Pages

10 January 2014

Cytavision στην Κύπρο: Υπό έρευνα για κλειστό διαγωνισμό

Παρέμβαση Γ. Ελέγκτριας που ζήτησε στοιχεία και ονόματα Υπό έρευνα για κλειστό διαγωνισμό η Cytavision. Λευκωσία: Κάτω από το μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τέθηκε άλλη μια προσφορά εκατομμυρίων ευρώ της ΑΤΗΚ, που αφορά αυτή τη φορά την παροχή υπηρεσιών παραγωγής και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων για την υπηρεσία Cytavision. Εκτός του ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν προκηρύχθηκε δημόσια αλλά ακολουθήθηκε η κλειστή διαδικασία, υποβλήθηκε γραπτή καταγγελία από οικονομικό φορέα που καταγγέλλει τον παράνομο αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό, παρόλο που, όπως υποστηρίζει, διαθέτει τόσο τον απαιτούμενο εξοπλισμό όσο και την εμπειρία για ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων.
Ως απότοκο της καταγγελίας, η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ζήτησε από τη διεύθυνση της ΑΤΗΚ όπως της κοινοποιήσουν τα ονόματα των οικονομικών φορέων που προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και τους λόγους που απέκλεισαν τον παραπονούμενο προσφοροδότη, χωρίς μάλιστα αιτιολόγηση.
Υποδεικνύοντας, παράλληλα, ότι η πρόνοια που περιλήφθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά στην εμπειρία του προσφοροδότη, αποκλείει ουσιαστικά όλους τους προσφοροδότες που δεν έχουν εκτελέσει στο παρελθόν έργα για την ΑΤΗΚ.
Τα στοιχεία ζητήθηκαν στις 13/12/2013 και όπως επιβεβαιώσαμε, μέχρι χθες δεν υπήρξε καμία απάντηση από την ΑΤΗΚ. Θέμα το οποίο, πλέον, αναμένεται να επιληφθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες.
Ο αν. διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Χασαπόπουλος, απέστειλε εκ μέρους της κ. Γιωρκάτζη επιστολή προς τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της ΑΤΗΚ, Άριστο Ριρή. Αφού τον ενημερώνει για τη σχετική καταγγελία, ο κ. Χασαπόπουλος προβαίνει στις εξής παρατηρήσεις, υποδεικνύοντας επί λέξει τα ακόλουθα:
Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε µε την κλειστή διαδικασία. Παρακαλώ να µας πληροφορήσετε τα ονόματα των οικονομικών φορέων που προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και τους λόγους που αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της παραπονούμενης εταιρείας από τον κατάλογο των προσφοροδοτών.
Στο άρθρο 22Α -Εμπειρία Προσφοροδότη- των εγγράφων του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «απαιτείται από τους προσφοροδότες να υποβάλουν κατάλογο µε παρόμοια έργα που ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΑΤΗΚ θα λάβει υπ’ όψιν μεταξύ άλλων κριτηρίων, την εμπειρία της ΑΤΗΚ ως προς την ικανότητα του προσφοροδότη να διεκπεραιώσει επιτυχώς παρόμοια έργα εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων ή να προμηθεύσει τις κατάλληλες Υπηρεσίες σύμφωνα µε τις προδιαγραφές, όπως προκύπτει από εργασίες που εκτελέστηκαν από τον προσφοροδότη για την ΑΤΗΚ.
Οι προσφοροδότες πρέπει να σημειώσουν ότι όλες οι αναφορές που σχετίζονται µε τις προσφερόµενες Υπηρεσίες θα αποτελούν βάσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών».
Σύμφωνα με τον κ. Χασαπόπουλο, η πιο πάνω πρόνοια / όρος αποτελεί άνιση µεταχείριση ή και διάκριση µεταξύ των οικονομικών φορέων, εφόσον κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη -µεταξύ άλλων κριτηρίων- η εμπειρία που απεκόμισε η ΑΤΗΚ ως προς την ικανότητα του προσφοροδότη στην επιτυχή διεκπεραίωση παρόμοιων έργων που εκτελέστηκαν για την ίδια, χωρίς να καθορίζονται με σαφήνεια, αφενός, η βαρύτητα που θα δοθεί στο εν λόγω κριτήριο καθώς και ο τρόπος που θα ληφθεί υπόψη και, αφετέρου, µε βάση ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν έργα προσφοροδοτών που δεν έχουν εκτελέσει στο παρελθόν έργα για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Ενώ ο παραπονούμενος προσφοροδότης είχε απευθυνθεί γραπτώς προς την ΑΤΗΚ µε επιστολή του ημερομηνίας 8/11/2013, ζητώντας να του επιτραπεί η συµµετοχή στον διαγωνισμό, παραθέτοντας την εμπειρία του σε παρόμοια έργα και τον εξοπλισμό που διαθέτει, εντούτοις, όπως παρατηρεί ο κ. Χασαπόπουλος, η ΑΤΗΚ απάντησε στις 26/11/2013, δηλαδή µετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών που ήταν στις 22/11/2013, χωρίς μάλιστα να αναφέρει τους λόγους που δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα του.
Συνεχίζει χωρίς κέρδη
Η Γενική Ελέγκτρια στην ετήσια έκθεση της για το 2012, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, εκφράζει τις αμφιβολίες της κατά πόσο η υπηρεσία Cytavision θα καταστεί κερδοφόρα το 2016, όπως υπολογίστηκε από την ΑΤΗΚ το 2010! Αντίθετα, υποδεικνύει ότι το έλλειμμα της εν λόγω υπηρεσίας αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, τα έσοδα από την υπηρεσία Cytavision για το 2012 ανέρχονται σε €23,5 εκατ. και δεν είναι αρκετά ούτε για να καλύψουν το κόστος εξασφάλισης περιεχομένου, για το οποίο δαπανήθηκε το ποσό των €27,8 εκατ. σε συμφωνίες που έγιναν με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, ταινίες, αθλητικό περιεχόμενο και παιχνίδια κατά ζήτηση και με αθλητικά σωματεία για εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
«Αν ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα έξοδα της Cytavision, όπως το κόστος κεφαλαίου και η εξυπηρέτηση πελατών, το έλλειμμα αυξάνεται σημαντικά και είναι πολύ περισσότερο από το κέρδος», αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Γιωρκάτζη.
Προσθέτοντας παράλληλα και τα εξής: «Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΤΗΚ του 2010, η Cytavision αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2016. Εντούτοις, τα πραγματικά αποτελέσματα για το 2012, που αναφέρονται πιο πάνω, απέχουν πολύ από τις προβλέψεις. Το κόστος περιεχομένου είναι μεγαλύτερο κατά €3,9 εκατ. και τα έσοδα της υπηρεσίας είναι λιγότερα κατά €7,6 εκατ. σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στις εκτιμήσεις του 2010. Επίσης, το έλλειμμα για το 2011 είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κατά €9,7 εκατ. Τα στοιχεία αυτά καθώς και τα συνεχή ελλείμματα των προηγούμενων χρόνων καθιστούν κατά την άποψή μας τον στόχο της κερδοφορίας το 2016 πολύ δύσκολο».
Γράφει: Μιχάλης ΧατζηστυλιανούNo comments: