Pages

29 March 2011

Alter: Οι πιο δύσκολες ώρες για το Alter

29 03 2011 - του Νίκου Χρυσικόπουλου - Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την τύχη του Alter. Με τους τεχνικούς να έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας ζητώντας δεδουλευμένες αμοιβές, κάθε προσπάθεια μετάδοσης «ζωντανού» τηλεοπτικού προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού παραμένει προσώρας αδύνατη, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένουν την κατάληξη των διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των βασικών μετόχων του καναλιού και της επενδυτικής εταιρείας Argo Capital Management LTD.

Λόγω των κινητοποιήσεων, από χθες ανεστάλη επ΄ αόριστον κάθε «ζωντανή» και μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και το πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνει μόνον επαναλήψεις. Παράλληλα, στη γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε επίσης χθες ήταν σαφής η πρόθεση για συνέχιση απεργιών και της επίσχεσης εργασίας.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως το Δημόσιο προχώρησε εκ νέου στη λήψη μέτρων για την διασφάλιση έναντι μη καταβληθέντων οφειλών ύψους 3,2 εκατ. ευρώ από το Alter, που προέρχονται από παρακρατούμενους φόρους της περιόδου 1/9-31/1/2011. Κατά συνέπεια, η ήδη υπάρχουσα δέσμευση του 50% των λογαριασμών του Alter, αφορά και στις οφειλές της ως άνω περιόδου. Η «Ελεύθερη Τηλεόραση» (Αlter) με ανακοίνωσή της ανέφερε πως «για το διάστημα που υφίσταται η δέσμευση, υπάρχει ταμειακή δυσκολία, η οποία εκτιμάται ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας».

Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας έχει επιδεινωθεί αισθητά. Με βάση την τελευταία δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση (9μηνο 2010, μέχρι τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης), οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις –μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες– αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 229 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων αγγίζει τα 552 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 3 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 39,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέλη του 2008 η εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ, εννεαετούς διάρκειας, με ομολογιούχους πέντε μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Με απόφαση της εταιρείας και τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών, στις 20/3/09 το ομολογιακό επεκτάθηκε με τους ίδιους όρους για επιπλέον ποσό 25 εκατ.ευρώ. Το συμβατικό επιτόκιο είχε οριστεί σε Euribor πλέον περιθωρίου 2,5% και εισφορών και με όρο να τηρηθούν οι εξής χρηματοοικονομικοί δείκτες: 
* Ο λόγος του συνόλου των δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς το EBITDA νε είναι μικρότερος του 2,5
* Ο λόγος του EBITDA προς τους χρεωστικούς τόκους μείον τους πιστωτικούς να είναι μεγαλύτερος του 5,5 και
* Ο λόγος ίδια προς ξένα κεφάλαια να είναι μικρότερος του 3,3

Η εισηγμένη ήδη οφείλει (στις 26/1) τόκους 8,4 εκατ.ευρώ μόνο για το 2010 και συζητά  με τις πιστώτριες τράπεζες για τη διευθέτηση της οφειλής. Σε ανάλογες ρυθμίσεις έχει προχωρήσει με το Δημόσιο για παρακρατούμενους φόρους και Φ.Π.Α., ασφαλιστικές εισφορές ενώ υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς διάφορους πιστωτές που ξεπερνούν το 1,5 εκατ.ευρώ.

Ως λύση (;) στο διαφαινόμενο αδιέξοδο εμφανίζεται το ενδεχόμενο μιας θετικής κατάληξης στις συζητήσεις των ιδιοκτητών (οικογένεια Κουρή, Κ. Γιαννίκος) με την εταιρεία επενδυτικών συμμετοχών Argo Capital Management LTD. Επί του παρόντος έχει γίνει γνωστό πως συνεχίζεται η διεξαγωγή νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) της εταιρείας από τον υποψήφιο επενδυτή, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών.

Να σημειωθεί ότι το Argo Group ελέγχει και την (συγχωνευθείσα με τη Vivodi) τηλεπικοινωνιακή εταιρεία On Telecoms. Πρόεδρος του δ.σ της τελευταίας είναι ο Ανδρεας Ριαλάς, εκτελών χρέη Chief Investment Officer του Argo Group, ο οποίος, πριν ιδρύσει το fund, εργάστηκε στη Deutsche Bank από το 1997 έως το 2000, όπου ασχολήθηκε με το proprietary trading αναδυόμενων αγορών και με συναλλαγές ειδικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αντίστοιχα ο αδελφός του, συνιδρυτής και CEO του Argo, Κυριάκος Ριαλάς, διετέλεσε γενικός διευθυντής της Emporiki Bank στη Κύπρο για το διάστημα 1999-2003 και προγενέστερα για τον όμιλος της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προ των διαπραγματεύσεων με το Argo στο τραπέζι των συζητήσεων είχε κατατεθεί πρόταση από εγχώριο επιχειρηματικό σχήμα η οποία όμως δεν προχώρησε.

Στο Χρηματιστήριο η μετοχή της εταιρείας εμφανίζει τις τελευταίες εβδομάδες υψηλότατη μεταβλητότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως από τα μέσα Ιανουαρίου ο τίτλος έχει καταγράψει ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων (19-26/1), για να ακολουθήσουν εννέα συνεχόμενες πτωτικές (27/1-8/2), δέκα ανοδικές (16/2-1/3), επτά πτωτικές (2-11/3) και εν τέλει άλλες επτά συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις (14-22/3). Η μετοχή του Alter που βρίσκεται σε καθεστώς Επιτήρησης από τις 27/1 καταγράφει από την αρχή του χρόνου κέρδη 100% ενώ η αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται στα 6 εκατ.ευρώ.

Πηγή:www.capital.grNo comments: