Pages

18 January 2013

ΟΤΕ: Aναχρηματοδοτεί τον δανεισμό του με ανταλλαγή ομολόγων 187 εκατ. ευρώ

18 01 2013 - Μία ακόμη επιτυχία στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης του δανεισμού του πέτυχε ο ΟΤΕ μετά την υπογραφή σύμβασης ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αποκτά, πλέον, μεγαλύτερη ευχέρεια να αναθεωρήσει τη στρατηγική του αναφορικά με τη μείωση δανεισμού μέσω πώλησης περιουσιακών του στοιχείων.

Βάσει της σύμβασης ανταλλαγής που υπογράφηκε χθες, 187 εκατομμύρια ευρώ, από το ομόλογο που λήγει τον ερχόμενο Αύγουστο, θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. Ευρώ με λήξη τον Αύγουστο 2015. Την έκδοση του νέου ομολόγου κάλυψαν πελάτες private banking εγχώριων τραπεζών.
Πρόκειται για κομβική εξέλιξη καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του ΟΤΕ στις ομολογιακές εκδόσεις σε μια δυσχερή ακόμη, παρά την υποχώρηση του ρίσκου χώρας, περίοδο για την Ελλάδα και ανοίγει νέους δρόμους στην προσπάθεια που καταβάλει εδώ και καιρό η διοίκηση του ΟΤΕ με στόχο στην ομαλή αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Οργανισμού.

Συνολικά μέσα στο χρόνο ο ΟΤΕ πρέπει να αναχρηματοδοτήσει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Τα 400 εκατομμύρια ευρώ λήγουν στις 11 Φεβρουαρίου ενώ το ομόλογο που λήγει τον Αύγουστο ανέρχεται στο ποσό του 1 δισ. ευρώ, ωστόσο τα 187 εκατομμύρια εκ του ποσού αυτού ανταλλάσσονται με ομόλογα λήξης Αυγούστου του 2015. Η διοίκηση του ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την εξέλιξη αυτή καθώς θεωρεί ότι αντανακλά την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ομίλου. Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί, τον Δεκέμβριο, η εξασφάλιση 153 εκατ. ευρώ, μέσω της Globul, της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία, η οποία άντλησε το ποσό αυτό από κοινοπρακτικό δάνειο.


Μάλιστα η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες την δυνατότητα ως το τέλος του Φεβρουαρίου να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους ως το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η Globul με το ποσό του δανείου θα καταβάλλει μέρισμα στον ΟΤΕ, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιήσει το ποσό για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του. Επίσης τον Νοέμβριο ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξάσκησε το δικαίωμα παράτασης της λήξης του δανείου για ποσό 500 εκατομμυρίων από το δάνειο ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου. Τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να πληρωθούν τον Φεβρουάριο.


Κορυφαία προτεραιότητα
Η ομαλή αναχρηματοδότηση του δανεισμού αποτελεί για την διοίκηση του ΟΤΕ, όπως πολλές φορές έχει περιγράψει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ, κορυφαία προτεραιότητα. Μάλιστα μέσα στο εννιάμηνο του 2012, λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών,ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας σε λιγότερο από 3 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 1.003,8 δις ευρώ έχοντας ενισχυθεί κυρίως από την «ένεση» ρευστότητας λόγω τη πώληση της θυγατρικής του Telekom Srbija την προηγούμενη χρονιά. Με την κινήσεις της Διοίκησης Τσαμάζ ο ΟΤΕ πέτυχε όχι μόνο την μείωση του δανεισμού του,αλλά και την ορθολογικότερη κατανομή του καθώς η πληρωμή σημαντικών ποσών, που έπρεπε να γίνει φέτος, μετατέθηκε χρονικά για την επόμενη διετία.


Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι ο όμιλος παράγει από λειτουργικές δραστηριότητες χρηματοροές περίπου 600 εκατ. ευρώ με 700 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσά που του επιτρέπουν να αναχρηματοδοτήσει χωρίς πρόβλημα το δανεισμό των επόμενων ετών. Εν τω μεταξύ σημαντικό όφελος αναμένει η εταιρεία από την μείωση του λειτουργικού της κόστουςκατά περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που επιφέρει η αποχώρηση 1.500 και πλέον εργαζόμενων οι οποίοι έκαναν χρήση των κινήτρων που προέβλεπε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η επιτυχία του προγράμματος επιτρέπει στον ΟΤΕ να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του.


Αποκατάσταση εμπιστοσύνης
Υπό τις συνθήκες αυτές, που αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών στον ΟΤΕ, η επόμενη κίνηση που θα πρέπει να αναμένεται είναι η έξοδος του Οργανισμού στις αγορές με την έκδοση ομολογιακού δανείου βάζοντας τέλος στην μακρά περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαιαγια το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων μεταξύ αυτών και του ΟΤΕ. Μια επιτυχής έκβαση ενός τέτοιου εγχειρήματος ενδέχεται να σηματοδοτήσει, σύμφωνα με αναλυτές, και την επίσημη ανακοίνωση της αναθεώρησης βασικών σημείων του προγράμματος αναχρηματοδότησης δανείων, όπως για παράδειγμα η αναγκαστική πώληση θυγατρικών όπως η Globul.


Προς το παρόν επείγει η πώληση του Hellas Sat, καθώς τα χρονικά περιθώρια γίνονται όλο και στενότερα.

Πηγή: euro2day.grNo comments: