Pages

01 April 2013

Forthnet: Σε νέες επενδύσεις προχωρά η Forthnet

01 03 2013 - Tην περαιτέρω επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, την ολοκλήρωση κατασκευής νέου data center και τη δημιουργία υποδομών για υπηρεσίες cloud περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επενδυτικό πρόγραμμα της Forthnet για το 2013 που ως στόχο έχει την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία υποδομών για την παροχή νέων υπηρεσιών. 

Η διοίκηση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας έχει θέσει ως προτεραιότητα την επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών κατά 120 χλμ. αλλά και του πανελλαδικού δικτύου συνεγκαταστάσεων με τρεις νέες συνεγκαταστάσεις. Στο τέλος του 2012 η εταιρεία παρείχε κάλυψη σε συνολικά 493 αστικά κέντρα με αντίστοιχη κάλυψη επί των συνολικών σταθερών γραμμών πάνω από 73% στο σύνολο της χώρας. Στα 408 από αυτά υλοποιήθηκαν έργα επέκτασης του ιδιόκτητου εξοπλισμού πρόσβασης ADSL2+ ώστε να υποστηρίζονται πλέον υπηρεσίες VDSL2 υψηλών ταχυτήτων (μέχρι και 50Mbps downstream).

Παράλληλα, υλοποιήθηκε η επέκταση του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου κορμού της Forthnet στα 5.700 χλμ, αυξάνοντας τα ποσοστά εναλλακτικών διαδρομών του δικτύου (rings).

Η εταιρεία προωθεί επίσης τη δημιουργία υποδομών για υπηρεσίες Cloud σε εταιρικούς πελάτες, ενώ στο κομμάτι του δικτύου τηλεφωνίας προωθείται η αναβάθμιση του ώστε να προσφερθούν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα ολοκληρώνεται και η κατασκευή νέου data center στη Θεσσαλονίκη, για την καλύτερη υποστήριξη των λειτουργιών του ομίλου. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν επίσης και την πλατφόρμα WebTV καθώς προωθείται η ενεργοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας WebTV για την υποστήριξη των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω Web.

Στρατηγικά, και το 2013 η διοίκηση της Forthnet θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον στην ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης της εταιρείας μέσω «στόχευσης» πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος θα επεκτείνει την παροχή των επιτυχημένων συνδυασμένων εμπορικών προτάσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης, όσον αφορά τις υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες, θα επικεντρωθεί στην διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου του μέσω ενεργειών που θα στοχεύσουν στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε νοικοκυριού για επικοινωνία και ψυχαγωγία στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, με το λανσάρισμα υπηρεσιών 3play θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση η παροχή συνδυασμένων εμπορικών προτάσεων, ενώ με την αντικατάσταση του παλαιότερου εξοπλισμού θα επιτρέψει σε ολόκληρη την πελατειακή βάση να αποκτήσει πρόσβαση σε HD και 3D περιεχόμενο.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της περαιτέρω εκμετάλλευσης των ιδιόκτητων υποδομών, θα στοχεύσει στη μεταφορά πελατολογίου από κυκλώματα τρίτων παρόχων στο ιδιόκτητο δίκτυο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της αγοράς ΜΜΕ Επιχειρήσεων καθώς και wholesale.

Πέρυσι η Forthnet ξεπέρασε τις 160 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες, κλείνοντας τη χρονιά με αύξηση 21% σε σχέση με το 2011. Στο ίδιο διάστημα η συνδρομητική της βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έφθασε περίπου τους 565 χιλιάδες συνδρομητές, με το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 να ανέρχεται σε 42,1% ως αποτέλεσμα των νέων εμπορικών πρωτοβουλιών τόσο σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών όσο και συνδυαστικών υπηρεσιών. Τέλος στο 4ο τρίμηνο του 2012 ο όμιλος πρόσθεσε πάνω από 30 χιλιάδες συνδρομητές στις ψηφιακές του πλατφόρμες, πλησιάζοντας οριακά τα 400 χιλιάδες νοικοκυριά.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Forthnet έκλεισε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά με βελτίωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 17%, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 79,7 εκατ. ευρώ (+3,3% έναντι του 2011) ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 66% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου το 2012 διαμορφώθηκαν σε 408,1 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα έναντι του 2011 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά τόσο σε επίπεδο συνδρομητικής τηλεόρασης, όσο και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η κερδοφορία όμως επανήλθε σε θετικό πρόσημο φτάνοντας τα 17,9 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στις περιορισμένες απομειώσεις υπεραξίας που ο όμιλος πέτυχε να διατηρήσει.

Πηγή:www.capital.grNo comments: