Pages

21 November 2012

HOL: Αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2012

20 11 2012 - Βελτιωμένα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη της Hellas On Line  για το εννεάμηνο του 2012, όπου τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 2,3% και διαμορφώθηκαν σε 49,5 εκατ. € , σε σύγκριση με  48,4 εκατ.€ το εννεάμηνο του 2011.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του εννεάμηνου του 2012 ανήλθε σε 485.563 πελάτες, αύξηση 8,4 % σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,6 %.

Εξέλιξη Συνδρομητικής Βάσης

Q3 12

Q2 12

Q1 12

Q4 11

Q3 11

Ενεργοί συνδρομητές LLU

485.563

487.513

471.551

466.339

447.904

Καθαρές νέες συνδέσεις LLU

-1.950

15.962

5.212

18.435

12.547

Μερίδιο αγοράς LLU

27,6%

27,9%

27,6%

28%

28,4%

Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών

491.694

494.082

478.646

473.994

456.155

Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις

-2.388

15.436

4.652

17.839

12.108

Οικονομικά αποτελέσματα

σε ευρώ

Q3 12

Q2 12

Q1 12

Q4 11

Q3 11

Συνολικά έσοδα

59.315.845

60.772.507

61.977.271

59.874.883

59.513.934

EBITDA

15.920.860

16.912.786

16.653.594

12.711.952

15.792.672

Τα έσοδα για το εννεάμηνο του 2012 αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα 182,1 εκατ. ευρώ από  172,8 εκατ. € το  εννεάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο του 2012 σημείωσαν αύξηση 2,3% και διαμορφώθηκαν σε49,5 εκατ. € , σε σύγκριση με  48,4 εκατ.€ το εννεάμηνο του 2011. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα  48,8 εκατ.€ για το εννεάμηνο του 2012 από 50,3 εκατ.  € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε σε περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε  -12,5 εκατ. € το εννεάμηνο του 2012 από  -14,5 εκατ. € το αντίστοιχο  διάστημα του 2011. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε  50,0 εκατ. € για το εννιάμηνο του 2012 από 46,6 εκατ.€  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση των ταμειακών ροών επέτρεψε την μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στα 172,6 εκατ. € για το εννιάμηνο του 2012 από180,9 εκατ. € στο τέλος του 2011. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συνεχίζει να μειώνεται σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και διαμορφώνεται στο 2,8χ.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 20,6 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα € 395,1 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών καθώς και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό, και της συνολικής χωρητικότητας.  Η hellas online  είναι ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που αναβαθμίζει το δίκτυο του με 100 Gigabit, περνώντας στην επόμενη γενιά ταχυτήτων που διασφαλίζουν υψηλότερες ταχύτητες και καλύπτουν την αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα στο διαδίκτυο. Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρίας εκτείνεται σε πάνω από 4.600 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 72% των γραμμών του ΟΤΕ με 320 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Πρόσφατες Εξελίξεις
Η hellas online  ξεκίνησε τον Ιούλιο  την εμπορική διάθεση της νέας ολοκληρωμένης υπηρεσίας hol cloud για επιχειρήσεις, που ήδη χρησιμοποιείται από διψήφιο αριθμό πελατών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το hol cloud βασίζεται στη σύζευξη Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής και παρέχεται από μια ελληνική εταιρεία για πρώτη φορά ολοκληρωμένα στη χώρα μας. Η hellas online επενδύει -παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον- συνεχώς σε υποδομές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, με ευελιξία και με οικονομικό όφελος.

Η υπηρεσία hol my tv εκτός από την πληρέστερη κατ’ οίκον ψυχαγωγία, με 2.200 και πλέον από τις πιο γνωστές ταινίες της βιομηχανίας του κινηματογράφου που ανανεώνεται διαρκώς, έγινε και η μόνη πλατφόρμα τηλεοπτικού περιεχομένου στην Ελλάδα που προσφέρει  διαδραστικές υπηρεσίες. Ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρα της υπηρεσίας ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία με τη Domino’s Pizza για παραγγελία πίτσας μέσα από την τηλεόραση, όπου οι συνδρομητές του hol my tv απολαμβάνουν τις καλύτερες προσφορές που διευκολύνουν την καθημερινότητα τους απλά, γρήγορα και οικονομικά.

Τέλος, στο ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρίας προστέθηκαν νέοι πελάτες όπως ΔΕΠΘΕ, Element Ship Management, EUROPEAN PARLIAMENT, DHI Δερματολογικό Κέντρο, Chartworld Shipping, VCI A.E., TRI BULK Shipping, ενώ υφιστάμενοι πελάτες πρόσθεσαν νέες υπηρεσίες για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, όπως DIGEA, Worldbridge Υπηρεσίες πληρωμών, LAMDA HELLIX, Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα, κα.

Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2012 αποδίδουν τους σταθερούς ρυθμούς υγιούς ανάπτυξης που παρουσιάζει η hellas online. Η εταιρεία  θωρακίζει  την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και τον έντονο ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση, τα συστήματα διασφάλισης εσόδων και τις εστιασμένες επενδύσεις για υπηρεσίες που δίνουν αξία στους πελάτες της.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2012 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Η hellas online διατηρεί μια σταθερή και ισοσκελισμένη πορεία των οικονομικών μεγεθών της, δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας στη χώρα μας και των πιέσεων της ευρυζωνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η επίμονη προσπάθειά μας στην επικεντρωμένη εμπορική πολιτική και την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση αποδίδουν, και η hellas online παρουσιάζει υγιή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μας: τεχνολογία και εμπειρία του πελάτη προκειμένου να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών».No comments: