επιτροπή και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τα δεδομένα σχετικά με τα τέλη περιαγωγής και του χρόνου θα αξιολογήσουν κατά πόσον η αγορά περιαγωγής θα έχει επιτέλους καταστεί ανταγωνιστική.»

Με τ ους νέους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή που ισχύουν από σήμερα:

  • Περιορίζεται σε 0,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ) η τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής για την αποστολή μηνύματος κειμένου ενόσω βρίσκεται εκτός της χώρας του, έναντι 0,28 ευρώ που είναι η μέση τιμή σήμερα.

  • Περιορίζονται περαιτέρω οι τιμές για τις κλήσεις περιαγωγής από κινητό. Από σήμερα, το ανώτατο όριο είναι 0,43 ευρώ για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και 0,19 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό, θα μειωθούν δε, αντίστοιχα, σε 0,39 και 0,15 ευρώ την 1η Ιουλίου 2010 και σε 0,35 και 0,11 ευρώ την 1η Ιουλίου 2011 (τιμές ανά λεπτό, χωρίς ΦΠΑ ). Μέχρι χθες, η ελάχιστη τιμή ήταν 0,46 για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και 0,22 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι του 2005, προτού δηλαδή αναλάβει δράση η ΕΕ, ήταν δυνατόν η εξερχόμενη κλήση σε περιαγωγή εντός της ΕΕ να κοστίζει περίπου 1,70 ευρώ ανά λεπτό σε Γερμανό που βρισκόταν στην Αυστρία, 1,47 ευρώ σε Βρετανό σε περιαγωγή στην Ιταλία και 2,50 σε Βέλγο που καλούσε από την Κύπρο ( MEMO/05/247 ).

  • Καθιερώνεται ως αρχή η χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα για τις εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή και από το πρώτο δευτερόλεπτο για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα οι καταναλωτές πλήρωναν μέχρι και 24% περισσότερο χρόνο από την πραγματική διάρκεια της εισερχόμενης ή εξερχόμενης κλήσης.

  • Μειώνεται το κόστος πλοήγησης στο Διαδίκτυο ή μεταφόρτωσης ταινιών ή βιντεοταινιών μέσω κινητού τηλεφώνου στο εξωτερικό, με την καθιέρωση ανωτάτου ορίου τιμής χονδρικής 1 ευρώ ανά MB που μεταφορτώνεται, σε σύγκριση με την ισχύουσα στην ΕΕ μέση τιμή χονδρικής 1,68 ευρώ ανά MB, με κορυφαίες τιμές στην Ιρλανδία (6,82 ευρώ), στην Ελλάδα (5,30 ευρώ) και στην Εσθονία (5,10 ευρώ). Το ανώτατο τέλος χονδρικής για τη μεταφόρτωση θα μειωθεί στα 0,80 ευρώ το 2010 και στα 0,50 ευρώ το 2011. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σχετικά με τις τιμές που πρέπει να πληρώνουν για υπηρεσίες δεδομένων, καθώς οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να παρέχουν (μέσω γραπτού μηνύματος SMS ή αναδυόμενου παραθύρου) δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής καθώς και τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων που ισχύουν στη χώρα όπου εισέρχονται οι πελάτες τους. Οι νέοι κανόνες θα προστατεύουν τους καταναλωτές από «φουσκωμένους» λογαριασμούς, επειδή καθιερώνουν μηχανισμό διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας όταν ο λογαριασμός φθάσει τα 50 ευρώ, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει διαφορετικό ανώτατο όριο (προσφάτως, γερμανός καταναλωτής που μεταφόρτωσε στο κινητό του τηλεοπτική εκπομπή ενόσω βρισκόταν στη Γαλλία χρεώθηκε 46.000 ευρώ). Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή το όριο διακοπής μέχρι τον Μάρτιο του 2010.

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή, που βασίζονται στον πρώτο κανονισμό της ΕΕ για την περιαγωγή ( IP/07/870 ), θα ισχύουν μέχρι το καλοκαίρι του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι το καλοκαίρι του 2010, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων. Ακολούθως, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει περαιτέρω κανόνες, εφόσον απαιτείται, έως τα τέλη Ιουνίου 2011.

Ιστορικό :

Με τον κανονισμό της ΕΕ του 2007 για την περιαγωγή , καθιερώθηκαν ανώτατα όρια «ευρωχρέωσης» για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή εντός της ΕΕ. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της ευρωχρέωσης για την περιαγωγή ήταν να εξοικονομήσουν οι πελάτες περίπου 70% σε σύγκριση με το 2005, προτού δηλαδή παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2008, αφού επανεξέτασε τους κανόνες για την περιαγωγή, η Επιτροπή πρότεινε να παραταθούν για 3 περαιτέρω έτη και να συμπληρωθούν με νέους κανόνες για τα γραπτά μηνύματα και τις υπηρεσίες δεδομένων. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2009 ( IP/09/620 ), και εν συνεχεία από το Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, στις 8 Ιουνίου 2009 ( IP/09/880 ).

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρήση της κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ αυξήθηκε από 84,6% σε 119% του πληθυσμού ( IP/09/473 ).

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα τιμολ όγια περιαγωγής ανά χώρα στην ΕΕ παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΕ που αφορά την περιαγωγή :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

MEMO/09/ 309No comments: