Pages

06 March 2014

ΟΤΕ: Στα € 287,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013

Βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το 2013, ενώ σε ό,τι αφορά τα κέρδη επηρεάστηκαν από έκτακτες επιβαρύνσεις (επιβάρυνση προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, φορολογική επιβάρυνση από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών και κόστη αναδιάρθρωσης). Σε επίπεδο εσόδων, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια πτώσης (από το δ’ τρίμηνο του 2008), ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού σημείωσε ετήσια αύξηση στο τελευταίο τρίμηνο του 2013.
Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο μισό (1,5 δισ. ευρώ), ενώ οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 5% το 2013. 
Ο όμιλος εμφάνισε σταθερή μείωση των Λειτουργικών Εξόδων με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.800 εργαζομένων στα προγράμματα εθελουσίας ΟΤΕ.
(Εκατ. € )
Δ’τρίμηνο 2013
Δ’τρίμηνο 2012
Δωδεκάμηνο 2013
Δωδεκάμηνο 2012
Κύκλος Εργασιών
1.045,5
1.044,6
4.054,1 
4.330,3
EBITDA
120,7
229,4
1.177,9 
1.392,9
Περιθώριο EBITDA %
11,5%   
22,0%
29,1%   
32,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA*
381,4     
352,4
1.456,3 
1.515,9
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %
36,5%   
33,7%
35,9%   
35,0%
Καθαρά Κέρδη
(188,7)  
(57,7)
287,8     
440,2
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
(0,3849)
(0,1177)
0,5873  
0,8981

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και έτους 2013, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Το 2013 ήταν μια χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ. Χάρη στης επιδόσεις μας μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στη χρονιά που πέρασε περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι του ΟΤΕ αποδέχτηκαν τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αριθμό αποχωρήσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας σε 8.000 από το τέλος του 2009. Αυτό συνεισέφερε αποφασιστικά στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Μέσω των ισχυρών ταμειακών ροών και την επιτυχημένη πώληση δραστηριοτήτων, δημιουργήσαμε μια εύρωστη εταιρεία και συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσαμάζ προσέθεσε: «Το 2013 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία βελτιώσαμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις. Από τρίμηνο σε τρίμηνο ο Όμιλος κατέγραφε μικρότερη μείωση εσόδων, καταλήγοντας σε θετικό πρόσημο το Δ’ τρίμηνο, όπου σημειώσαμε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών για έλεγχο του κόστους, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίμηνο, αλλά και σε επίπεδο έτους. Κυρίως, όμως, την περασμένη χρονιά αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και επενδύσαμε σε λύσεις που θα εξασφαλίσουν μία άριστη εμπειρία για τον πελάτη σε όλες τις δραστηριότητές μας. Το 2014 θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να διασφαλίσουμε όσα έχουμε επιτύχει, να συνεχίσουμε να καινοτομούμε σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και να ενισχύσουμε την κερδοφορία του Ομίλου».
Σημειώνεται πως το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ θα υποβάλλει πρόταση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το 2014, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους λόγω των διαδοχικών μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις αρχές του 2013, την αύξηση της διείσδυσης νέων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και τέλος τη σταθεροποίηση του δείκτη ARPU στη κινητή τηλεφωνία. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους, και η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη μείωση κόστους από τα πρόσφατα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης. Διαθέτοντας εύρωστα οικονομικά μεγέθη, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών προοπτικών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, την ικανοποίηση του πελάτη και τη δημιουργία μελλοντικών πηγών εσόδων.No comments: