Pages

12 November 2013

SDN - Software Defined Network: Το δίκτυο γίνεται soft(ware)

Όπως συμβαίνει συνήθως στις τεχνολογίες που είναι εξαιρετικά νέες, δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός κάτι που ισχύει και για την περίπτωση του Software Defined Networking (SDN). Τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι ορισμοί είχαν επικεντρωθεί στο διαχωρισμό του επιπέδου ελέγχου του δικτύου από αυτό του forwarding.
Ο διαχωρισμός του επιπέδου του δικτυακού ελέγχου από αυτού του forwarding δεν είναι ένα νέο concept. Αποτελεί βασικό στοιχείο του MPLS και βασικό χαρακτηριστικό πολλών σύγχρονων Wi-Fi δικτύων. Αν περιορίσουμε το SDN στο διαχωρισμό των δυο προηγούμενων επιπέδων περιορίζουμε σημαντικά την αξία του σε δευτερεύοντα θέματα όπως η μείωση του latency του δικτύου.
Ο ορισμός του SDN, αυτή τη στιγμή εστιάζει λιγότερο στον διαχωρισμό και περισσότερο στην παροχή interface προγραμματισμού για τον δικτυακό εξοπλισμό είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει διαχωρισμός των επιπέδων ελέγχου και forwarding. Ένας από τους λόγους για αυτή την αλλαγή στον ορισμό είναι η παρουσία της Cisco, η οποία όταν ανακοίνωσε την… εμπλοκή της στο χώρο του SDN συμπεριέλαβε στο offering της μια σειρά από APIs για τις πολλαπλές πλατφόρμες που παρέχει.
Η εν λόγω προσέγγιση δεν είναι μόνο της Cisco καθώς και άλλοι κατασκευαστές όπως οι Arista, Extreme και Juniper παρέχουν απευθείας πρόσβαση στα προϊόντα τους. Ένα πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι παρέχει ιδιαίτερα λεπτομερή πρόσβαση αλλά και έλεγχο στα διάφορα στοιχεία του δικτύου. Όμως με αυτό τον τρόπο δεν παρέχεται ένα ενιαίο σημείο ελέγχου και ο εκάστοτε κατασκευαστής έχει τη δική του λύση – άποψη πάνω στο ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από παρόχους δικτυακών υπηρεσιών που θα υιοθετήσουν αυτή την προσέγγιση σχετικά άμεσα, δεν είναι πιθανό να δούμε κάτι αντίστοιχο στο άμεσο μέλλον στο κομμάτι των επιχειρήσεων.
Ένας δεύτερος ιδιαίτερα ισχυρός λόγος για την αλλαγή εστίασης στον ορισμό του SDN είναι ότι αν το SDN περιλαμβάνει και παροχή προγραμματιστικών interfaces προς το δικτυακό εξοπλισμό, τότε διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη αξία. Μέσω αυτής της οπτικής το SDN επιτρέπει στους οργανισμούς IT να αντικαταστήσουν ένα χειροκίνητο interface προς το δικτυακό εξοπλισμό με ένα προγραμματιστικό, που μπορεί να ενεργοποιήσει τον αυτοματισμό διαδικασιών όπως είναι η ρύθμιση και διαχείριση πολιτικών. Την ίδια στιγμή μπορεί να δώσει στο δίκτυο τη δυνατότητα να απαντήσει δυναμικά στις απαιτήσεις των εφαρμογών.
Επανάσταση ή εξέλιξη;
Με τον πιο συνηθισμένο ορισμό ενός SDN, μιλάμε για το συνολικό έλεγχο του δικτύου που επιτυγχάνεται από τη λογική κεντρικοποίηση της λειτουργίας του επιπέδου ελέγχου και την επικοινωνία με τα διάφορα στοιχεία του δικτύου τα οποία αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία οντότητα. Με ένα SDN, οι ροές στο δίκτυο ελέγχονται στο επίπεδο του δικτύου και όχι σε αυτό των μεμονωμένων συσκευών συνήθως, αλλά όχι κατ’ ανάγκη, με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου OpenFlow.
Αρχιτεκτονική SDN
Το γκρουπ που σχετίζεται περισσότερο με την ανάπτυξη των στάνταρ που αφορούν στο SDN είναι το Open Networking Foundation (ONF). Το ONF δημιουργήθηκε το 2011 και έχει θέσει ως όραμα τη θέσπιση του SDN που στηρίζεται στο OpenFlow ως τη νέα νόρμα για τα δίκτυα. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, το ONF έχει αναλάβει την ευθύνη για την τυποποίηση του πρωτοκόλλου OpenFlow. Το μέγεθος του οικοσυστήματος του SDN αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το ONF έχει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 70 μέλη από διάφορους χώρους, όπως κατασκευαστές που παράγουν την υποδομή, δικτυακά appliances, controllers, εξοπλισμό δοκιμών ή ακόμη και smartphones.
Υποδομή SDN σε επίπεδα
Σε αυτό το μοντέλο οι εφαρμογές είναι γραμμένες με βάση ένα σύνολο από APIs που παρέχονται από τον SDN controller. Δυστυχώς αυτά τα APIs δεν είναι τυποποιημένα, και έτσι μια εφαρμογή που τρέχει σε ένα συγκεκριμένο SDN controller θα πρέπει να αλλάξει και ενίοτε σημαντικά για να τρέξει σε κάποιον άλλον SDN controller.
Ο SDN controller υποστηρίζει έναν αριθμό από drivers, οι οποίοι ελέγχουν τη συμπεριφορά των στοιχείων του δικτύου, έτσι ώστε το δίκτυο να μπορεί να προσφέρει τις επιθυμητές δικτυακές υπηρεσίες. Ο controller παρέχει λειτουργία διαχείρισης σε θέματα όπως η απόδοση, ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων μέσω του SNMP και άλλων τυποποιημένων πρωτοκόλλων, ενώ συνήθως διαχειρίζεται τη διαμόρφωση των συσκευών που είναι συμβατές με το OpenFlow ώστε να παρέχει τη δικτυακή τοπολογία, το forwarding, το QoS και τη διαχείριση των links.
OpenFlow
Τα πλέον σύγχρονα Ethernet switches και οι αντίστοιχοι routers περιέχουν πίνακες ροής, που χρησιμοποιούντα για την πραγματοποίηση λειτουργιών forwarding που στηρίζονται στα packet headers των Layer 2,3 και 4. Παρά το γεγονός ότι ο πίνακας κάθε κατασκευαστή είναι διαφορετικός υπάρχει ένα κοινό σύνολο λειτουργιών που υποστηρίζεται από μια ευρεία γκάμα switches και routers. Αυτό το κοινό σύνολο λειτουργιών αναβαθμίζεται από το OpenFlow, το οποίο είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο ανάμεσα σε ένα κεντρικό OpenFlow controller και σε έναν OpenFlow switch, που όπως έχουμε ήδη αναφέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς του forwarding στο switch.
Με το OpenFlow, ένας ενιαίος κεντρικός controller μπορεί να προγραμματίσει όλα τα φυσικά και virtual switches σε ένα δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι είναι δυνατή η υλοποίηση του SDN με ένα μόνο controller, υπάρχουν κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει τη διάθεση high availability clusters με περισσότερους του ενός controllers.
Το πρωτόκολλο OpenFlow αναπτύχθηκε στο Stanford. Η έκδοση 1.0 εκδόθηκε στο τέλος του 2009, ενώ η 1.1 στην αρχή του 2011. Τον Μάρτιο του 2011, δημιουργήθηκε το ONF και τα πνευματικά δικαιώματα του OpenFlow μεταφέρθηκαν σε αυτό. Μέρος του ρόλου του ONF είναι να ελέγχει και να διαχειρίζεται εμπορικά το OpenFlow. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η εξέλιξη του πρωτοκόλλου στις νέες εκδόσεις. Στην περίπτωση ενός OpenFlow switch, όλες οι λειτουργίες ελέγχου ενός παραδοσιακού switch (όπως για παράδειγμα τα πρωτόκολλα routing που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία FIB) τρέχουν στον κεντρικό OpenFlow controller.
Τα switches που υποστηρίζουν το OpenFlow υποστηρίζουν τόσο ροές forwarding OpenFlow όπως και το παραδοσιακό Ethernet switch bridging και routing. Τα Hybrid switches επιτρέπουν το διαμοιρασμό της ίδιας δικτυακής υποδομής ανάμεσα στο OpenFlow και στο παραδοσιακό bridge/routing.
Πολλά από τα υπάρχοντα switches Layer 2/3 μπορούν να μετατραπούν σε OpenFlow hybrid switches με τη σχετικά απλή διαδικασία της προσθήκης ενός OpenFlow agent σε επίπεδο firmware που υποστηρίζεται από το Network Operating System (NOS). Εναλλακτικά, από τη στιγμή που οι κατασκευαστές ημιαγωγών θα αρχίσουν να παράγουν chips, τα οποία διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα το πρωτόκολλο OpenFlow, η δημιουργία ενός OpenFlow switch είναι εξαιρετικά απλή και αρκετά προσιτή καθώς χρειάζεται ελάχιστο software και δεν απαιτεί ένα ισχυρό επεξεργαστή ή μεγάλη μνήμη για να υποστηρίξει την εκτεταμένη λειτουργικότητα ελέγχου που συνήθως βρίσκεται σε ένα παραδοσιακό NOS.
Υπάρχει μια σειρά από πιθανούς τρόπους όπου η κεντρικοποίηση του ελέγχου, η δυνατότητα προγραμματισμού και το forwarding της ροής στο OpenFlow μπορούν να αναβαθμιστούν για παράσχουν αξία στους οργανισμούς IT. Για παράδειγμα ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του OpenFlow είναι η κεντρικοποιημένη φύση του FIB. Η κεντρικοποίηση επιτρέπει τον απόλυτο υπολογισμό των βέλτιστων διαδρομών για κάθε ροή, αναβαθμίζοντας το συνολικό μοντέλο της τοπολογίας από άκρο σε άκρο ενός δικτύου. Με βάση την κατανόηση των επιπέδων υπηρεσιών που απαιτείται για κάθε τύπο ροής, ο κεντρικοποιημένος OpenFlow controller μπορεί να εφαρμόσει αρχές κυκλοφορίας ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε ροή έχει το επίπεδο εξυπηρέτησης που απαιτεί. Ένα πλεονέκτημα αυτής της ικανότητας είναι ότι επιτρέπει στο δίκτυο να απαντά δυναμικά στις απαιτήσεις των εφαρμογών. Επίσης επιτρέπει σαφώς καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της υπηρεσίας.
Άλλο ένα σημαντικό όφελος είναι ότι τα OpenFlow switchers μπορούν να φιλτράρουν τα πακέτα καθώς εισέρχονται στο δίκτυο με αποτέλεσμα τα εν λόγω switches να μπορούν να λειτουργήσουν σαν απλά firewalls στα άκρα του δικτύου. Με τη βοήθεια των OpenFlow switches που υποστηρίζουν τις αλλαγές στα headers των πακέτων, ο OpenFlow controller μπορεί να οδηγήσει το switch σε επαναδρομολόγηση των ύποπτων ροών δεδομένων σε συστήματα ασφαλείας όπως Intrusion Prevention, Intrusion Detection, firewalls ή DLP (Data Loss Prevention).
Τα ίδια OpenFlow switches μπορούν να λειτουργήσουν και σαν απλές, αποτελεσματικές συσκευές load-balancing. Με διαφοροποιημένη λειτουργικότητα μια νέα ροή μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα καταχώριση στον πίνακα ροών που θα οδηγεί σε έναν server, ο οποίος θα επιλέγεται από τις πολιτικές του OpenFlow controller. Για τη δημιουργία των πολιτικών load-balancing που θα στηρίζονται στο φόρτο του server, o OpenFlow conrtroller θα πρέπει να παρακολουθεί τους servers και τις αναφορές τους για τους εκάστοτε φόρτους εργασίας.
Ώρα για δράση
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το SDN μπορεί να φέρει σημαντική αξία στους οργανισμούς IT. Επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ωφεληθούν ακόμη περισσότερο οι early adopters. Το γεγονός βέβαια ότι η τεχνολογία είναι πολύ νέα και δεν υπάρχει ακόμη τυποποίηση προτύπων και APIs, ίσως οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις στο να καθυστερήσουν την υλοποίηση ενός SDN ή να προχωρήσουν σε μια περιορισμένη υλοποίηση όπως για παράδειγμα για μια πολύ συγκεκριμένη χρήση.
Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η δυνατότητα συνεργασίας των προϊόντων που θεωρητικά υποστηρίζουν τα ίδια πρότυπα SDN, που δεν είναι δεδομένη και θα οδηγήσει και πάλι τους πελάτες σε εταιρείες που παρέχουν το πλήρες stack και διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία των συστημάτων. Αν συνδυάσουμε τις τεράστιες επενδύσεις
που πραγματοποιούνται από την πλευρά των κατασκευαστών με τις εξαγορές που πραγματοποιούνται, το τοπίο του SDN θα συνεχίσει να αλλάζει μέσα στους επόμενους μήνες. Τα τμήματα IT θα πρέπει να περιμένουν μια σειρά από νέα προϊόντα, πρωτόκολλα και θέματα συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων.
Επίσης αναμενόμενη είναι και η τυποποίηση των βασικών blocks του SDN όπως είναι των πρωτοκόλλων και των APS. Έχοντας διασφαλίσει όλα τα παραπάνω υπάρχουν δυο πράγματα που θα πρέπει να γίνουν ώστε το SDN να γίνει μια mainstream τεχνολογία.
Το ένα είναι η διάθεση της λειτουργικότητας που δίνει στα τμήματα IT τη δυνατότητα να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο το νέο τύπο δικτύωσης.
Το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα ενός μεγάλου αριθμού εφαρμογών που αναβαθμίζουν τον κεντρικοποιημένο έλεγχο που είναι εγγενής σε πολλές υλοποιήσεις SDN και αποτελεί την απάντηση στην ερώτηση που κάνει μεγάλος αριθμός IT managers. Γιατί να επενδύσουμε στο SDN; Ποια είναι τα οφέλη για εμάς;
SDN: Τι είναι και τι σημαίνει για την επιχείρησή σας;
Καθώς η πολυαναμενόμενη καινοτομία στο χώρο της δικτύωσης κινείται έξω από τον κύκλο της υπερβολικής προβολής και το ενδιαφέρον της αγοράς για το software defined networking (SDN) αυξάνεται σταθερά, η Cisco έχει αναμιχθεί ενεργά σε αυτές τις σύγχρονες τάσεις, συνεργαζόμενη με φορείς προτύπων και ακούγοντας τις απαιτήσεις της παγκόσμιας βάσης πελατών της.
Καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε τα δίκτυά μας πιο ανοιχτά, προγραμματιζόμενα και ανοικτά σε εφαρμογές, πιστεύουμε ότι έχουμε την πιο ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων της αγοράς, που βοηθάει να οδηγηθεί αυτή η αλλαγή με έναν εξελικτικό τρόπο.
Κατά τη διάρκεια επαφών με τους πελάτες μας, ακούσαμε πολλούςισχυρισμούς σχετικά με το SDN, όπως οι παρακάτω:
Το SDN αφορά την εικονικοποίηση του δικτύου. Αφορά τη μετάβαση από μία στατική, περίπλοκη φυσική δικτυακή πλατφόρμα, σε μια δυναμική, απλοποιημένη, ενεργοποιούμενη από λογισμικό εικονική πλατφόρμα.
Το SDN αφορά την εμπορευματοποίηση του δικτυακού υλικού (hardware), γιατί το λογισμικό μπορεί να προσφέρει όλες τις λειτουργικότητες με ένα συγκεντρωτικό τρόπο, χωρίς περιορισμούς.
Το SDN αφορά τη μείωση του TCO και την αύξηση της ευελιξίας. Αφορά τη μείωση του κόστους (OPEX) μέσω της απλοποίησης, εικονικοποίησης και αυτοματοποίησης, αλλά και την επιτάχυνση καινοτόμων επιχειρηματικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη.
Ας δούμε τι κρύβεται πίσω απ’ αυτά.
1: Το SDN αφορά την εικονικοποίηση του δικτύου. Αυτό είναι αλήθεια και υπάρχουν οφέλη. Αλλά πριν σκεφτείτε να εκονικοποιήσετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας Software Defined Network ή Software Defined Data Center, ας αναφέρουμε ορισμένες βασικές απαιτήσεις που οποιοσδήποτε οργανισμός IT πρέπει να λάβει υπόψη του:
•  Έχετε κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρηματικών σας εφαρμογών; 
• Ποιες είναι οι αλληλεξαρτήσεις κλειδιά μεταξύ της στρατηγικής της εφαρμογής σας και της στρατηγικής της υποδομής σας;
• Τι επιπτώσεις θα είχε η εικονικοποίηση του επιπέδου δικτύου στα SLA σας; Υπάρχουν ποινές επίδοσης που σχετίζονται με την επιχείρησή σας αν δεν τις ικανοποιήσετε;
Εάν δεν έχετε διερευνήσει λεπτομερώς τις ερωτήσεις αυτές, τότε σκεφτείτε να αναπτύξετε ένα προσχέδιο «εφαρμογή σε υποδομή», που να είναι ευθυγραμμισμένο με την επιχειρηματική σας στρατηγική. Χρησιμοποιήστε το SDN σαν ένα κρίσιμο τεχνολογικό δομοστοιχείο που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή και να παράσχει λύσεις σε όποια κενά βρεθούν, απλοποιώντας έτσι το δρόμο σας προς τη δικτυακή εικονικοποίηση.
2: Το SDN αφορά την εμπορευματοποίηση του δικτυακού υλικού, γιατί το λογισμικό μπορεί τώρα να παρέχει όλες τις δικτυακές λειτουργικότητες.
Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα σήμερα. Η εξέλιξη των PaaS/SaaS και των παρόχων εφαρμογών υποστηρίζουν το γεγονός ότι το λογισμικό δεν είναι «χωρίς όρια». Η ανάγκη για ευφυΐα, κλιμάκωση, επίδοση και ασφάλεια του δικτύου είναι ακόμη κορυφαίες προτεραιότητες για την υποδομή των περισσότερων ΙΤ. Το SDN δεν υπόσχεται να εξαλείψει τη σημασία που έχει το υλικό, απλά απεικονίζει τη δυνατότητα μετακίνησης της ευφυΐας της απόφασης από το υλικό στο λογισμικό. Τι γίνεται με τις απαιτήσεις ταχύτητας και επίδοσης σε έναν ελεγκτή λογισμικού; Μπορεί να κλιμακωθεί και να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα όσο απαιτεί η κίνηση της επιχείρησης; Τι θα λέγατε για το υλικό στο οποίο τρέχει το λογισμικό του ελεγκτή – μπορεί να αντιδράσει αρκετά γρήγορα στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις υπολογισμού και αποθήκευσης; Μπορεί η «μόνο λογισμικό» υποδομή σας να αυξηθεί δυναμικά και τόσο γρήγορα όσο οι ανάγκες των επιχειρηματικών σας εφαρμογών αυξάνονται; Κάθε οργανισμός πρέπει να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της μεταφοράς του ρίσκου και της πολυπλοκότητας από την ανάπτυξη υποδομής στην ανάπτυξη λογισμικού.
3: To SDN αφορά στη μείωση του TCO και στην αύξηση της ταχύτητας με την οποία οι καινοτόμες επιχειρηματικές υπηρεσίες φτάνουν στις αγορές
Οι υπολογισμοί του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (TCO) περιλαμβάνουν και τα δύο, CAPEX και OPEX. Σε έναν “SDN” περιβάλλον, CAPEX = κόστος υλικού + κόστος λογισμικού, το οποίο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη και τη συντήρηση, είτε επιλέγεις την ανάπτυξη εντός της εταιρίας (προσλαμβάνοντας δηλαδή προσωπικό με νέες δεξιότητες ή εξελίσσοντας το υπάρχον προσωπικό) ή μέσω ενός τρίτου κατασκευαστή λογισμικού (δηλαδή έξοδα αναβάθμισης και αδειοδότησης). Αλλάζει αρκετά γρήγορα το μοντέλο λειτουργίας σας ώστε να αξιοποιεί το όφελος της “απλοποιημένης” διαχείρισης και λειτουργίας του SDN; Έχετε γκρεμίσει τα IT σιλό μεταξύ Ασφάλειας, Υπολογισμού, Αποθήκευσης, και Λειτουργιών; Είναι έτοιμος ο οργανισμός σας να μετατοπιστεί από τη διαχείριση υποδομής στη διαχείριση λογισμικού και να αλλάξει τη δομή λειτουργίας ΙΤ; Διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία και τη διαδικασία για να συλλέξετε τα πλούσια δεδομένα που παρέχει μια SDN αρχιτεκτονική και να τα μετατρέψετε σε νέες υπηρεσίες δημιουργώντας νέες ροές εσόδων; Με άλλα λόγια, μήπως πρόκειται να γίνουν όλα πιο περίπλοκα πριν να μπορέσουν να «απλοποιηθούν»; Κοιτώντας πίσω στη μετάβαση εικονικοποίησης του server, πολύ λίγοι ΙΤ οργανισμοί, αν υπάρχουν, μπορούν να ισχυριστούν ότι πραγματοποίησαν το προβλεπόμενο επιχειρηματικό ROI μέσα στα πρώτα χρόνια.
Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στο Περιβάλλον Ανοιχτού Δικτύου (Open Network Environment, ΟΝΕ) της Cisco. Το CISCO ΟΝΕ είναι κάτι περισσότερο από το SDN. Προσφέρει ένα σύνολο λύσεων που παρέχει:
• Έναν ελεγκτή λογισμικού ο οποίος είναι συγκεντρωτικός και διαχωρισμένος από τα τοπικά επίπεδα δεδομένων.
• Δυνατότητα Προγραμματισμού δικτύου.
• Εικονικές επικαλύψεις δικτύου (network virtual overlays).
Βλέπουμε την κίνηση προς τη δυνατότητα προγραμματισμού και τη δικτυακή εικονικοποίηση σαν μια εξέλιξη, όχι επανάσταση. Το Cisco ONE δημιουργεί προστιθέμενη λειτουργικότητα που μπορεί να διαστρωματωθεί στην υπάρχουσα υποδομή για να δώσει νέα λειτουργικότητα και να παράσχει δυνατότητες SDN στην κορυφή των αναγκών αμφότερων των παραδοσιακών τεχνολογιών και των σύγχρονων επιχειρηματικών εφαρμογών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζετε να παίρνετε αξία από τις επενδύσεις IT που έχετε ήδη κάνει. Δουλεύουμε για να βοηθήσουμε τους πελάτες να εξάγουν περισσότερη αξία από το δίκτυο, προσφέροντας ένα ευρύ δίκτυο API, πλούσια χαρακτηριστικά και αναλυτικά στοιχεία. Η κεντρική αξία της λύσης Cisco είναι μία «Υποδομή με Κέντρο την Εφαρμογή» (“Application Centric Infrastructure”), σε σύγκριση με το γενικό όρο “Software Defined Network”. Αμφότερα λογισμικό και υλικό είναι μέσα για την παροχή εφαρμογών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Και κάνοντας τις εφαρμογές το κέντρο των πάντων, βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα δίνοντας ελευθερία και δυνατότητα προγραμματισμού.
Πιστεύουμε ότι η στρατηγική είναι το πρωταρχικό δεδομένο για το SDN. Γιατί η στρατηγική;
Με τη σωστή στρατηγική, μπορείς να σχεδιάσεις, να χτίσεις και να διαχειριστείς ένα ανοιχτό, προγραμματιζόμενο, «εικονικοποιημένο» δίκτυο, το οποίο μειώνει τα OPEX και δίνει τα επιχειρηματικά αποτελέσματα που χρειάζεσαι με το ελάχιστο επίπεδο ρίσκου.
- Οι πελάτες βρίσκονται σε διάφορα στάδια υιοθέτησης του SDN, όπως με οποιαδήποτε νέα τεχνολογία. Έχουμε ακούσει πολλές ερωτήσεις από αυτούς: Πώς δημιουργώ ένα business case για SDN; Πώς επικυρώνω το ROI; Πώς διαχειρίζομαι τις συσκευές SDN; Πώς το SDN θα άλλαζε το μοντέλο λειτουργίας μου; Τι νέα κενά ασφαλείας και ρυθμιστικά ζητήματα θα έχω; Πώς χτίζω τις εφαρμογές API που είναι απαραίτητες για τη δική μου περίπτωση χρήσης; Τι κάνω όταν κάτι πάει λάθος;
- Λίγοι πελάτες έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη των προφίλ της εφαρμογής τους. Χωρίς μια καθαρή εικόνα των προφίλ της εφαρμογής σας, υπάρχουν κίνδυνοι στην ανάπτυξη του SDN.
- Οι υπηρεσίες της Cisco μπορούν να σας βοηθήσουν κατά το ταξίδι του SDN, ξεκινώντας από το να αναγνωρίσουν τη σωστή στρατηγική προς εκτέλεση, έτσι ώστε ο οργανισμός σας να μπορεί να μετασχηματίσει την επιχειρηματική σας ατζέντα, με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους.
Οι συνεργάτες της Cisco μπορούν να δουν πέρα από την υπερβολική προβολή του SDN προς τη δυνατότητα προγραμματισμού του δικτύου.
Υπάρχουν πολλές υπερβολές και θεωρίες στην αγορά για τη θέση της Cisco στην τάση του SDN. Αλλά όπως εξήγησε η Cisco κατά τη διάρκεια του Cisco Partner Summit, το SDN από μόνο του είναι ένα περιορισμένο όραμα, αφού για παράδειγμα, οι πελάτες δεν κερδίζουν τόσα πολλά απλά εικονικοποιώντας τις λειτουργίες του δικτύου.
Το SDN απευθύνεται μόνο σε ένα κομμάτι των απαιτήσεων που χρειάζονται οι πελάτες.Είναι η δυνατότητα προγραμματισμού του δικτύου που θα έπρεπε να είναι ο στόχος και η Cisco και οι συνεργάτες είναι αυτοί που θα αποσαφηνίσουν και θα εξηγήσουν στους πελάτες πώς το δίκτυο του μέλλοντος πρέπει να αλλάξει για να δώσει μεγαλύτερη αξία.No comments: