Pages

26 March 2014

EU: Σε σύγχυση οι καταναλωτές από τις διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με νέες μελέτες

Οι 400 χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά τις τιμές, την ταχύτητα και το εύρος των επιλογών για τις ευρυζωνικές συνδέσεις — σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τέσσερις μελέτες που δημοσιεύτηκαν σήμερα, δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα ενιαίο σχέδιο ούτε συνοχή στις αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι καταναλωτές βρίσκονται επίσης σε σύγχυση εξαιτίας των διαφορετικών πληροφοριών που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιλέξουν το καλύτερο γι΄αυτούς.
 • Οι τιμές για τις συνηθέστερες ευρυζωνικές συνδέσεις μπορεί να είναι έως και τέσσερις φορές επάνω σε ορισμένα κράτη μέλη, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη.
 • Το 66 % των πολιτών δεν γνωρίζουν για ποια ταχύτητα διαδικτυακής σύνδεσης έχουν υπογράψει σύμβαση.
 • Οι καταναλωτές λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, το 75 % της ευρυζωνικής ταχύτητας για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση.
Παρότι οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε η ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην αλλαγή του τηλεπικοινωνιακού τοπίου στην ΕΕ, ο εν λόγω τομέας εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με βάση 28 διαφορετικές εθνικές αγορές. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι φορείς εκμετάλλευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές τιμές και διαφορετικούς κανόνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την άλλη εβδομάδα μια δέσμη μέτρων για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών με στόχο να υλοποιηθεί η #Συνδεδεμένη ήπειρος, η οποία θα προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερα δικαιώματα και καλύτερες υπηρεσίες.
Τεράστιες διαφορές τιμών για τις #ευρυζωνικές συνδέσεις
 • Η Καρολίνα, 35 ετών, μετακομίζει από τη Λιθουανία στην Πολωνία. Στη νέα της κατοικία, θα πληρώνει το λιγότερο τα διπλάσια για ευρυζωνική υπηρεσία παρόμοιας ποιότητας. Θα μπορούσε να πληρώνει έως και 14 φορές περισσότερα.
 • Ο Πίτερ, 65 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να περάσει τη σύνταξή του στην Κύπρο. Θα πληρώνει διπλάσια ή τετραπλάσια τιμή για μια σύνδεση που πιθανώς θα είναι βραδύτερη.
 • Ο Κάρλος επιστρέφει από τη Γαλλία στην πόλη καταγωγής του στην Ισπανία. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι σχετικές τιμές στην Ισπανία μπορεί να είναι κατά 50% υψηλότερες από αυτές που πλήρωνε μέχρι σήμερα.
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @NeelieKroesEU δήλωσε: «Δεν υπάρχει ενιαία αγορά για το διαδίκτυο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο ένα άτομο πρέπει να πληρώνει πάνω από 4 φορές περισσότερο από ό, τι ένα άλλο για την ίδια ευρυζωνική σύνδεση
Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει απόκλιση τιμών έως και 400 % μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις διαφημιζόμενες προσφορές σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην κατηγορία 12-30 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbp), στις οποίες είναι συνδρομητές οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Οι τιμές ξεκινούν από 10 ευρώ έως 46 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το πού ζείτε, και θα μπορούσαν να φτάσουν τα 140 ευρώ το μήνα.
Αποκλίσεις τιμών: οι φθηνότερες διαφημιζόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες διατίθενται στη Λιθουανία (από 10,30 ευρώ), στη Ρουμανία (από 11,20 ευρώ) και στη Λετονία (από 14,60 ευρώ). Σε άλλες χώρες η φθηνότερη προσφορά μπορεί να φθάσει τα 46,20 ευρώ (Κύπρος), ενώ στην Ισπανία (38,70 ευρώ) και στην Ιρλανδία (31,40 ευρώ) δεν είναι πολύ χαμηλότερη. Η μεγαλύτερη εγχώρια διακύμανση τιμών παρατηρείται στην Πολωνία, με προσφορές που κυμαίνονται από 20 έως 140 ευρώ, και στην Κροατία — από 30 έως 121 ευρώ.
Πηγή: Υπηρεσίες της ΕΕ με βάση τη μελέτη Van Dijk. Τιμές Φεβρουαρίου 2013, εκφρασμένες σε ευρώ/μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προσαρμοσμένες σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης.
Παρότι ορισμένες διαφορές μεταξύ των αγορών μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τις διαφορές στο κόστος και τα εισοδήματα, η σημερινή έλλειψη συνοχής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον έντονο κατακερματισμό της αγοράς. Η #Συνδεδεμένη ήπειρος θα συμβάλει στην εξάλειψη των διαφορών στις τιμές, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη δύναμη και στους επενδυτές ένα φιλικότερο περιβάλλον σε όλη την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, και θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να πωλούν τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές άλλων χωρών.
Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι παίρνουμε όταν αγοράζουμε ευρυζωνικές υπηρεσίες
 • Η Άννα έφυγε από το πατρικό της σπίτι και χρειάζεται σύνδεση με το διαδίκτυο. Κάνει έρευνα για να δει τις προσφορές που υπάρχουν, αλλά της είναι δύσκολο να τις συγκρίνει. Όταν τελικά κάνει μια επιλογή, η σύνδεση είναι συχνά βραδύτερη απ’ ό, τι περίμενε.
 • Ο Τόμας δελεάστηκε από την ταχύτητα τηλεφόρτωσης «έως 30 Mbt» που διαφημίζεται στη γειτονιά του. Υπέγραψε σύμβαση για 12 μήνες, αλλά η πραγματική ταχύτητα που λαμβάνει είναι 22 Mbt αντί για 30.
Μια άλλη μελέτη από την εταιρεία @SamKnows, έκανε πάνω από 7 δισεκατομμύρια μετρήσεις διαδικτυακών συνδέσεων σχεδόν 10.000 εθελοντών και διαπίστωσε ότι η πραγματική ταχύτητα τηλεφόρτωσης μπορεί να είναι μέχρι και 64% χαμηλότερη της διαφημιζόμενης.
Είδος σύνδεσης
Πραγματική ταχύτητα ως % της διαφημιζόμενης
Καλωδιακή σύνδεση
89,5 %
Σύνδεση οπτικών ινών (FTTx)
82,7 %
Χάλκινες συνδέσεις (xDSL)
63,8 %
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @NeelieKroesEU δήλωσε: «Παρόλο που τα δίκτυα στα οποία βασίζονται οι ευρυζωνικές συνδέσεις βελτιώνονται, η απόκλιση μεταξύ των διαφημιζόμενων και των πραγματικών ταχυτήτων είναι εξίσου μεγάλη με το 2012. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη για ενίσχυση και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως προβλέπεται στη δέσμη μέτρων Συνδεδεμένη ήπειρος.
«Είναι πλέον καιρός να αρχίσουν οι εταιρείες να συνεργάζονται προκειμένου να βρουν καλύτερους τρόπους να διαφημίζουν και να εξηγούν τα προϊόντα τους. Αυτή είναι η αντίδραση που ελπίζω να υπάρξει μετά από αυτές τις διαπιστώσεις.»
Χάρη στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της#Συνδεδεμένης ηπείρου, θα χορηγηθούν νέα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα για συμβάσεις σε απλή γλώσσα και με πιο συγκρίσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την πραγματικά διαθέσιμη ταχύτητα δεδομένων. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο ή σύμβαση, να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους εάν δεν παρέχονται οι διαδικτυακές ταχύτητες που συμφωνήθηκαν, και να απαιτούν την προώθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μια νέα ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.
Ζητούνται εθελοντές:
Η μελέτη της εταιρείας @SamKnows θα διαρκέσει έως το τέλος του 2014 και προβλέπεται μία ακόμη μέτρηση. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να μετρήσουν τις επιδόσεις του δικού τους παρόχου με την ένταξή τους σε κοινότητα εθελοντών απ΄όλες τις 28 χώρες της ΕΕ, καθώς και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Στους επιλεγμένους καταναλωτές θα αποσταλεί μια μικρή συσκευή που συνδέεται με την οικιακή τους σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτή η συσκευή θα εκτελεί μια σειρά αυτοματοποιημένων δοκιμών όταν η γραμμή δεν είναι σε χρήση. Θα προσδιορίζει την ταχύτητα και τις επιδόσεις της ευρυζωνικής σύνδεσης.
Ιστορικό των τεσσάρων μελετών
 1. Μελέτη BIAC
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει συγκριτική μελέτη του 2013 για την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (BIAC) που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στον Καναδά, την Ισλανδία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Νορβηγία, την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, την Ελβετία και την Τουρκία. Η μελέτη βασίζεται κυρίως σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 1-15 Φεβρουαρίου 2013. Στη μελέτη αναλύονται οι προσφορές των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι πληροφορίες για την εν λόγω περίοδο συγκρίθηκαν, κατά περίπτωση, με παρεμφερείς πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί παλαιότερα τον Φεβρουάριο 2011 και τον Φεβρουάριο 2012.
 1. Μελέτη @SamKnows
Η μελέτη αυτή που εκπονήθηκε από την@SamKnows για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετρά τη διαφορά μεταξύ της διαδικτυακής ταχύτητας για την οποία πληρώνουν οι καταναλωτές και της διαδικτυακής ταχύτητας που λαμβάνουν στην πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα βασίζονται στις επιδόσεις κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7.00μμ έως και τις 11.00μμ τις εργάσιμες ημέρες. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη της@SamKnows (ενώ μια τρίτη μελέτη προγραμματίζεται για το 2014).
Βασίζεται σε μεθοδολογία που χρησιμοποιεί συσκευές υλικού εξοπλισμού και παρέχει τα πλέον ακριβή και ανεξάρτητα αποτελέσματα σχετικά με τις διαδικτυακές επιδόσεις ανεξάρτητα από την τεχνολογία πρόσβασης και την εγκατάσταση οικιακής σύνδεσης. Η μεθοδολογία αυτή έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και τη Σιγκαπούρη.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7.184.604,603 μετρήσεις από 9.467 συσκευές σε 30 χώρες στο πλαίσιο 63.666.843 δοκιμών.
Η δεύτερη έκθεση ολοκληρώθηκε ανεξάρτητα από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι καλούνται ωστόσο να συμμετάσχουν στην τρίτη έκθεση.
 1. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου μετρά τη γνώμη των χρηστών για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2014.
4. Έκθεση της COCOM
Η Επιτροπή δημοσιεύει στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Επικοινωνιών (COCOM) από το 2003 σχετικά με τον αριθμό των συνδρομών ευρυζωνικών συνδέσεων σε κράτη μέλη. Η έκθεσηβασίζεται σε στοιχεία από σχετικά υπουργεία και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και από άλλες στατιστικές σχετικές με την ευρυζωνικότητα που έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή (σχετικά με την κάλυψη, τις τιμές χονδρικής και λιανικής και τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα).
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Σύνδεσμος προς τη μελέτη SamKnows
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στα νοικοκυριά σχετικά με τις τηλεπικοινωνίεςNo comments: