Pages

18 January 2013

Όμιλος Forthnet και ΕΠΟ: "μιλούν" με εξώδικα σχετικά με τον τρόπο που θα ανατεθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.

18 01 2013 - Κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής (18/1) η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να παραχωρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος για την τριετία 2013-16 στην εταιρία Media Bold, που εκπροσωπεί τον ΟΤΕ. Μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τέθηκε σε ψηφοφορία, στην οποία μειοψήφησαν τα τρία μέλη από τη Super League (Βρύζας, Κομπότης, Πουλινάκης) και παράλληλα απορρίφθηκε η δεύτερη πρόταση που είχε στα χέρια της η ΕΠΟ, που ήταν από τη NOVA. Για την άρνηση της πρότασης της NOVA η ΕΠΟ ανέφερε πως ήταν χαμηλή η προσφορά, αλλά και πως δεν είχε κατατεθεί η εγγυητική επιστολή.

Ο Όμιλος Forthnet απέστειλε το παρακάτω εξώδικο προς την ΕΠΟ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

«Σε απάντηση της από 9.1.2013 εξώδικης απάντησης-προσκλησής σας καθώς και της πρόσφατης σχετικής ανακοίνωσης/δελτίου τύπου που δημοσιεύσατε στις 14.1.2013, το περιεχόμενο των οποίων αρνούμεθα στο σύνολό του ως παντελώς αόριστο, ανακριβές και προσχηματικό, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η ΕΠΟ αποφεύγει εντέχνως να αναφέρει τους λόγους εκείνους για τους οποίους αρνήθηκε και εξακολουθεί να αρνείται την παροχή διασαφηστικών επεξηγήσεων, απαραίτητων, μεταξύ άλλων, και για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς που θα υποβάλαμε. Υπενθυμίζουμε ότι οι ελλείψεις και οι ασάφειες της προσφοράς ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες, ελπίζουμε όχι ηθελημένα,  δεδομένου  ότι, ενδεικτικά, δεν ορίζονταν συγκεκριμένες προδιαγραφές τηλεοπτικής μετάδοσης, ειδικότεροι όροι διαδικασίας ορισμού του προγράμματος των μεταδιδομένων αγώνων, διευκρινίσεις επί χορηγικών ζητημάτων ή ακόμα αν στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α., καθώς και οι λοιπές, προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. Αντίθετα με την πάγια τακτική, που ακολουθείται σε όλες τις διαδικασίες «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η Ε.Π.Ο. ουδέποτε απάντησε στα έγγραφα ερωτήματά μας, με συνέπεια η εταιρία μας, προκειμένου να μην απολέσει την ορισθείσα προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου 2013, να υποβάλει εσπευσμένα προσφορά στα πλαίσια της Πρόσκλησης, χωρίς να γνωρίζει στοιχεία σημαντικά για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς της.

2. Η ΕΠΟ προσπαθεί να δικαιολογήσει την επιβληθείσα εκ μέρους της απαγόρευση παρουσίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μας κατά το άνοιγμα των προσφορών με το έωλο «επιχείρημα» ότι δήθεν θα δημιουργούσε ηθικό ζήτημα λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου του έτερου υποψηφίου/ενδιαφερομένου. Είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο η ΕΠΟ, επέλεξε να μην προβλέψει ειδική διαδικασία και να μην ζητήσει επισήμως -και σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ηθικής, που η ίδια επικαλείται- την παρουσία του συνόλου των υποψηφίων κατά το άνοιγμα των διαδικασιών, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών παγκοσμίως. Εξακολουθούμε να αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο σκεπτικό η ΕΠΟ υπηρετεί την αρχή του αδιαβλήτου της διαδικασίας, όταν η ίδια προβαίνει στο άνοιγμα των προσφορών απαγορεύοντας ρητά την παρουσία των υποψηφίων.  Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μας ουδέποτε απαίτησε να είναι μόνο αυτή παρούσα στη διαδικασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε να υποδείξει, ούτε να είναι υπεύθυνη για την τακτική των λοιπών ενδιαφερομένων/υποψηφίων.

3. Προσχηματικά επίσης η ανακοίνωση της ΕΠΟ προσπαθεί να συνδέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος με την διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League. Όλα αυτά αποτελούν απλές συγκυριακές προφάσεις, καθώς: α) ο αρχικός προγραμματισμός για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Premier League, διοργάνωσης που ουδεμία σχέση έχει με αυτόν της ΕΠΟ, ήταν αυτός να έχει ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2012 και β) η ΕΠΟ, τηρώντας ευλόγως τους κανόνες της διαφάνειας, θα μπορούσε κάλλιστα να παράσχει τις όποιες διευκρινίσεις και να χορηγήσει παράταση μικρότερη του μηνός που ζητούσε η εταιρεία μας.

4. Τέλος ως προς το ζήτημα της εγγυητικής επιστολής και του δήθεν «αυταπόδεικτα άκυρου της συμμετοχής μας», θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, αφενός ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα είχε ουδέποτε τεθεί, εφόσον η ΕΠΟ, ως όφειλε, είχε παράσχει τις ζητηθείσες, αναγκαίες εξηγήσεις, που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση μιας επωφελέστερης, πιθανώς, για τα συμφέροντά της, πρότασης από την πλευρά μας και αφετέρου ότι είθισται σε ανάλογου περιεχομένου διαδικασίες (και σε διεθνές επίπεδο) το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντα με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων διαφάνειας.

5. Επειδή τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών της τάξης του 1,4%, ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι η ΕΠΟ προτίθεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκαλέσει για την Παρασκευή 18.1.2013.

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την αντισυναλλακτική και αντίθετη στην καλή πίστη συμπεριφορά της Ε.Π.Ο.,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, παρά τις ανωτέρω σοβαρές και όχι συγκυριακές, κατά τη γνώμη μας, αστοχίες και τα σοβαρά ζητήματα που εγείρει η παράτυπη και ζημιογόνος σε βάρος μας συμπεριφορά της ΕΠΟ, τόσο με την αδικαιολόγητη επιμονή της να μας παράσχει τις αναγκαίες ζητηθείσες διευκρινίσεις και να χορηγήσει εύλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, όσο και με τον αποκλεισμό μας από τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της ζημίας που η ΕΠΟ έχει προκαλέσει στην εταιρία μας, είμαστε διατεθειμένοι, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερόμενων, να βελτιώσουμε την ήδη υποβληθείσα σε σας προσφορά μας, κατά ποσοστό 10%, και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να αξιολογήσετε εκ νέου την θέση μας και να λάβετε υπόψη την προσφορά μας, και ως επωφελέστερη για τα συμφέροντα της ΕΠΟ στα πλαίσια της εν λόγω Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να απόσχετε από την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, διεξάγοντας δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων».

Πηγή: www.sport24.grNo comments: