Pages

28 February 2014

Η NETFLIX πληρώνει στην Comcast για να έχει ποιοτική πρόσβαση στους πελάτες της

Στις 23 Φεβρουαρίου 2014 ο Ξένος Τύπος αναφέρεται σχετικά σε μια συμφωνία μεταξύ της Netflix και της Comcast, η οποία θα επιτρέπει στον πάροχο του περιεχομένου (Netflix) να συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο του παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών (Comcast). Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια άμεση συμφωνία ανταλλαγής κίνησης που αλλά δεν είναι δωρεάν (όπως συμβαίνει συχνά σε το περιβάλλον ανταλλαγής κίνησης), δεδομένου ότι η Netflix έχει δεσμευτεί να καταβάλει στην Comcast κάποιο τίμημα (οι πληροφορίες για την τιμή δεν είναι δημόσιες).
Βάσει της συμφωνίας αυτής, οι συνδρομητές της Netflix θα απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα όταν παρακολουθούν ταινίες. Στην πραγματικότητα, οι streaming υπηρεσίες της Netflix θα μεταφέρονται στους συνδρομητές της απευθείας και δεν θα περνάνε μέσα από άλλα δίκτυα και πολλές / διαφορετικές δρομολογήσεις - σε αντίθεση με το σήμερα, δεδομένου ότι οι περισσότερες ταινίες της Netflix συνήθως μεταδίδονταν μέσω της Cogent, ένα φορέα ο οποίος στη συνέχεια παρέδιδε την κίνηση στην Comcast.
Η συμφωνία μεταξύ της Netflix και Comcast φαίνεται λοιπόν σαν μια συνήθη εμπορική πράξη, δεδομένου ότι οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να έχουν την επιλογή να συνδέονται απευθείας με το δίκτυο των χρηστών τους ή να παραδίδουν το streaming σε έναν φορέα, ο οποίος θα κάνει τα υπόλοιπα άμεσα (μέσω δικών του συμφωνιών ανταλλαγής της κίνησης) ή μέσω άλλων φορέων.
Από ότι αντιλαμβανόμαστε, αυτή ήταν μια καθαρά εμπορική απόφαση, η οποία έπρεπε να λάβει υπόψη του διάφορους παράγοντες: όπως η κάλυψη του ISP και η πελατειακή βάση, η αρχιτεκτονική δρομολόγησης και η τιμή διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.
Φυσικά, η Netflix δεν θα κάνει άμεσες συμφωνίες ανταλλαγής κίνησης με όλους τους ISP του κόσμου, γιατί θα ήταν αδύνατο και παράλογο. Ωστόσο, είναι λογικό να διαπραγματευτεί μια τέτοια συμφωνία, τουλάχιστον με τους κύριους παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων της Comcast - η τελευταία είναι ο κύριος πάροχος στην ενδιαφερόμενη αγορά για την Netflix - εάν η τιμή είναι η σωστή.
Οι πελάτες της Comcast θα έχουν όφελος από αυτό, επειδή θα απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα όταν παρακολουθούν τις ταινίες της Netflix, καθώς το σήμα ροής (streaming) θα να παραδίδεται άμεσα σε αυτούς χωρίς πάρα πολλές και διαφορετικές δρομολογήσεις.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτό το είδος της συμφωνίας δεν έχει τίποτα να κάνει με το ζήτημα της ρύθμισης σχετικά με την Ουδετερότητα. Πράγματι επί της ουσίας, στο Netflix streaming δεν θα δοθεί προτεραιότητα ή κάποια προνομιακή μεταχείριση και ως εκ τούτου, η ουδετερότητα του δικτύου παραμένει «ασφαλής». Αντίθετα, ορισμένες «ποιοτικές» επιπτώσεις θα γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες εξαιτίας αυτής της συμφωνίας διασύνδεσης που θα επιτρέπει στην ροή βίντεο να φτάσει στα νοικοκυριά με λιγότερο δυνητικά σημεία συμφόρησης. 
Έτσι, αυτό το είδος της συμφωνίας αποδεικνύει ότι τα περισσότερα από τα επιχειρήματα εναντίον της ουδετερότητας του δικτύου δεν είναι σωστά, γιατί:
(I) προκειμένου να δοθεί βελτιωμένη ποιότητα στους τελικούς χρήστες, δεν είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ροή πληροφορίας στα δίκτυα, να μην γίνουν διακρίσεις, κλπ. Αρκεί να οργανωθεί η ροή στο Internet μέσω διαφορετικών δρομολογήσεων ή να γίνουν συγκεκριμένες συμφωνίες ανταλλαγής κίνησης.
(Ii) είναι ένα καθαρά εμπορικό ζήτημα - εάν η τιμή είναι "σωστή" αυτό μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται ρύθμιση.
(Iii) Αφορά τον πάροχο περιεχομένου, τον OTT ή τους τελικούς χρήστες να αποφασίσουν αν μια δεδομένη ποιότητα μπορεί να είναι επιθυμητή και σαν συνέπεια η αγορά θα δώσει προσφορές και λύσεις. Αντίθετα, ολόκληρη η συζήτηση για την ουδετερότητα δικτύου στην USA και ιδιαίτερα στην ΕΕ είναι κατά πόσον συγκεκριμένες «εξειδικευμένες» υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εγγυημένης ποιότητας ή να αναγνωρίζονται από τον κανονισμό ρύθμισης, ακόμη και όταν κανείς στην αγορά δεν ζητά αυτή την υπηρεσία !
Θα μπορούσε κάποιος συνεπώς να υποστηρίξει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι επιθυμητή και να είναι μία εναλλακτική λύση για τα σενάρια που αφορούν την ουδετερότητα του δικτύου.
Η απάντηση είναι: NΟ (Με την Ελληνική οπτική ΝαιΟχι: ίσως ναι, ίσως όχι). Κάποιος πρέπει να εξετάσει γιατί η Netflix αποφάσισε να κλείσει αυτή τη συμφωνία ?
Αν ήταν μια ελεύθερη εμπορική απόφαση, που αποσκοπεί μόνο στην βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας των συνδρομητών, η απάντηση είναι θετική.
Αντίθετα, αν η συμφωνία αναγκάστηκε λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργείται τεχνητά από την Comcast, το σενάριο γίνεται πιο σκούρο. Ενδιαφέρον έχει βέβαια ότι υπάρχουν ειδήσεις που επίσης η AΤ&T ενδιαφέρεται να κλείσει το ίδιο είδος της συμφωνίας με τη Netflix.
Επιπλέον, πρέπει κανείς να εξεταστεί πιθανό πρόβλημα που προκύπτει από την αλλαγή του τοπίου στην αγορά ISP στις ΗΠΑ. Αν η Comcast πετύχει στην αγορά του ανταγωνιστή Time Warner, τότε μπορεί να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά πρόσβασης στο Διαδίκτυο στις ΗΠΑ και μπορεί να μπει στον πειρασμό, κατά συνέπεια, να αυξήσει καταχρηστικά τα τέλη ανταλλαγής κίνησης (σε Netflix ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο περιεχομένου ή φορέα) ή να κάνει διακρίσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα αντιανταγωνιστικό ή κανονιστικό ζήτημα μπορεί να προκύψει.No comments: