Pages

05 January 2010

ΟΤΕ: Σε αναμονή οι Γερμανοί

31 12 2009 - της Ρόης Χάικου - Στην ελληνική περιοχή  βρίσκεται η... μπάλα των εξελίξεων- μετοχικών και διοικητικών- στον ΟΤΕ, με τους Γερμανούς να τηρούν στάση  αναμονής μέχρι να αποκρυσταλλωθούν οι προθέσεις της κυβέρνησης. 

“Η μελλοντική σύνθεση  του διοικητικού συμβουλίου και  το management στον ΟΤΕ είναι ένα ζήτημα που μένει να το δούμε” ήταν το επίσημο σχόλιο της Deutsche Telekom στην ερώτηση του Capital.gr για την επόμενη μέρα στον οργανισμό.


Πηγές από τη Βόννη  ανέφεραν ότι η D.T. δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την ελληνική πλευρά σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος της, ενώ το αρμόδιο τμήμα εταιρικής επικοινωνίας του γερμανικού ομίλου στην απάντησή του προς το Capital.gr αρκέστηκε απλώς να υπενθυμίσει ότι “όλες οι option προβλέπονται στη συμφωνία μετόχων με το ελληνικό κράτος”. Η αναφορά στο δημόσιο κάθε άλλο παρά σημειολογική είναι, καθώς οι Γερμανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει για τον ελληνικό οργανισμό δεν έγινε με την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά με το κράτος.

Το γεγονός ότι  το δημόσιο δεν έχει ακόμη καταστρώσει  στρατηγική για τον ΟΤΕ επιβεβαίωσε  πρόσφατα και ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Παναγής Βουρλούμης λέγοντας ότι “τα θέματα του ΟΤΕ έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα”. Μάλιστα, ακόμη δεν έχουν οριστεί νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο από πλευράς της κυβέρνησης, γεγονός που “δυσχεραίνει το έργο της διοίκησης” όπως σημείωσε ο κ. Βουρλούμης.

Για το οικονομικό επιτελείο  η πώληση νέου πακέτου μετοχών  του ΟΤΕ στους Γερμανούς, μοιάζει  εν πολλοίς μονόδρομος προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και ήδη διαρρέονται πληροφορίες για τις “σκέψεις” που υπάρχουν για το πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο του 2010. Και αυτό γιατί η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να πουλήσει μέχρι και το 10% του μετοχικού κεφαλαίου με premium έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής μέχρι το τέλος του 2011. 

Η συμφωνία

Όπως  προβλέπει η συμφωνία μετόχων, το τίμημα θα προκύψει από τη  μέση σταθμισμένη  χρηματιστηριακή  τιμή της μετοχής  όπως αυτή θα διαμορφωθεί 20 ημέρες πριν την ενημέρωση της Deutsche Telekom συν 20% υπερτίμημα (premium), το οποίο μπορεί να μειωθεί σε 15% ανάλογα με το χρόνο εξάσκησης του δικαιώματος.  
Σήμερα το δημόσιο ελέγχει το 20% του ΟΤΕ και η Deutsche Telekom το 30% και αμφότεροι διορίζουν από 5 μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Στην περίπτωση δε, που πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι διαφορετικό πρόσωπο, η ελληνική πλευρά ορίζει τον πρόεδρο. Και τα δύο μέλη πάντως, πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. 
Αν  το 10% διατεθεί σε ένα  πακέτο, τότε η ελληνική συμμετοχή θα μειωθεί στο μισό, γεγονός που σηματοδοτεί εξελίξεις στο management. Με βάση τη συμφωνία, αν το ποσοστό του  δημοσίου υποχωρήσει κάτω από 15%, ο πλήρης έλεγχος του ΟΤΕ περνά στην D.T., καθώς το διοικητικό συμβούλιο γίνεται 11μελές και οι Γερμανοί ορίζουν τα έξι μέλη.
Η συμφωνία μετόχων  ορίζει και βασικά δικαιώματα αρνησικυρίας για το δημόσιο τα οποία αφορούν  κυρίως:

- την εταιρική επωνυμία  ΟΤΕ και των θυγατρικών του  που χρησιμοποιούν τη λέξη  ή το συνθετικό ΟΤΕ.

-την υποχρέωση  του στρατηγικού συμμάχου να μην ανταγωνίζεται τον ΟΤΕ σε χώρες που ο οργανισμός έχει σημαντική παρουσία

- συγχωνεύσεις ή  εξαγορές

- την έκδοση χρέους  του ΟΤΕ πάνω από ορισμένα  ποσά

- την έγκριση των  οικονομικών καταστάσεων

- την απαγόρευση  διαγραφής των μετοχών του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών

- οποιοδήποτε εταιρικό  μετασχηματισμό (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση κτλ.) του ομίλου

- αλλαγή έδρας της  εταιρείας, μεταφορά, μεταβολή ή  μετατροπή των στρατηγικής σημασίας  στοιχείων του ενεργητικού και  διάλυση ή θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας.

Για όσο διάστημα το δημόσιο ελέγχει μέχρι και  το 10% του μετοχικού κεφαλαίου  του οργανισμού έχει δικαίωμα να ασκήσει  βέτο σε αυτά τα ζητήματα. Αν η συμμετοχή  του υποχωρήσει μέχρι και το 5%, τότε δικαίωμα αρνησικυρίας έχει μόνο σε περιπτώσεις μεταφοράς έδρας του ΟΤΕ, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, εταιρικό μετασχηματισμό και εξωτερικό δανεισμό.

Πηγή: capital.grNo comments: