Pages

14 November 2013

Άδειες για την Ευρώπη: η βιομηχανία δεσμεύεται να διευρύνει την παροχή περιεχομένου στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Ολοκληρώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες ο διάλογος ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Άδειες για την Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την καθοδήγηση των επιτρόπων Μισέλ Μπαρνιέ (Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες), Νέιλι Κρους (Ψηφιακό Θεματολόγιο) και Ανδρούλλας Βασιλείου (Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία).
Στη σημερινή τελική συνεδρίαση ολομέλειας, οι συμμετέχοντες θα διατυπώσουν τη δέσμευσή τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες σε τέσσερις τομείς: διασυνοριακή πρόσβαση και φορητότητα υπηρεσιών περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και χορήγηση αδειών μικρής κλίμακας οπτικοακουστική κληρονομιά και άντληση κειμένων και δεδομένων.
Οι λύσεις που θα προταθούν σήμερα αφορούν ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι καταναλωτές, οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι τελικοί χρήστες. Όταν εφαρμοστούν, οι εν λόγω δεσμεύσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία και να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα πολιτιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
Οι δεσμεύσεις θα περιλαμβάνουν:
Την κοινή δήλωση του οπτικοακουστικού κλάδου για τη συνέχιση των εργασιών με στόχο τη σταδιακή παροχή διασυνοριακής φορητότητας οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Οι καταναλωτές που βρίσκονται στο εξωτερικό για διακοπές ή για επαγγελματικούς λόγους θα μπορούσαν έτσι να έχουν ευκολότερα νόμιμη πρόσβαση σε ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα της χώρας τους.
Τη χορήγηση πολυεδαφικών «αδειών μικρής κλίμακας με ένα κλικ» από δισκογραφικές εταιρείες και εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων δημιουργού για περιορισμένη χρήση μουσικής στο Διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν για παράδειγμα όσοι το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν πολύ ευκολότερα και με ασφάλεια δικαίου μουσική είτε στους δικούς τους ιστότοπους είτε σε άλλους όταν αναρτούν βίντεο.
Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ παραγωγών ταινιών, δημιουργών και ιδρυμάτων κινηματογραφικής κληρονομιάς όσον αφορά τις αρχές και της διαδικασίες για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση ταινιών που ανήκουν στην κινηματογραφική κληρονομιά. Πολλές παλιές ταινίες που δεν είναι σήμερα διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, θα μπορούν πλέον να αποθηκεύονται και να είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό.
Ο επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: «Ο διάλογος "Άδειες για την Ευρώπη" απέδειξε ότι η συνεργασία των ενδιαφερομένων μπορεί να καταλήξει σε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα αποτελούν τη σύντομη οδό για να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσβαση σε περισσότερο διαδικτυακό περιεχόμενο. Το έργο μας όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλουμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων για να είμαστε σίγουροι ότι αυτές τηρούνται και επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην πράξη. Και θα μεριμνήσουμε ώστε οι μελλοντικές πολιτικές μας να συμβάλλουν στη διάδοση και την επιβράβευση της δημιουργίας στην ενιαία αγορά».
Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε τα εξής: «Όπως προκύπτει και από τα σημερινά αποτελέσματα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε ότι η συζήτηση που διεξάγεται είναι λιγότερο πολωμένη. Αν η βιομηχανία μπορεί να υλοποιήσει τις εν λόγω δεσμεύσεις, θα υπάρξει σταδιακή πρόοδος προς την κατεύθυνση της αδειοδότησης περιεχομένου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και θα πρέπει τώρα να εξετάσουμε το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η επικαιροποιημένη νομοθεσία στην επίτευξη περαιτέρω προόδου».
Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε: Καταλήξαμε σε πρακτικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους κατόχους δικαιωμάτων, καλύτερη προσφορά για το κοινό και περισσότερη πολιτιστική πολυμορφία στο Διαδίκτυο. Η δέσμευση για την ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς είναι μια σημαντική είδηση, ιδίως για τους κινηματογραφόφιλους, και διαπιστώνω με χαρά ότι τα πράγματα προχωρούν όσον αφορά τη διασυνοριακή φορητότητα. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι δημιουργοί και η βιομηχανία θα αναπτύξουν νέο περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε ο πολιτιστικός μας πλούτος να είναι διαθέσιμος σε ένα μεγαλύτερο κοινό και να διαφυλάσσεται για τις μελλοντικές γενιές.»
Κατά τη διάρκεια δέκα μηνών εργασίας και ανταλλαγών, ήλθαν σε επαφή, μέσω τριών συνεδριάσεων ολομέλειας και πάνω από τριάντα συναντήσεων ομάδων εργασίας, διάφοροι φορείς του οπτικοακουστικού, μουσικού και εκδοτικού τομέα, και του κλάδου βιντεοπαιχνιδιών (δημιουργοί, παραγωγοί, εκδότες, ερμηνευτές, διανομείς, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, κ.λπ.), καθώς και πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, εταιρείες ειδικευμένες στην τεχνολογία, πολιτιστικά ιδρύματα, χρήστες του διαδικτύου, καταναλωτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρογνωσία τους στο θέμα της αδειοδότησης στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι παρόλο που ορισμένες ομάδες εργασίας δεν επέτυχαν συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, διατύπωσαν εποικοδομητικές παρατηρήσεις για τα σχετικά θέματα.
Ιστορικό
Ο διάλογος «Άδειες για την Ευρώπη» δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους μετά τη έκδοση, τον Δεκέμβριο 2012, της ανακοίνωσής της για το «Περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (Βλ. IP/12/1394). Στόχος του διαλόγου ήταν να προταθούν, έως το τέλος του 2013, λύσεις από τους ενδιαφερόμενους κλάδους για την αντιμετώπιση πρακτικών στην κυκλοφορία περιεχομένου κατά την ψηφιακή εποχή.
Ο διάλογος ενδιαφερομένων είναι ένας από τους δύο άξονες δράσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της, με στόχο να διασφαλίσει ότι το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Επιτροπή ολοκληρώνει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με στόχο να αποφασιστεί εντός του 2014 κατά πόσον θα υποβληθούν προτάσεις νομοθετικής μεταρρύθμισης. Οι προαναφερόμενες δεσμεύσεις και συζητήσεις, μεταξύ άλλων, στους τομείς για τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναίνεση των ενδιαφερομένων, θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα διεξαχθεί, στο προσεχές μέλλον, διαβούλευση, η οποία θα δώσει ακόμη μια ευκαιρία να ακουστούν όλες οι απόψεις και να επικεντρωθεί η συζήτηση στο ευρύτερο φάσμα θεμάτων που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας.
Βλ. επίσης MEMO/13/986
Βλέπε επίσης: Neelie Kroes - Modernising copyright for the digital ageNo comments: