Pages

31 January 2013

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης: Στους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης εντάσσονται η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες

30 01 2013 - Οι ελληνικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες (πάνω από διακόσιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σήμερα σε τεχνολογίες αιχμής σε διάφορους τομείς της οικονομίας) είναι ένα κομμάτι τις ελληνικής αγοράς με πολύ σοβαρές δυνατότητες για διεθνή επέκταση. Η Ελλάδα στο μέλλον, μέσα από συγκέντρωση δυνάμεων, μπορεί να δημιουργήσει διεθνείς πρωταθλητές και σε αυτόν τον κλάδο. Αυτά περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης όπου η Ενέργεια, ο Τουρισμός, τα Τρόφιμα, η Μεταποίηση, το Εμπόριο και η Ναυτιλία είναι οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας,

Από κοντά ακολουθούν και οι νέοι τομείς, στους οποίους θα δοθούν ισχυρά κίνητρα ανάπτυξης και αφορούν: Την διαχείριση των αποβλήτων, την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον ιατρικό τουρισμό, τις εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων, την φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, την δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων και την δημιουργία προγραμμάτων κλασικών σπουδών.

Ο νέος Αναπτυξιακός «οδικός χάρτης» με δεκαετή ορίζοντα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, έχει ως στρατηγικό στόχος την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ώστε η Οικονομία να βγει από τον φαύλο υφεσιακό κύκλο και να αλλάξει ριζικά πρόσωπο πορευόμενη προς τη δεκαετία του 2020. Η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης ξεκίνησε με σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με εκπροσώπους του ΚΕΠΕ Παναγιώτη Κορλίρα και το ΙΟΒΕ, Ραφαήλ Μωυσή και Άγγελο Τσακανίκα. Μεταξύ των πρώτων κινήσεων συμπεριλαμβάνονται η υποβολή προτάσεων και δράσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, ενώ θα σχεδιαστεί και ένα νέο ΕΣΠΑ προσαρμοσμένο πάνω στη στρατηγική ανάκαμψης της οικονομίας.

Πρόκειται για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας από την ΕΕ για την περίοδο 2014 - 2020, το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις προτάσεις των υπουργείων και των φορέων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Οι παράγοντες συντονισμού
Για την τεκμηρίωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης κομβικό ρόλο θα αναλάβει το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και, όπως σημειώνει παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, το όλο εγχείρημα θα βασιστεί στα συμπεράσματα της εξειδικευμένης μελέτης της «McKinsey & Company». Αξίζει να σημειωθεί πως στη μελέτη που έχει τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά. Προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης» εκτιμάται πως μέσα στο διάστημα αυτό η αξιοποίηση 13 κλάδων της οικονομίας μπορεί να φέρει «πλούτο», ως προστιθέμενη αξία, 50 δισ. ευρώ και 550.000 θέσεις εργασίας.

Πέρα από τους κλάδους αιχμής πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο θα παίξουν οι ιδιωτικοποιήσεις με την προσέλκυση επενδύσεων, η ναυτιλία, οι νέες τεχνολογίες, ο τραπεζικός κλάδος και η οικονομική διπλωματία. Οπως σημειώνουν στο υπουργείο Οικονομικών το αναπτυξιακό πρόγραμμα θα τρέχει παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς ο μηδενισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων αποτελούν βασικούς στόχους του κυβερνητικού έργου.

Σύμφωνα με τη μελέτη της «McKinsey & Company», το ζητούμενο είναι η μεγέθυνση πέντε κύριων κλάδων του τουρισμού, της ενέργειας, της μεταποίησης τροφίμων, της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου καθώς και άλλων οκτώ «αναδυόμενων αστέρων» που είναι η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, οι ιχθυοκαλλιέργειες, ο ιατρικός τουρισμός, η φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, η δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων, η διαχείριση αποβλήτων, οι εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων και ο κόμβος για προγράμματα κλασικών σπουδών. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά καθώς αναμένεται:

  • Ετήσια ανάπτυξη 3% έναντι στόχου 1,5%.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%.
  • Φορολογικά έσοδα 7 δισ. ευρώ ετησίως.
  • Οφελος 16,5 δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο.

Στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι, εφόσον η οικονομία περάσει σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ, αυτό θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον υπολογισμό του χρέους και κατ΄ επέκταση στη βιωσιμότητά του. «Αναπτυξιακοί ρυθμοί, πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξαναβγούμε στις αγορές στο τέλος του 2014 ή εντός του 2015, όπως άλλωστε αναφέρουν και ξένοι αναλυτές», λένε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα διατυπώνεται η πρόβλεψη πως αν η υλοποίηση του Σχεδίου ξεκινήσει άμεσα είναι δυνατό το τρέχον έτος η ύφεση να περιοριστεί κάτω από το 4%. Η εκτίμηση του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Στουρνάρα είναι ότι η επιτυχία του 10ετούς Σχεδίου απαιτεί τη συμφωνία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε επίπεδο τομέων και κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.No comments: