Pages

13 October 2009

ALTEC: Mειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο

13 10 2009 - Ανακοινώνεται από την εταιρία Altec ΑΒΕΕ ότι η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε μέρος την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 14.049.420,00.

Mε σκοπό τον συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο", με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,44 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ αποφασίζοντας ταυτόχρονα και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 30.105.900,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 100.353.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-7010/10-7-2009 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2009 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας.No comments: