Pages

08 December 2013

Forthnet: Η κόντρα φέρνει… «εγγύηση» της αύξησης

Πως η «κόντρα» μεταξύ της Wind και των Αράβων της Dubai Holding, βασικών μετόχων της Forthnet, φαίνεται να διασφαλίζει απολύτως την… υπερκάλυψη της αύξησης, προς όφελος της εταιρίας, αλλά και της μετοχής.
H εισηγμένη εταιρία Forthnet, αλλά και η μετοχή της φαίνεται ότι θα είναι σε αυτήν τη φάση οι μεγάλοι ωφελημένοι από τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δύο βασικότερων μετόχων της, δηλαδή της εταιρίας Forgendo που κατέχει το 41,27% και της Wind που έχει αυξήσει τη θέση της, φτάνοντας στο 32,3%.
Μόλις χθες, έγινε πακέτο, με το οποίο η Wind, εν όψει της ΑΜΚ, «πήρε πάνω της» το ποσοστό 27,04% που έως πρότινος κατείχε η εταιρία Zesmero, η οποία, όμως, είχε υπογεγραμμένο σύμφωνο call option για την πώλησή του στην πρώτη.
Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες ότι οι Άραβες της Forgendo (απώτερος μέτοχος είναι η εταιρία Dubai Holding LLC) θα ασκήσουν σίγουρα όλα τα δικαιώματά τους, θεωρούνται απολύτως φυσιολογικές, καθώς σε άλλη περίπτωση θα έδιναν στη Wind την ευκαιρία να αποκτήσει έως και πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρίας.
Ακριβώς το ίδιο ευλόγως θα πράξει και η Wind. Διότι αν δεν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της, θα δει τα ποσοστά που με κόπο έκτισε να κατρακυλούν.
Ωστόσο, από τους όρους της αύξησης προκύπτει ότι αμφότερες οι πλευρές δεν μπορούν να αρκεστούν στην απλή άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναλογούν. Τουναντίον, θα πρέπει υποχρεωτικά να προεγγραφούν για μιάμιση φορά το ποσό που τους αναλογεί.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση, στην ΑΜΚ προβλέπεται δικαίωμα προεγγραφής έως 1,5 φορά επί του αριθμού των νέων μετοχών που αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το δικαίωμα προεγγραφής, θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης.
Πρακτικά, αναφέρουν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς στο Euro2day.gr, η μία πλευρά δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα πράξει η άλλη, σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετα δικαιώματα.
Οπότε, αμφότερες θα κινηθούν πιθανότατα προς την κάλυψη όλου του δικαιώματος προεγγραφής που τους αναλογεί, ώστε να αποφύγουν πιθανή μεταβολή των μετοχικών ισορροπιών εις βάρος τους, αφού από την ΑΜΚ θα προκύψουν 97.144.575 μετοχές, σε αναλογία 15 νέες για κάθε 2 παλαιές.
Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι η Wind ασκούσε δικαιώματα προεγγραφής για 1,5 φορά τις μετοχές που τις αναλογούν, δεν υπήρχε σημαντική συμμετοχή από τρίτους επενδυτές και οι Άραβες έμεναν στα δικαιώματα που προκύπτουν από την υπάρχουσα συμμετοχή τους, τότε θα μπορούσε να φτάσει το ποσοστό της στο 46% μετά την αύξηση, καθιστάμενη νέος βασικός μέτοχος της εταιρίας!
Με αυτά τα δεδομένα, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, είναι λογικό να υποτεθεί ότι αμφότερες οι πλευρές θα σπεύσουν να καλύψουν τα νώτα τους ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προεγγραφής και -δεδομένων των υπαρχόντων ποσοστών τους- διασφαλίζοντας βρέξει-χιονίσει την πλήρη κάλυψη της αύξησης.
Αυτός ο άτυπος ανταγωνισμός, όμως, δεν αναμένεται να αφήσει αδιάφορη την αγορά δικαιωμάτων. Αμφότερες οι πλευρές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν και δικαιώματα συμμετοχής από την αγορά, τα οποία θα θέλουν να πωλήσουν άλλοι μέτοχοι. Γεγονός που ενδέχεται να έχει ευεργετική επίδραση και στην τιμή του δικαιώματος.
Το πιθανότερο, λένε χρηματιστές, είναι ότι μετά την αύξηση οι ισορροπίες θα είναι στα ίδια επίπεδα με τις σημερινές.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η «αξία» της ίδιας της Forthnet δείχνει να αυξάνεται σημαντικά. Η ενίσχυσσή της με 30 εκατ. ευρώ «φρέσκο χρήμα» έρχεται ίσως στην πιο κατάλληλη συγκυρία.
Τα αποτελέσματα 9μήνου, σημειώνουν στελέχη της αγοράς, ανέδειξαν ότι το turn around story της Forthnet έχει ισχυρή βάση καθώς παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση σε βασικές παραμέτρους της δραστηριότητάς της (τα λεγόμενα Key Performance Indicators), όπως η εκτόξευση των συνδρομητών σε triple play και η σταθερή βελτίωση των εσόδων λιανικής από τρίμηνο σε τρίμηνο, παρά τη συμπίεση των τιμών που παρατηρείται στην αγορά.
Έτσι, η ένεση ρευστότητας από την αύξηση μπορεί να αναδείξει περαιτέρω την «αξία» της, προς όφελος όλων των μετόχων, υποβοηθώντας την αναδιάρθρωση των δανείων και εκτονώνοντας την πίεση τόσο στις χρηματορροές, όσο και στην αποτίμησή της.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το ισχυρό ενδιαφέρον της Wind για τη Forthnet απεικονίζεται και στο γεγονός ότι εμφανίζεται πρόθυμη να επενδύσει ένα πρόσθετο ποσό της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας, τη στιγμή που σε σημαντικό φάσμα δραστηριοτήτων οι δύο εταιρίες σήμερα είναι ανταγωνιστικές.No comments: