Pages

03 December 2013

Η αύξηση κεφαλαίου "κλειδί" για τη Forthnet

Με τον «αέρα» του ιστορικού υψηλού των 1,02 εκατομμυρίων συνδρομών στο εννεάμηνο του 2013 και με τα οικονομικά αποτελέσματα να «δείχνουν» επάνοδο σε ανοδική τροχιά, η Forthnet προχωρά τάχιστα τις διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιεί, ύψους 29,1 εκατ. ευρώ. Όπως έχει οριστεί, αύριο 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην AMK, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό, η εισηγμένη αποφάσισε και υλοποιήσει την ΑΜΚ ύψους έως 29,1 εκατ. ευρώ προκειμένου να αποπληρώσει μέρος των τραπεζικών της υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και, μέσω αυτής, το κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για να χρηματοδοτήσει την τρέχουσα στρατηγική της για την ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης. 
Το εκτιμώμενο καθαρό (μετά την αφαίρεση των εξόδων) ποσό των εσόδων που επιδιώκεται να συγκεντρωθεί σε περίπτωση πλήρους κάλυψης ανέρχεται σε 28,49 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό, ως εξής:
* Ποσό 12 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της εταιρείας στους επόμενους 18 μήνες. Σημειώνεται ότι στο κόστος της ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συμπεριλαμβάνονται η παροχή router, τέλη ενεργοποίησης, προμήθεια συνεργατών για απόκτηση νέων πελατών και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης του εξοπλισμού.
* Ποσό 10 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων και τυχόν μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από δανειακές συμβάσεις στους επόμενους 18 μήνες.
* Ποσό 4,74 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή προμηθευτών στους επόμενους οκτώ μήνες.
* Ποσό 1,75 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο (υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεως και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) με το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να αναβαθμίσει το υφιστάμενο δίκτυο εξυπηρέτησης της τηλεφωνικής κίνησης (κόμβοι μεταγωγής φωνής), με ένα νέο δίκτυο νέας γενιάς IP Multimedia Subsystem (IMS), τεχνολογίας SIP (Session Initiation Protocol), αυξημένης διαθεσιμότητας. Παράλληλα σχεδιάζεται να υλοποιήσει data centre που θα χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία της νέας πλατφόρμας, για φιλοξενία συστημάτων πελατών που επιθυμούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών συνεγκατάστασης (collocation) αλλά και για φιλοξενία εξοπλισμού που αποσκοπεί στην παροχή και υποστήριξη υπηρεσιών Cloud.
O αρχικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται σε 7 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός τριετίας και μέχρι το τέλος του 2016 και εφόσον εγκριθεί ο φάκελος συμμετοχής της εταιρείας στο προαναφερθέν επενδυτικό σχέδιο.
Οι Άραβες της ΕΙΤ
Στο ενημερωτικό αναφέρεται επίσης πως στα πλαίσια της ΑΜΚ, η Forgendo (θυγατρική της ΕΙΤ και βασικός μέτοχος της Fothnet με ποσοστό 41,27%), δήλωσε στην από 23/08/2012 έκτακτη γ.σ. των μετόχων ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει στην εταιρεία, (α) μέχρι και την ημερομηνία κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί και (β) για περίοδο έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, λαμβανομένων υπόψη των κυρίαρχων κατά το χρόνο εκείνο οικονομικών περιστάσεων. “Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των κυρίαρχων κατά το χρόνο εκείνο οικονομικών περιστάσεων, η Forgendo Ltd ασκώντας τα υφιστάμενα δικαιώματα προτίμησης προτίθεται να συνεισφέρει ποσό ύψους των 12,03 εκατ. ευρώ”.
Σε ό,τι αφορά στις τάσεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, η εταιρεία αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια συνεχής αύξηση της πελατειακής βάσης στο σύνολο της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας και ο όμιλος Forthnet παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη. Τα τελευταία τρίμηνα ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης των αυτόνομων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει μειωθεί ενώ συνεχώς έδαφος κερδίζουν οι συνδυαστικές υπηρεσίες, είτε συνδυασμού κινητής-σταθερής-Internet, είτε σταθερής-Internet-Pay TV τομέας που δραστηριοποιείται κυρίως ο όμιλος Forthnet.
Ο υψηλός ανταγωνισμός σε μία αγορά με έξι τουλάχιστον τηλεπικοινωνιακούς φορείς, σε συνδυασμό με τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών, εξαιτίας της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας, οδηγεί μεσομακροπρόθεσμα στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη (ARPU), με συνέπεια τη μείωση των εσόδων της αγοράς και του oμίλου, τονίζεται στο ενημερωτικό. Παρόλα αυτά η Forthnet προσπαθεί να διαφυλάξει το έσοδό ανά πελάτη διαφοροποιώντας τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών με το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών και προϊόντων, όπως για παράδειγμα την υπηρεσία Nova 3Play επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση των κερδοφόρων και πιστών πελατών.
Θετικό παράγοντα, αποτελεί το γεγονός ότι οι επενδύσεις στις βασικές υποδομές δικτύου έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί και πλέον βαίνουν μειούμενες. Τέλος, για το 2013 στρατηγική του ομίλου αποτελεί η ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Για παράδειγμα, θα ενεργοποιηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα WebTV (DRM based) για την υποστήριξη των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω Web (Over The Top platform).
Οι συνολικές συνδρομές της εταιρείας ανήλθαν σε 1.029.709 και είναι αυξημένες κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι. Από αυτές, 609.870 είναι συνδρομητές broadband (από 525.738 που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) και 419.839 συνδρομητές pay TV (από 367.157 αντίστοιχα). Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στους συνδρομητές συνδυαστικών υπηρεσιών οι οποίοι ανήλθαν στους 251 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 77,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.
Όπως ανακοινώθηκε, στο τέλος του Σεπτεµβρίου του 2013, οι συνδροµητές Nova 3Play/συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, ανήλθαν στους 251 χιλιάδες, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 77,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012. Η σηµαντική αύξηση αποδίδεται κυρίως στη µεγάλη ζήτηση των προϊόντων Nova 3Play, που ενίσχυσαν την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 3ο τρίµηνο, οι νέοι συνδροµητές Nova 3Play φτάσανε σε επίπεδα ρεκόρ καθώς ανήλθαν τους 47 χιλιάδες, σηµειώνοντας πολύ µεγάλη αύξηση συγκρινόµενοι µε τους 2 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το µερίδιο των συνδροµητών Nova 3Play στο σύνολο της συνδροµητικής βάσης της Forthnet διαρκώς αυξάνει. Η τάση αυτή βελτιώνει το μέσο έσοδο ανά συνδροµητή καθώς και την πιστότητά τους στην υπηρεσία.No comments: