Pages

07 August 2009

EU: Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση , υποστηρίζει έκθεση της Επιτροπής

06 03 2009 - Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα που δημοσιεύτηκε σήμερα καταδεικνύει ότι ο ψηφιακός τομέας της Ευρώπης σημείωσε μεγάλη πρόοδο από το 2005:

το 56% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν σήμερα το Ίντερνετ, το 80% εξ αυτών μέσω σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (σε σύγκριση με το ένα τρίτο μόνο το 2004), δίνοντας παγκοσμίως στην Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στο ευρυζωνικό Ίντερνετ. Η Ευρώπη είναι πράγματι η πρώτη ήπειρος στον τομέα των κινητών επικοινωνιών παγκοσμίως, με περισσότερους συνδρομητές κινητών επικοινωνιών από πολίτες (ποσοστό χρήσης 119%).

Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο καθώς μια γενιά «ψηφιακά ενημερωμένων» νέων Ευρωπαίων καθίσταται ισχυρή κινητήρια δύναμη της αγοράς για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας είναι ουσιαστική για τη βιώσιμη ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση. Σήμερα η Επιτροπή ζήτησε να μάθει από το κοινό ποια μελλοντική στρατηγική πρέπει να χαράξει η ΕΕ προκειμένου η ψηφιακή οικονομία να κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς.

«Η ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης έχει τρομακτικό δυναμικό δημιουργίας υψηλών εσόδων σε όλους τους τομείς, αλλά για να μετατραπεί αυτό το πλεονέκτημα σε αειφόρο ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας οι κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο εγκρίνοντας συντονισμένες πολιτικές που αίρουν τους υφιστάμενους φραγμούς στις νέες υπηρεσίες» δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. « Πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για μια νέα γενιά Ευρωπαίων που σύντομα θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν εντατικά το Ίντερνετ και είναι επίσης καταναλωτές υψηλών απαιτήσεων. Για την απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού αυτών των «ψηφιακά αναθρεμμένων» πρέπει να καταστήσουμε την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ένα παιχνίδι με εύκολους και ισότιμους όρους.»

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα σκιαγραφεί τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΕΕ την οποία εφάρμοσε επί μία πενταετία η Επιτροπή υπό την προεδρία Barroso, προωθώντας τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες των επικοινωνιών, νέα δίκτυα και υπηρεσίες και δημιουργικό πολυμεσικό περιεχόμενο. Έως το 2008, το 56% των Ευρωπαίων είχαν γίνει τακτικοί χρήστες του Ίντερνετ, γεγονός που συνιστά αύξηση κατά το ένα τρίτο από το 2004. Τα μισά νοικοκυριά και πάνω από το 80% των επιχειρήσεων διαθέτουν σήμερα ευρυζωνική σύνδεση. Μια νέα γενιά Ευρωπαίων που γνωρίζει το διαδίκτυο και είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις καινοτομίες του έρχεται στο προσκήνιο. Αυτοί οι «ψηφιακά αναθρεμμένοι» αποτελούν ανυπολόγιστο δυναμικό για την ανάπτυξη της Ευρώπης.

Τα άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών είναι οι πλέον ενεργοί χρήστες του Ίντερνετ: το 73% εξ αυτών χρησιμοποιούν τακτικά προηγμένες υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν επιγραμμικό περιεχόμενο, δηλαδή δύο φορές περισσότερο από τον μέσο κοινοτικό πληθυσμό (35%) (βλέπε παράρτημα). Το 66% του συνόλου των Ευρωπαίων κάτω των 24 ετών χρησιμοποιεί το Ίντερνετ καθημερινά, σε σύγκριση με το 43% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος. Διαθέτουν επίσης πιο προηγμένες δεξιότητες στο Ίντερνετ σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής για τον ψηφιακό γραμματισμό, που επίσης δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μολονότι η «ψηφιακή γενιά» φαίνεται απρόθυμη να πληρώσει προκειμένου να τηλεφορτώσει ή να κοιτάξει επιγραμμικό περιεχόμενο όπως βίντεο ή μουσική (το 33% λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τίποτε απολύτως, ποσοστό που είναι διπλάσιο από τον κοινοτικό μέσο όρο), στην πραγματικότητα έχουν πληρώσει σε διπλάσιο ποσοστό για τις εν λόγω υπηρεσίες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (10% νέων χρηστών, σε σύγκριση με τον κοινοτικό μέσο όρο που είναι 5%). Είναι επίσης περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν για προσφορές καλύτερης υπηρεσίας και ποιότητας.

Η χρήση του Ίντερνετ θα ανέβει στα ύψη καθώς οι «ψηφιακ ά αναθρεμμένοι» της Ευρώπης θα εισέλθουν στον επαγγελματικό στίβο, διαμορφώνοντας και καθοδηγώντας τις τάσεις της αγοράς ολοένα και περισσότερο. Καθώς τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα βαλτώνουν, οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν ελκυστικές υπηρεσίες στη νέα γενιά χρηστών, ενώ οι νομοθέτες θα πρέπει να δημιουργήσουν τις σωστές συνθήκες προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στο νέο επιγραμμικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν τις αποδοχές των δημιουργών.

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αναλάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική. Παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών δεν χρησιμοποίησαν ποτέ Ίντερνετ. Μόνο το 7% των καταναλωτών έχουν πραγματοποιήσει επιγραμμικές αγορές σε άλλο κράτος μέλος. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στις επενδύσεις Ε&Α στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, και στην ανάπτυξη καινοτόμων αγορών όπως η επιγραμμική διαφήμιση.

Η χάραξη προενεργού πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει ν α διασφαλίζει στον καθένα σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Ίντερνετ και μια ενιαία επιγραμμική αγορά στην οποία οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα τις επιγραμμικές υπηρεσίες διασυνοριακά .

Οι μελλοντικές προκλήσεις για την ψηφιακή Ευρώπη αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή σήμερα και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 9 Οκτωβρίου 2009. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΤΠΕ, την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει το 2010 ως μέρος της επόμενης φάσης του θεματολογίου της Λισαβόνας.

Ιστορικό :

Η στρατηγική «i2010» της ΕΕ για την ενίσχυση της πρωτοκαθεδρίας της Ευρώπης στον τομέα των ΤΠΕ και την αξιοποίηση των οφελών της κοινωνίας της πληροφορίας για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2005 ( IP/05/643 ), ολοκληρώνεται φέτος. Μετά την έγκρισή της από όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η στρατηγική αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες και στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ. Η εν λόγω πολιτική τόνωσης της ανταγωνισμού και ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών έδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα και οδήγησε σε μια πληθώρα καινοτόμων πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στις 9 Ιουλίου ( SPEECH/09/336) η Επίτροπος κα Reding ζήτησε να χαραχθεί μια νέα στρατηγική για την «ψηφιακή Ευρώπη» ως πολιτική προσέγγιση για μια ενιαία αγορά επιγραμμικού περιεχομένου φιλική προς το χρήστη, στην οποία οι ΤΠΕ θα αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της καινοτομίας, της πλήρους συνδεσιμότητας και μιας φιλικότερης στο περιβάλλον οικονομίας.

Η έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα , τα πληροφοριακά δελτία με τις επιδόσεις ανά κράτος μέλος και η δημόσια διαβούλευση διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Η μ ελέτη "Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy" («Δημόσιες πολιτικές και πρωτοβουλίες των άμεσα εμπλεκομένων υπέρ του ψηφιακού γραμματισμού») διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Τα α ποτελέσματα της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των ΤΠΕ που εφάρμοσε επί μία πενταετία η Επιτροπή υπό την προεδρία Barroso διατίθενται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Source: EUNo comments: