Pages

18 October 2013

Τι είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ?

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική Αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Τα παίγνια αυτά διακρίνονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δηλαδή που παίζονται για διασκέδαση χωρίς να χάνει ή να κερδίζει κανείς λεφτά και τυχερά. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει εξοπλιστεί από το νόμο με ευρείες και σημαντικές αρμοδιότητες, ώστε να διεκπεραιώσει με αποτελεσματικότητα το έργο της. Η Αρχή, που συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2011 ενώ το σημερινό θεσμικό της πλαίσιο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012, αποτελείται από εννέα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται μετά από προηγούμενη ακρόαση και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών και την συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της Ε.Ε.Ε.Π.
MIA ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
1849: η Αρχαιολογική Εταιρία θεσπίζει διάφορες λαχειοφόρους αγορές, όπως το «Λαχείο Οικίας» όπου ο τυχερός κέρδιζε σπίτι.
1874: εκδίδεται με διάταγμα του βασιλιά Γεωργίου του Α,’ το πρώτο επίσημο λαχείο στη ιστορία του νεότερου Ελληνικού Κράτους, το «Λαχείο των Φιλάρχαιων». Σκοπός του λαχείου ήταν να εξοικονομήσει πόρους για αρχαιολογικές ανασκαφές.
1886: πραγματοποιούνται στο Νέο Φάληρο οι πρώτοι ιππικοί αγώνες και συνεχίζονται με μικρές διακοπές, μέχρι το 1941, όταν σταματούν λόγω του πολέμου.
1904: το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει το «Λαχείο υπέρ του Εθνικού Στόλου».
1905: τα δύο λαχεία της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Στόλου, συγχωνεύονται σε ένα νέο λαχείο, που ονομάζεται «Λαχείο υπέρ του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος».
1930: η ανοικοδόμηση του Λουτρακίου, μετά από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1928, δίνει την ευκαιρία να ιδρυθεί εκεί το πρώτο επίσημο καζίνο, το καλοκαίρι του 1930.
1936: η Ένωση Συντακτών κυκλοφορεί λαχείο με την ονομασία «Λαχείο Συντακτών». Το λαχείο κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο, υπέρ των σκοπών της ένωσης.
1937: θεσπίζεται ένα νέο λαχείο με την ονομασία «Εθνικό Λαχείο», για να καταργηθεί τρία χρόνια μετά και να επανακυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 1941. Την ίδια χρονιά το «Λαχείο υπέρ του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος» μετονομάζεται σε «Λαϊκό Λαχείο».
1958: ιδρύεται ο ΟΠΑΠ (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου).
Το 1959, κυκλοφορεί το πρώτο δελτίο του ΠΡΟ-ΠΟ.
1961: ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία καζίνο, και ειδικότερα των καζίνο της Ρόδου και της Κέρκυρας. Τα καζίνο αναφέρονταν τότε ως «διεθνούς τύπου λέσχες ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων».
1967: καταργείται το «Λαχείο Συντακτών» και στη θέση του δημιουργείται το «Ειδικό Κρατικό Λαχείο υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως».
1970: ιδρύεται το καζίνο Πάρνηθας.
1990: κυκλοφορεί το ΛΟΤΤΟ.
1992: κυκλοφορεί το ΠΡΟΤΟ.
1993: κυκλοφορεί το ΞΥΣΤΟ.
1995: ιδρύονται τα καζίνο Χαλκιδικής, Λουτρακίου και Ξάνθης.
1996: ιδρύονται τα καζίνο Θεσσαλονίκης και Ρίου.
1997: ιδρύεται το καζίνο Σύρου.
1996: θεσπίζεται το ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ.
1997: κυκλοφορεί το ΤΖΟΚΕΡ.
1999: ο ΟΠΑΠ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία, την ΟΠΑΠ Α.Ε.
2000: θεσπίζεται το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
2001: η ΟΠΑΠ Α.Ε. εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2002: με τον ν.3037/2002 (Α 174), επιβάλλεται καθολική απαγόρευση της εγκατάστασης και διεξαγωγής ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, δηλαδή αυτών που παίζουν τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, για να διασκεδάσουν, χωρίς κέρδος. Η αιτία είναι ένα μείζον δημόσιο σκάνδαλο της εποχής, στον πυρήνα του οποίου βρισκόταν η παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, μέσω της χρήσης παιχνιδομηχανών τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων. Την ίδια περίοδο, θεσπίζονται τα παιχνίδια SUPER 3 και EXTRA 5.
2003: θεσπίζεται το ΚΙΝΟ, ένα αριθμολαχείο προκαθορισμένης απόδοσης.
2004: με τον ν.3229/2004 (Α 38), συστήνεται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, ως διοικητική Αρχή, υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Η Αρχή αυτή θα ανελάμβανε την ρύθμιση και τον έλεγχο της αντίστοιχης αγοράς. Αν και αργότερα διορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής, αυτή δεν στελεχώθηκε ούτε ενεργοποιήθηκε περαιτέρω.
2005: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας θεωρώντας ότι η καθολική απαγόρευση του 2002 παραβίαζε την ευρωπαϊκή συνθήκη αφού, με το κλείσιμο της σχετικής αγοράς, απαγόρευε την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και την αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών ( υπόθεση C-65/05). To δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διέταξε την αντίστοιχη συμμόρφωση.
2008: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, θεωρώντας ότι δεν έχει επέλθει συμμόρφωση προς την απόφαση του 2005 και η σχετική αγορά παρέμενε κλειστή. Το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα με εφάπαξ πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ και με ημερήσιο πρόστιμο 31.536 €, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης (υπόθεση C-109/08). Μέχρι το Μάρτιο του 2012, η Ελλάδα είχε καταβάλλει πρόστιμα συνολικού ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι η μαύρη λίστα;
Ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (black list) ή μαύρη λίστα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, περιλαμβάνει τους ιστοτόπους από τους οποίους παρέχονται τυχερά παιχνίδια, χωρίς άδεια στην Ελλάδα. Ο νόμος επιβάλλει αυτή τη λίστα να τη συντάσσει η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και οφείλει να το κάνει. Κατόπιν, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν την υποχρέωση να απαγορεύουν την πρόσβαση στους ιστότοπους που είναι γραμμένοι στη λίστα και οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να διακόπτουν τις συναλλαγές.
Η μαύρη λίστα είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να μην επιτρέπουν την παροχή τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια στην επικράτειά τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες εταιρείες προσφέρουν νόμιμα υπηρεσίες τυχερών παιγνίων;
1. Οι άδειες για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 48 του ν.4002/2011 (Α 180). Μέχρι σήμερα, τέτοιες άδειες δεν έχουν χορηγηθεί.
2. Με βάση τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του παραπάνω νόμου, στη μεταβατική περίοδο, μέχρι να χορηγηθούν οι παραπάνω άδειες, όσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα μόνον εφόσον υπαχθούν αμέσως, οικειοθελώς και αναδρομικά στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 που περιγράφει ο ίδιος νόμος.
3. Στο καθεστώς της προαναφερόμενης μεταβατικής περιόδου έχουν υπαχθεί εικοσιτέσσερις εταιρείες, οι οποίες και έχουν γνωστοποιηθεί δημόσια, με ανακοίνωση του Yπουργείου Οικονομικών, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπό του στις 9 Φεβρουαρίου 2012
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα γίνει με τα χρήματα που ενδεχομένως είχαν παίκτες σε λογαριασμούς παρόχων που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα;
1. Η Ε.Ε.Ε.Π., ήδη από τον Νοέμβριο του 2012, είχε εκδώσει δημόσιες προειδοποιήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, με τις οποίες είχε επισημάνει ότι παροχή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς άδεια αντίκειται στο νόμο και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, διότι εκτίθενται οι πολίτες σε κινδύνους από τη μη ελεγχόμενη παροχή των παιγνίων αυτών, δεν προστατεύονται οι ανήλικοι και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, ενώ υπονομεύονται τα δημόσια έσοδα και τα γενικά συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. Η Αρχή, επανειλημμένα, σημείωσε δημόσια ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η παροχή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων αποτελεί ιδιαίτερα βαρύ ποινικό αδίκημα, κακουργηματικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή παικτών σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια, αν και πολύ πιο ελαφρά, διώκεται επίσης ποινικά. Και στις δύο περιπτώσεις, επιβάλλονται, επιπλέον, σημαντικές διοικητικές κυρώσεις, με τη μορφή προστίμων.
2. Η δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, κυρίως στο διαδίκτυο, υπήρξε εκτεταμένη με δημοσιεύσεις ειδήσεων, άρθρων αλλά και σχολίων παικτών, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν. Την τελευταία φορά που υπήρξε πλήρης δημόσια αναφορά στο θέμα ήταν στο τέλος Μαΐου 2013, κατά την επίσημη ακρόαση της Αρχής από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, όπου ρητά αναφέρθηκε ότι έχουν εντοπισθεί εκατοντάδες ιστοτόπων, οι οποίοι προσφέρουν τυχερά παίγνια χωρίς άδεια και ότι ξεκινάει η σύνταξη της προβλεπόμενης μαύρης λίστας. (βλ. σχετικά δημοσιεύματα, σε ορισμένους, ενδεικτικά και τυχαία, από τους ιστοτόπους που ασχολήθηκαν:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113051473 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=516493
http://antenna975.blogspot.gr/2013/06/482.html
http://www.news123.gr/nea/newsgroup.php/3511815/
http://www.inews.gr/263/mavri-lista-me-482-istoselides-paranomou-tzogou.htm
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13800
http://praktoresopap.com/2013-04-20-09-54-24/diadiktyo/item/4250-sto-mikroskopio-482-istotopoi-diadiktyakoy-stoiximatos-kai-paignion
http://www.pokerlobbygr.com/article/13230/ellada-ste-dioxe-el-eglematos-482-sites-online-tuheron-paihnidion
http://www.express.gr/news/finance/712710oz_20130529712710.php3
http://www.star.gr/Pages/Politiki_Oikonomia.aspx?art=182408&artTitle=paizete_stoichima_sto_internet_prosochi_kovontai_482_istotopoi
http://www.infobeto.com/forum/f103/eeep-boyli-simera-115978/ )
3. ‘Έτσι, είχαν δοθεί δημόσια όλες οι πληροφορίες, οι προειδοποιήσεις και επαρκής χρόνος σε ενδεχόμενους μη αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, ώστε να διακόψουν μόνοι τους τη λειτουργία τους, καθώς και στους πιθανούς παίκτες, ώστε αυτοί να αποσυρθούν έγκαιρα.
4. Οι συναλλαγές παικτών με μη αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου δεν είναι θέμα για το οποίο η Αρχή έχει αρμοδιότητα, η δε ποινική φύση των σχετικών πράξεων δεν επιτρέπει καμία απολύτως ανάμιξή της.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως μπορούν να επικοινωνήσουν οι παίκτες με τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών που είναι καταχωρημένοι στη μαύρη λίστα, αφού οι ιστότοποι των παρόχων δεν είναι πια προσβάσιμοι;
Επειδή η ερώτηση αυτή είναι πολύ συχνή, η Αρχή, προκειμένου να βοηθήσει, σημειώνει ότι, πιθανολογεί πως, εφόσον έχουν υπάρξει συναλλαγές, τα στοιχεία των παρόχων είναι καταχωρημένα στις συναλλαγές αυτές που έχουν πραγματοποιήσει οι παίκτες μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Περισσότερα στο: http://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/el/No comments: