Pages

20 February 2014

Περίπου 300 εκατομμύρια νέους πελάτες θα φέρει η κατάργηση των τελών περιαγωγής

Το 94% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους περιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών όπως το Facebook, λόγω του υψηλού κόστους της περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με νέα έρευνα που έγινε μεταξύ 28.000 πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χάνουν μια αγορά περίπου 300 εκατομμυρίων χρηστών, λόγω των σημερινών στρατηγικών τιμολόγησης, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών.
Τη στιγμή που οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, και κυρίως των κινητών δεδομένων, αναπτύσσονται ραγδαία στο εσωτερικό των κρατών μελών, τα τέλη περιαγωγής έχουν επιπτώσεις, όπως:
Το 47% των ερωτηθέντων δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ κινητό διαδίκτυο σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Μόνο 1 στους 10 χρήστες θα έστελνε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον ίδιο τρόπο όπως στη χώρα του.
Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των χρηστών απλώς απενεργοποιούν το κινητό τους όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ
Εκατομμύρια χρηστών προτιμούν να στέλνουν μηνύματα (SMS) αντί να πραγματοποιούν κλήσεις.
Οι συχνοί ταξιδιώτες – που αποτελούν το πλέον κερδοφόρο τμήμα της δυνητικής αγοράς - είναι πιθανότερο να απενεργοποιούν τη λειτουργία περιαγωγής δεδομένων στα κινητά τους, απ΄ό,τι οι περιστασιακοί ταξιδιώτες. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι συχνοί ταξιδιώτες είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το πραγματικό κόστος της περιαγωγής δεδομένων στην Ευρώπη από ό,τι οι περιστασιακοί ταξιδιώτες.
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε σχετικά: «Έχω ειλικρινά μείνει έκπληκτη από αυτά τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να καταργήσουμε τα τέλη περιαγωγής. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το κινητό τους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γεγονός που είναι εις βάρος και των εταιρειών».
«Δεν μιλάμε απλώς για πόλεμο μεταξύ ταξιδιωτών και εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Εκατομμύρια επιχειρήσεις επιβαρύνονται με επιπλέον δαπάνες λόγω της περιαγωγής, και παράλληλα άλλες εταιρείες, όπως αυτές που δημιουργούν εφαρμογές, χάνουν επίσης έσοδα. Η περιαγωγή είναι μια ανωμαλία στην εσωτερική αγορά – είναι οικονομικός παραλογισμός».
Ενώ οι εταιρείες εφαρμογών παρουσιάζουν εκρηκτική ανάπτυξη στην Ευρώπη (IP/14/145), ορισμένα εμπόδια, όπως τα τέλη περιαγωγής, αναχαιτίζουν την πορεία αυτού του νέου κλάδου. Εφαρμογές για ταξιδιωτικούς οδηγούς, φωτογραφίες και χάρτες, πλήττονται ιδιαίτερα.
Μάλιστα, οι καταναλωτές δεν περιορίζουν τη χρήση των κινητών τους μόνο όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέσα στη χώρα τους, το 70% των ατόμων που τηλεφωνούν σε άλλες χώρες της ΕΕ, περιορίζουν τις κλήσεις αυτές λόγω κόστους. 
Κλήσεις εντός της Ε.Ε
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το 28% των ταξιδιωτών στην ΕΕ απενεργοποιούν το κινητό τους όταν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα. Μόνο το 8% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν το κινητό τους στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους. Οι 3 στους 10 χρήστες δεν τηλεφωνούν ποτέ όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα.
Καλύτερα μηνύματα παρά κλήσεις
Οριακά περισσότεροι χρήστες προτιμούν να στέλνουν γραπτά μηνύματα αντί να τηλεφωνούν όταν βρίσκονται στο εξωτερικό: οι 2 στους 10 στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό με τον ίδιο τρόπο όπως όταν βρίσκονται στη χώρα τους. Η έρευνα δείχνει ότι το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών δεν στέλνουν ποτέ μηνύματα όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Όχι στο κινητό διαδίκτυο στο εξωτερικό
Τα στοιχεία για τη χρήση κινητού διαδικτύου στο εξωτερικό είναι ακόμη πιο απογοητευτικά. Στην πλειονότητά τους (47%), οι ερωτηθέντες δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μόνον ένας στους 10 θα χρησιμοποιούσε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον ίδιο τρόπο όπως στη χώρα του, και μόνο 1 στους 20 θα χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και στη χώρα του.
Επιπλέον, οι συχνοί ταξιδιώτες είναι πιθανότερο να απενεργοποιούν τη λειτουργία περιαγωγής δεδομένων στα κινητά τους, απ΄ό,τι οι περιστασιακοί ταξιδιώτες, σε ποσοστά 33% και 16% αντίστοιχα. Η έρευνα συνάγει ότι η διαφορά αυτή είναι τόσο μεγάλη επειδή οι συχνοί ταξιδιώτες είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το πραγματικό κόστος της περιαγωγής δεδομένων στην Ευρώπη από ό,τι οι περιστασιακοί ταξιδιώτες.
Ταυτόχρονα, χάρη στις ισχύουσες ρυθμίσεις για την περιαγωγή που οδήγησαν σε μείωση των τιμών, διαπιστώθηκε εκρηκτική αύξηση κατά 1.500% στην περιαγωγή δεδομένων σε όλη την ΕΕ, από το 2008. Με δεδομένη την αύξηση της χρήσης κινητών υπηρεσιών και στο εσωτερικό των χωρών, το γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές περιορίζουν τη χρήση στο εξωτερικό είναι ανησυχητικό δείγμα μιας χαμένης ευκαιρίας ανάπτυξης για τη νεοεμφανιζόμενη αγορά των εφαρμογών, καθώς και για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 
Προσιτές τηλεπικοινωνίες για όλους στην Ε.Ε
Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής «Συνδεδεμένη Ήπειρος» (MEMO/13/779) ζητά από τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς για τις κλήσεις και τη χρήση του διαδικτύου μέσω κινητών. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συνδυασμός κανονιστικών υποχρεώσεων και κινήτρων για την αγορά, που θα ωθήσει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να επεκτείνουν τα εγχώρια προγράμματά τους, ώστε το αργότερο από τον Ιούλιο 2016 οι πελάτες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους σε όλη την Ένωση με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους («περιαγωγή σαν στο σπίτι σας»). Σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν το 2012, οι καταναλωτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα, από τον Ιούλιο 2014, να εγκαταλείπουν τον εθνικό τους πάροχο όταν ταξιδεύουν και να αγοράζουν φθηνότερες υπηρεσίες περιαγωγής από τοπικό πάροχο στη χώρα που επισκέπτονται, ή από ανταγωνιστή πάροχο περιαγωγής στη χώρα τους, δίχως να χρειάζεται αλλαγή κάρτας SIM.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου επικοινωνιών, με τη σταδιακή κατάργηση και την εξάλειψη των διαφορών στις τιμές για εγχώριες κλήσεις, κλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης καθώς και κλήσεις περιαγωγής.
Πρόσφατες μειώσεις τιμών 
Το πρόβλημα της περιαγωγής ήταν ακόμη μεγαλύτερο πριν από το 2008, όταν η ΕΕ επέβαλε ανώτατες τιμές. Έκτοτε, οι καταναλωτές διαπίστωσαν:
  • κατά 80% μείωση στις τιμές λιανικής για κλήσεις και SMS
  • μέχρι και 91% μείωση στις τιμές περιαγωγής δεδομένων.
  • Ειδικότερα στη Γαλλία, οι καταναλωτές επωφελούνται πλέον από την κατάργηση των τελών περιαγωγής, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι δυνατό για τις εταιρείες τηλεφωνίας να προσφέρουν καλά προγράμματα, που θα ισχύουν για όλη την ΕΕ, με ενιαία τιμή.No comments: