Pages

22 January 2013

ΕΣΠΑ: Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα κοινοτικά κονδύλια στη χρονική περίοδο 2014 - 2020

22 01 2013 - Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο που θα συνδέει τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία θα δοθούν κατά τη χρονική περίοδο 2014 - 2020 σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη με δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της καλπάζουσας ανεργίας και της φτώχειας προετοιμάζει η Κυβέρνηση.

Την σύνδεση των αναπτυξιακών σχεδίων που θα επιδιώξουν να χρηματοδοτήσουν από κοινοτικούς πόρους τα υπουργεία και οι διάφοροι φορείς με τις δράσεις τις οποίες θα χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ζήτησε, ήδη, με εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Βρούτση, η Γενική Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αννα Δαλλαπόρτα αποστέλλοντας ερωτηματολόγιο σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Με το δωδεκασέλιδο ερωτηματολόγιο ζητείται να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Στόχος είναι, να εντοπιστούν οι αστοχίες -αδυναμίες και να υπάρξει συνέργεια- συμπληρωματικότητα στις δράσεις με τρεις άξονες (που αποτελούν μέρος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2020):

Αμεση σύνδεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

1. Την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ανταγωνιστικούς τομείς και στην υποστήριξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στους νέους.

2. Την επένδυση στη διά βίου μάθηση «μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού».

3. Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω πολιτικών για τη καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη.

Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν, στο πλαίσιο μιας επίσημης πλέον διαβούλευσης υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, οι κοινωνικοί εταίροι (περιλαμβανομένου του ΣΕΤΕ) ζητά:

1. Περιγραφή του τομέα-αντικειμένου αρμοδιότητας κάθε φορέα σε σχέση με τα θέματα απασχόλησης, διά βίου μάθησης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης.
2. Ποιες δράσεις για τα παραπάνω θέματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 2007 - 2013.
3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των δράσεων και ποιες μπορούν να συνεχιστούν;
4. Αναφορά των δυνατών και των αδύναμων σημείων, ευκαιριών και κινδύνων.
5. Τις επενδυτικές προτεραιότητες που σχεδιάζεται να ενταχθούν στο πακέτο των χρηματοδοτήσεων και τα οφέλη, με μετρήσιμους στόχους, που μπορούν να έχουν για την απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την αυτοαπασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη.
6. Ποιες πολιτικές και πρακτικές προτείνονται για την υποβοήθηση των ατόμων που αναζητούν εργασία και την αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
7. Ποια μέτρα «ενεργού ένταξης» μπορούν να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση της φτώχειας.
8. Ποιες πρακτικές προτείνεται να ακολουθηθούν για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και την διά βίου μάθηση.

Παρατηρήσεις για το γενικό σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου.

Οι στόχοι 
Οι στόχοι που τίθενται, όπως τονίζεται στη συνοδευτική επιστολή, στο ερωτηματολόγιο, είναι «να συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι διαρθρωτικοί πόροι στη αναστροφή του κλίματος της ύφεσης και της ανεργίας». Και αυτό μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία συνδυάζοντας την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ictplus.grNo comments: